Archiv autora: Kamila Podrápská

Den první: nula pozitivních

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni je v naší školce 55 dětí a 29 dospělých.   Pozitivita testů: nula.

Velmi děkuji všem rodičům i prarodičům za součinnost při dnešním  příchodu do školky. Překážku v podobě testování jsme zvládli všichni na jedničku. Děkuji i rodičům, kteří ve víkendovém rychlokurzu naučili mnohé předškoláky samoodběru testu  :))).  Gratuluji dětem, že vše zvládly a vzaly vše jako hru.

Srdečně K. Podrápská

V PONDĚLÍ, 12.4.2021 OTEVÍRÁME OD 6:30 ŠKOLKU

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že můžeme alespoň některé děti opět od pondělí přivítat opět ve školce.

Protože je informací mnoho, mnoho, mnoho, mnoho, dovolte mi malý telegrafický souhrn:

JAKÝ MÁTE PROVOZ?  Standardní, tedy od 6:30 do 17:00. Budeme Vám ale vděční, pokud po dlouhé uzávěře své dítě nenecháte v MŠ déle než 9 hodin, jak doporučují dětští psychologové.  Ani Vaše pracovní doba nebývá obvykle delší :)))) .

DO KOLIKA BYCHOM MĚLI BÝT VE ŠKOLCE? Vzhledem k 15 minutám testování budeme rádi, pokud dorazíte nejpozdějií do 7:45, abychom mohli od 8:00 začít s dětmi pracovat.

KDO MUSÍ/MŮŽE PŘIJÍT DO ŠKOLKY?  – povinně všichni předškoláci a děti rodičů vybraných profesí integrovaného záchranného systému (IZS), děti integrované podle par. 16 ŠZ.

KDO PATŘÍ K VYBRANÝM PROFESÍM?  Lékař, zdravotní sestra, ošetřovatelka, pedagog, policista, voják, zaměstnanci věznice, úřadu práce , finanční správy, sociální správy, hygienické stanice či sociálních služeb.

MUSÍM MÍT PO DOBU POBYTU VE ŠKOLCE RESPIRÁTOR?  Ano, děkujeme Vám velmi. I my, zaměstnanci MŠ, budeme mít po celý den práce s Vašimi dětmi na ústech respirátor.

JAKÉ DÍTĚ SMÍ DO MŠ?  Pouze takové, které nevykazuje příznaky žádného onemocnění (zvýšenou tělesnou, teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže  jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy). PROSÍME VELMI VELMI O POCHOPENÍ, ŽE VÁM BUDEME PŘÍPADNĚ VOLAT I BĚHEM DNE, ABYSTE SI DÍTĚ VYZVEDLI, VYHNEME SE TAK UZAVŘENÍ ŠKOLKY.

A CO TESTOVÁNÍ?  Děti i zaměstnanci se v pondělí a ve čtvrtek podrobí antigennímu testování (test typ LEPU RAPID – NA VIDEO, JAK NA TO, SE PODÍVEJTE ZDE). Testovací místností pro děti jsou šatny jednotlivých tříd. Testy budou dělat svým dětem rodiče, odebraný test položí na místo  se jmenovkou dítěte, kde test setrvá ca 10-15min až do odečtu, který provede a zaznamená učitelka. Použité testy likviduje učitelka do předem určených pytlů. Pokud by dítě mělo pozitivní test, obdrží rodič potvrzení školy o pozitivním testu, které předá ošetřujícímu lékaři pro vystavení žádanky na PCR-test. 

NETESTUJEME DĚTI, KTERÉ PRODĚLALY COVID PŘED NEJVÝŠE 90 DNY. PROSÍME RODIČE, ABY SI PŘIPRAVILI SMS S INFORMACÍ O POZITIVITĚ DÍTĚTE, DOPOČÍTÁME SI OCHRANNOU LHŮTU.

TO MÁM OPRAVDU ČEKAT 15 MINUT V ŠATNĚ?  Ano, prosíme vás, milí rodiče, o to. Abyste si ukrátili čas, budete mít s dětmi k dispozici knížky, časopisy, hračky.

