Archiv autora: Kamila Podrápská

Lyžařský výcvik 2023 (30.1.-3.2.2023, skiareál “U Vodárky” Bedřichov)

Milí rodiče našich malých lyžařů,

podařilo se nám umístit až na 3 výjimky všechny děti na lyžařský výcvik.

Dnes obdržíte od třídních učitelek základní informaci k lyžařskému výcviku, smlouvu s poskytovatelem k podpisu a informaci o konání schůzky ve čtvrtek, 26.1.2023 od 15:30 na pracovišti Klášterní 466/4, pavilon A, přízemí. V dalším textu najdete několik možností, jak dále postupovat.

Jak postupovat dále:

 1. lyže máme, informace mi stačí v tištěné podobě + úhradu provedu bankovním převodemna schůzku nemusíte chodit, informaci o platbě převodem a lyžích sdělte ve třídě. Své dítě i s lyžemi přiveďte prosím v pondělí, 30.1. nejpozději v 7:45 na prostranství naproti TJ Lokomotiva Liberec k budově TUL před dětský koutek (křižovatka ulic Komenského, Guttenbergova, Jablonecká), budeme zde na vás s pořadateli a autobusem čekat. Zde odevzdáte  podepsanou smlouvu a předáte dítě s lyžemi
 2. lyže nemáme, informace mi stačí v tištěné podobě + úhradu provedu bankovním převodemna schůzku nemusíte chodit, informaci o platbě bankovním převodem a lyžích sdělte ve třídě. Informaci o potřebě lyží (+výška a váha dítěte a velikost bot) zašlete pořadatelům kurzu na email ivan@ckag.cz , lyže pro dítě připraví na pondělí na svah. Své dítě  přiveďte prosím v pondělí, 30.1. nejpozději v 7:45 na prostranství naproti TJ Lokomotiva Liberec k budově TUL před dětský koutek (křižovatka ulic Komenského, Guttenbergova, Jablonecká), budeme zde na vás s pořadateli a autobusem čekat. Zde odevzdáte  podepsanou smlouvu a předáte dítě.
 3. lyže nemáme, informace mi nestačí v tištěné podobě + úhradu chci provést v hotovostipřijďte  na schůzku , předejte nám podepsanou smlouvu, uhradíte lyžák (2900 Kč + 500 za zapůjčení lyží), sdělíte nám  informaci parametrech  lyží (+výška a váha dítěte a velikost bot), my zašleme informaci pořadatelům, lyže pro dítě připraví na pondělí na svah. Své dítě  přiveďte prosím v pondělí, 30.1. nejpozději v 7:45 na prostranství naproti TJ Lokomotiva Liberec k budově TUL před dětský koutek (křižovatka ulic Komenského, Guttenbergova, Jablonecká), budeme zde na vás s pořadateli a autobusem čekat. Zde předáte dítě.
 4. lyže máme, informace mi nestačí v tištěné podobě + úhradu chci provést v hotovostipřijďte  na schůzku , předejte nám podepsanou smlouvu, uhradíte lyžák (2900 Kč).  Své dítě  přiveďte prosím v pondělí, 30.1. nejpozději v 7:45 na prostranství naproti TJ Lokomotiva Liberec k budově TUL před dětský koutek (křižovatka ulic Komenského, Guttenbergova, Jablonecká), budeme zde na vás s pořadateli a autobusem čekat. Zde předáte dítě.
 5. DÍTĚ ONEMOCNÍ PŘED LYŽÁKEM – IHNED INFORMUJTE ŘEDITELKU ŠKOLKY (TEL. 724 302 950), OSLOVÍME NÁHRADNÍKA. DOPORUČUJEME UZAVŘÍT POJIŠTĚNÍ STORNA (NÁVOD JE VE SMLOUVĚ) – PENÍZE VRACÍ POŘADATEL JEN V OMEZENÉ MÍŘE.
 6. DÍTĚ ONEMOCNÍ BĚHEM LYŽÁKU: ZBÝVAJÍCÍ DNY + SLUŽBU INSTRUKTORA VÁM POŘADATEL NABÍZÍ KOMPENZOVAT O KRETÉMKOLI VÍKENDU (VÍKENDECH). DOHODNĚTE SE S NÍM EMAILEM.

Těšíme se na viděnou ať už ve čtvrtek nebo v pondělí

Kamila Podrápská, ředitelka

Magdaléna Unčovská, učitelka a garant lyžařského výcviku

 

SKIAREÁL “U VODÁRKY BEDŘICHOV”

Apartmány skiareál U Vodárny (Ubytování – ostatní) • Mapy.cz

Zimní zprávy

Vážení a milí rodiče,

ráda bych vám popřála klidné vykročení do roku 2023 a předala vám několik aktuálních zimních a dokonce už i jarních a letních informací:

 

 1. Lyžařský výcvik pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky 30.1.- 3.2.2023

Jako každoročně máme 32 míst pro lyžařský výcvik v Bedřichově, v areálu U  vodárny, který pro nás již 15. rokem pořádá firma Activ Guide. Počet míst je dán možnostmi poskytovatele a kapacitou autobusu, který každodenně děti ráno v 8:00 odváží na svah a v 12:30 je dopravuje zpět do MŠ na oběd. Vzhledem k počtu našich předškoláků budeme děti řadit podle věku, což je jediné objektivní kritérium, a vytvoříme seznam účastníků a náhradníků. Ze zkušenosti víme, že i když máme přihlášeno více dětí, někteří z „účastníků“ právě v týdnu lyžařského výcviku onemocní a jsme proto rádi za náhradníky. Lyžařský výcvik stojí 2.900,- Kč (cenový nárůst oproti loňskému roku je 500,- Kč, vše je vyšší kvůli cenám nafty a elektřiny), půjčovné lyží a helem zůstává na celý týden stejné (400,- Kč). Prosím tímto zájemce, aby se nahlásili u třídních učitelek.

 1. Jarní prázdniny 20.-24.2.2023

Prosím rodiče, kteří vědí, že v tomto týdnu nebude jejich dítě v MŠ přítomno, aby to nahlásili třídním učitelkám. Potřebujeme znát přibližný počet dětí pro týden od 20.2., neboť musíme sestavit plán služeb. Může se stát, že děti budou v tomto týdnu nebo v konkrétní den  s paní učitelkou, kterou znají z jiné třídy.  I my,  učitelky, jsme maminky a rády bychom prožily se svými dětmi několik dní na horách. Zabezpečení provozu MŠ je pro nás ale i nadále prioritou. Děkujeme velmi za pochopení.

 1. Zápis do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 a den otevřených dveří

Zápis bude jako v předchozích letech podpořen elektronickým zápisovým portálem, přístup na portál je umístěn na webu města a bude otevřen počátkem dubna 2023.  Dnem zápisu, kdy se rodič s vyplněnou a vytištěnou přihláškou dostaví do zvolené mateřské školy, je čtvrtek, 11.května 2023. Pokud nemáte možnost přihlášku vzdáleně vyplnit a zejména vytisknout, zastavte se v ředitelně, rádi vám pomůžeme. O termínu dne otevřených dveří budete včas informováni. Plánujeme jej na počátek dubna.

 1. Zápis do náhradních mateřských škol o hlavních prázdninách

Rodiče dětí, které již naši školku navštěvují, vědí z harmonogramu, že v létě budeme mít zavřeno na 5 týdnů od 10.7. do 11.8.2023. Uzavřené jsou všechny liberecké školky bez rozdílu pouze poslední týden v červenci a první týden v srpnu.  Pokud nemáte ve zbylých 3 týdnech možnost hlídání, můžete samozřejmě využít služeb sousedních školek. I v Liberci funguje zastupitelnost. Město je rozděleno do 5 zón,  v každé zóně se o prázdninách školky navzájem zastupují. Všechny liberecké školky uzavírají provoz na 5 týdnů, jsou ale vůči sobě v dané zóně posunuty v čase. Konkrétně my v centru spolupracujeme s MŠ Jizerka, Nad přehradou, Sedmikráska, Rolnička, Rosnička, Matoušova a Srdíčko.