KDE BUDOU DĚTI TRÁVIT DEN?  Ráno si budou standardně hrát ve školce, ihned po svačině odcházejí buď na polodenní výlet nebo na vycházku. Máme sestaven plán vzdělávání v přírodě. Odpolední klid předškoláků bude zkrácen na 30 minut, dále budou s učitelkami reflektovat všechny úkoly, které během uzavření školky rodiče zaslali nebo donesli do školky. I proto vás, milí rodiče, prosíme o dostatek náhradního oblečení (zkon trolujte, zda má vaše dítě v  přihrádce holínky, pláštěnku, mikinu, náhradní tričko, ponožky, kalhotky/slipy aj. 

JAK JE TO S PLATBOU ZA ŠKOLKU? Od dubna můžete opět hradit standardní platby, případné přeplatky za BŘEZEN 2021, kdy jsme měli zavřeno, zahrneme do ročního zúčtování. Můžete také jednu platbu vynechat v případě, že jste březen uhradili.

 

NA ZÁVĚR:

V hluboké úctě ke všem, kdo bojují s pandemií, nebudu před Vámi, rodiči, obhajovat rozhodnutí a závazné pokyny nadřízených orgánů, nebudu hledat argumenty pro nastavená opatření.  Mou odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání Vašich dětí v souladu splatnou legislativou. K podávání odporu proti nařízením využijte prosím informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují  odborníci, kteří vám dotazy jistě  zodpoví. Velmi děkuji za pochopeni.

Kamila Podrápská, ředitelka MŠ

 

 

 

Zdravíme děti, cvičíme výslovnost a prstíky I

Milé děti,

moc se nám po vás všech stýská. Tak bychom vás rádi alespoň touto cestou pozdravily.

AAAAHHHOOOOOOJJJJ,  DĚĚĚĚĚTIIIII !!!!!

i když se zatím nemůžeme vidět ve školce, můžeme si spolu s naším kamarádem šaškem  rozcvičit rtíky pro správnou výslovnost.

Podívejte se, co jsme pro s kamarádem šaškem připravili.

A aby v tom rtík nezůstaly samy, připravili jsme i cvičení pro vaše hbité prstíky.

Básničku o krátké prstové pohádce určitě znáte ze školky.

Zůstanou mateřské školy uzavřené? Ano.

Vážení rodiče,

v pondělí, 22.3.2021 jsme v 8:04 dostali od ministerstva do datové schránky oficiální informaci, že školky zůstávají od 22.3.2021 ještě stále zavřené…

Vážení rodiče,

přesto, že jsme ani v pátek, 19.3.2021, z ministerstva školství dosud nedostali žádnou oficiální informaci či pokyn, vycházíme z toho, že se v nejbližších 14 dnech mateřské školy neotevřou.

Školné i stravné za měsíc březen se tedy bude rovnat nule.

Pro předškoláky platí i nadále distanční forma vzdělávání. Děkujeme tímto všem rodičům za skvělou spolupráci.

K. Podrápská, ředitelka

 

Vážení rodiče,

na vaše četné dotazy sděluji: přes všechnu snahu se dopátrat, zda bude příští týden obnoven provoz mateřských škol uzavřených krizovým opatřením vlády č. 200/2021 na dobu určitou do 21.3.2021,  neumím  na tuto otázku odpovědět.

Na základě různých mediálních vystoupení ministrů se mohu  právě teď, tj. ve čtvrtek, 18.3.2021 v 22:51,  dohadovat, že od pondělí 22. března 2021 mateřské školy otevřeny nebudou.

K. Podrápská, ředitelka školy

POVINNÉ DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,

sdílíme metodiku ministerstva školství k povinnému distančnímu vzdělávání předškoláků.

O konkrétním způsobu plnění distančního vzdělávání budete informováni emailem ze svých tříd. Hlavním principem zůstává plnění úloh z jarní a letní nabídky distančních úloh na našem webu, doplňkově nám můžete zaslat i popis nebo fotodokumentaci jakýchkoli dalších aktivit, které se svými dětmi děláte. Pokud máte zájem, můžete využít i našich starších metodických doporučení, která naleznete v archivu školního webu v období březen 2020.

Můžete využít i našich úloh z období duben-květen 2020.