Akce „zápis do prázdninových školek“ startuje v polovině února, rodiče musí svůj požadavek nahlásit své kmenové školce do konce března a uhradit i předem platbu. Vydržte prosím, budete informování ve chvíli, kdy město zápis do prázdninových školek spustí. Vše bude zveřejněno i v Libereckém zpravodaji.

Na konec bych jen ráda upozornila, že ne všechny děti týdenní pobyt ve zcela cizím prostředí  zvládají bez problémů.

 1. Odečty „školkového“ pro daňová přiznání za rok 2022

Právě od třídních učitelek dostáváte potvrzení o výši školkovného, které můžete uplatnit jako odečet v daňovém přiznání. Dokument prosím uschovejte, v březnu je pro nás již velmi obtížné vše dohledávat a vystavovat duplikát, systém již načítá pouze rok 2023.

 1. Podmínky parkování na Klášterní

V hektickém předvánočním čase parkovali ráno někteří rodiče opakovaně své vozy na placených stáních lékařů „před řetízkem“. Vzhledem k tomu, že se situace opakovala a stres narůstal, zablokoval správce Polikliniky 5 rodičům vjezdové čipy a do MŠ se už nedostanou. Milí rodiče, informace o způsobu parkování jsou uvedeny ve školním řádu, str. 9 (odkaz na školním řád je zde: 2022_2023_ms_klasterni_skolni_rad_final.pdf (msklasterni.cz) ), byli jste opakovaně upozorněni na podmínky parkování jak mnou osobně, pokud jsem vás viděla mimo náš prostor, i na webu školy. Příjezd ke školce se děje přes cizí pozemek bez jakéhokoli věcného břemene a je pouze na libovůli Polikliniky EUC, že rodičům příjezd po všechny roky umožňuje. Naším poděkováním pak je, že dodržujeme dohody a neparkujeme (ani na tři minuty, jak mi obvykle říkáte) tam, kde nemáme. Děkuji za pochopení!

 

Těším se na setkávání na dvoře, v šatnách i v ředitelně, pokud byste cokoli potřebovali!

S pozdravem Kamila Podrápská, ředitelka MŠ

PF 2023

Milé děti,  milí rodiče, milí zaměstnanci naší školky, 

děkujeme vám všem z celého srdce za spolupráci v roce 2022 a pro nadcházející rok 2023 nám všem přeji radostný zvuk hudby a slov ve třídách, usměvavé tváře ve školních šatnách a klid na práci. Věřte nám, že pro tuto pozitivní atmosféru uděláme  i v novém roce maximum.

Kamila Podrápská, ředitelka

Šárka Kratochvílová, zástupkyně

Dejte nám malý dárek – svůj čas. Zveme vás na adventní setkání.

MILÍ RODIČE, BYLO NÁS SICE KVŮLI VŠEM MOŽNÝM VIRŮM MÉNĚ, ALE NÁŠ ZPĚV ZNĚL KRÁSNĚ A RADOSTNĚ.

DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA ÚČAST I SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ!

K. Podrápská, ředitelka školky

 

Milí rodiče, 

čas adventu se posouvá směrem k Vánocům a přípravy vrcholí. Času je málo, honíme se, občas popadáme dech.  Poprosíme vás však odvážně o maličkost – věnujte nám a dětem chvíli svého času. Je to dárek nejcennější.

Rádi bychom pozvali vás, rodiče, prarodiče, tety, strýčky, sousedy i sousedky na tradiční školkové Zpívání v zahradě. To, že se letos scházíme při adventním zpívání v zahradě již po dvanácté, o lecčems vypovídá.

Na Husovce se sejdeme ve středu, 14.12. v  15:45. 

Na Klášterní se sejdeme ve čtvrtek, 15.12. v 15:45.

Děti s učitelkami zazpívají veselé zimní písničky i  koledy, které znáte i neznáte. Budeme velmi rádi, pokud se k nám přidáte.  Těšíme se s dětmi na naše veliké adventní školkové setkání!

Tým MŠ Klášterní a Husovy

Zimní výzdoba

Milé děti, milí rodiče,

již brzy přijde zima a my bychom chtěli vyzdobit náš školkový plot něčím, co nám vydrží až do jara. Jako možné řešení se nabízí ozdoby z pet lahví. Někteří z vás již tyto ozdoby vyráběli před lety a my bychom si to letos moc rádi zopakovali.  Prosíme tedy všechny šikovné děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky, aby zapojili fantazii, šikovné ruce a za dlouhých zimních večerů vyrobili nějakou krásnou zimní ozdůbku. Budeme se těšit, jak se naše galerie na plotě bude rozrůstat. Využít můžete plot před vchodem, ale i plot podél cesty k přehradě. Děkujeme všem za ochotu podílet se na zimní výzdobě.

Pracovní činnosti | Ostatní | Detail | Pomoc učitelům

 

Mikuláš, čert a anděl

Milé děti, milí rodiče,

v pondělí 5.12.2022 dopoledne přijde do školky Mikuláš, čert a anděl. Abychom se tolik nebáli, mohou děti přijít převlečené za hodného čerta, anděla a nebo i Mikuláše. Celé dopoledne budeme tančit, zpívat, hrát hry a užijeme si krásný sváteční den.

Mikuláš čert anděl Stock vektory, Royalty Free Mikuláš čert anděl Ilustrace | Depositphotos

 

BRUSLENÍ S BÍLÝMI TYGRY

Milí rodiče, předávám zprávu od našich sportovních partnerů:

V pondělí 21. listopadu od 16:30 budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Bílí Tygři Liberec ve spolupráci s Českým hokejem pořádají v Home Credit Areně akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavé hokejové dárky od Českého hokejového svazu a Bílých Tygrů.

 Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy!

 Článek: https://mladez.hcbilitygri.cz/article/18141-Stan-se-Tygrem-Tyden-hokeje-v-Liberci-uz-21-listopadu

 Registrace: https://forms.gle/KRHgVorTFc8U8nz49

HUS: Rej masek + KLA: Oranžový den

Milí rodiče,

ve školce pravidelně připomínáme dětem naše tradice. Některé jsou veselé, některé nás nutí k zamyšlení.  Počátek listopadu  je v posledních letech ve znamení reje masek, kostlivců a veselých příšerek. Na Husovce oslavíme tuto tradici již zítra, v úterý, 25.10.

Aby se malé děti nebály, vytváříme si na Klášterní  již tradičně svou podobu těchto dní: je ve znamení dýní, světýlek a oranžové barvy. I letos, ve středu, 2.11., oslavíme ve školce náš ORANŽOVÝ DEN.  Někdo přijde v masce, někdo si přinese malou dýni na vydlabání, s níž následně ozdobíme skalku, někdo bude mít oranzové tričko a někdo pomeranč nebo jablíčko v ruce.

Těšíme se na všechny 

Tým MŠ

 

Podzimní zprávy

Vážení rodiče,

září se chýlí ke svému dnes vyjímečně slunečnému konci a my se už definitivně přehoupneme do podzimu. Nastává tedy čas na první různobarevné lístky informací z naší mateřské školy. 

List první:  V říjnu provádíme u všech dětí tradiční logopedický screening. Počátkem listopadu Vás budou paní učitelky informovat, jak si s výslovností Vaše dítě stojí, které nedostatky jsou  ještě vývojově podmíněné a tím fyziologické, a kde už musíme napřít síly k nápravě.  Pokud naše logopedické asistentky ze speciálních tříd vyhodnotí, že je potřeba návštěva klinického logopeda, dozvíte se to při konzultaci. Doporučujeme s návštěvou logopeda neváhat, v šesti letech jsou správná výslovnost a vytrénovaný fonematický sluch (abyste si udělali lehkou představu o jeho kvalitě, stačí se občas dítěte zeptat: “Na jaké písmenko začíná toto slovo?”) základem klidného vstupu do první třídy, tj. zvládnutí základů čtení a psaní.