O všech úlohách, které budete se svými dětmi plnit si s nimi budeme po návratu do školky individuálně i ve skupině vyprávět. Naší snahou je, aby děti, které odejdou od září na základní školu, neztratily své dosud velmi dobré pracovní návyky.

ÚHRADA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO ZA 3/2021

Vážení rodiče,

pokud bude uzavření MŠ opravdu pouze od 1.3.2021 do 21.3.2021, bude výše úplaty za předškolní vzdělávání (=školné) krácena o 2/3. Přesný výpočet učiníme až s koncem uzavření MŠ a o vypočtené částce vás budeme informovat.

Aktuálně máte tedy dvě možnosti:

a. Pokud víte, že máte za období září až únor přeplatek, nemusíte platbu za březen uhradit.

b. Pokud víte, že jste za období září až únor v mínusu s platbami, platbu prosím uhraďte, aby vám nevznikl problematický nedoplatek.

Děkujeme za spolupráci

K. Podrápská, ředitelka MŠ

Distanční vzdělávání pro předškoláky

Vážení rodiče našich předškoláků,

dle nařízení ministerstva školství platí i pro předškoláky povinnost distančního vzdělávání. Již je znáte z podzimních uzávěr naší školky. Odkazuji tedy opět na úkoly na našem webu, záložka DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Aktuálně můžete se svými dětmi zpracovávat aktivity ze zimní části (odkaz naleznete zde).

Průběžně pro vás budeme doplňovat úkoly v jarní části (první ochutnávku naleznete zde).

Děkujeme předem za zaslání fotodokumentace na email info@msklasterni.cz, vytištěné fotky budeme vkládat do portfolií vašeho dítěte.

Pokud byste potřebovali úlohy vytisknout, dejte nám vědět, připravíme pro vás desky s pracovními materiály.

Nařízení vlády ČR: Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

s účinností od 1. března do 21. března 2021 se Krizovým opatřením vlády ČR č. 200 kvůli nepříznivému vývoji pandemie COVID19 uzavírá provoz mateřských škol.

Abyste si mohli vyzvednout oblečení a zejména náhradní obuv svých dětí, nabízím vám otevření MŠ pro vyzvednutí věcí takto:

pro pracoviště Klášterní 466/4:  každý den, tj. pondělí – pátek, 9:00 do 12:00

pro pracoviště Husova 991/35:  úterý, středa, čtvrtek  od 9:00 do 12:00

 

Držme se!

K. Podrápská, ředitelka

Hledáme kuchaře/řku

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Hledám, zatím bezúspěšně, vyučenou kuchařku/kuchaře  na plný úvazek pro naše pracoviště Husova.

Pokud byste věděli o vyučeném kuchaři/kuchařce, nasměrujte jej/ji prosím ke mně do ředitelny. Nástup je od 1. dubna 2021, jeden měsíc je možné souběžné působení se stávající kuchařkou, aby se nová síla zapracovala a poznala všechny taje naší kuchyně.

Nabízím tabulkový plat (5. platová třída, stupeň dle praxe, pololetní a výroční odměny v zajímavé výši),  laskavé a vstřícné vedení, benefity vyplývající z FKSP a práce ve školství, tj. přesně stanovenou pracovní dobu, samostatnost při rozhodování, plat každý měsíc a úsměv dětí, kterým v naší školce chutná.

Děkuji všem rodičům za pomoc

K. Podrápská, ředitelka

Stravování ZŠ Husova do 28.2.2021

Vážení rodiče školáků ze ZŠ Husova,

stravování vašich dětí v naší školce se blíží ke konci. Od 1. března budou děti navštěvovat novou jídelnu na své základce. Do 15.3.2021 provedeme vyúčtování vašich plateb a buď vám vrátíme na účet přeplatky tam, kde jste platili trvalým příkazem, nebo vás vyzveme k úhradě nedoplatku, pokud jste obědy hradili nahodile. O úhradu nedoplatků na náš účet prosíme také do 15.3.2021.

Děkujeme všem učitelkám, vychovatelkám, dětem i rodičům za skvělou spolupráci!

K. Podrápská, ředitelka MŠ