List druhý: Vzhledem ke zdražení stravného jsme se rozhodli, že pokud odchází dítě domů po obědě, bude dostávat ekvivalent odpolední svačiny v podobě ovoce, müsli tyčinky, přesnídávky či baleného pečiva. Jedinou podmínkou je, aby rodič odchod dítěte  po obědě nahlásil do 8:00 ve své třídě. Děkujeme za pochopení, že ekvivalent odpolední svačiny nedostanou ty děti, jejichž rodiče se rozhodnou ad hoc ve 12:00, že asi své dítě vyzvednou.

List třetí:  Naši nováčci mají za sebou první měsíc v mateřské škole, jejich rodiče první měsíc kontaktu se  všemi  zaměstnanci školky. Budeme rádi, pokud nám řeknete, jak naši školku vnímáte. Počátkem října od nás dostanete malý dotazník, kde budete moci vyjádřit svůj názor. Provozní slepota se totiž nevyhýbá ani nám, i když se opravdu snažíme. Nejvíce se těšíme na osobní vzkazy rodičů, které nám napíší na druhou stranu dotazníku.

List čtvrtý:  Výtvarné činnosti svých dětí vídáte na třídních nástěnkách, mnohé z nich si děti berou domů, další budou třeba vánočním překvapením pro babičku a dědu. Všechny výtvarné potřeby nakupujeme po celý rok z jednorázového daru rodičů, o který prosíme právě na podzim. Peníze, které darujete jdou pouze a výhradně  do třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě. Z celkové částky odečte školka pouze 5% a zakoupí např. vybavení na školní dvůr nebo zahradu. Jde o dar zcela dobrovolný. Během příštího týdne dostanete darovací smlouvu ve dvojím vyhotovení, do níž prosím doplníte částku, kterou byste nám  chtěli a mohli poukázat na účet školky. Jednu darovací smlouvu si ponechte, použijte ji jako odpočet v daňovém přiznání za rok 2022. Druhou vraťte do třídy. Orientačně jsme spočítali, že na měsíc a jedno dítě potřebujeme pro tento školní rok 55 Kč, budeme ale samozřejmě rádi, pokud darovanou částku zaokrouhlíte směrem nahoru :))).  Až budete peníze poukazovat, napište do zprávy pro příjemce jméno dítěte, NEUVÁDĚJTE PROSÍM VARIABILNÍ SYMBOL!!! Peníze by se nám připsaly do stravného. Děkujeme.

List pátý: V září a říjnu se u našich nejmenších zaměřujeme na bezproblémový vstup do školky. Jsme moc rádi, že se mnoho nejmladších dětí již na školku adaptovalo, některé – zejména po prodělané viróze a pobytu doma – začínají jakoby od počátku. Milí rodiče, buďte v klidu, slzičky vidíte v šatnách, pak na prahu třídy. Za 10 minut si Vaše děti hrají s učitelkami a ostatními dětmi a těší se na vše nové. Další krátké slzičky se občas objeví při oblékání na vycházku, děti si totiž vzpomenou na maminku, která je ráno převlékala. I tato slzavá epizoda ale končí do 5-10 minut a děti si pak na zahradě nebo u přehrady hrají s ostatními. Je na nich prostě  vidět, že věří svým mámám a tátům, že si je odpoledne vyzvednou.  Jsme velice rádi, že nám s adaptací svých dětí pomáháte.

List šestý: Od září do ledna se u předškoláků zaměřujeme na bezproblémové zvládnutí Desatera předškoláka. Mnohé z Desatera děti již znají, můžeme pouze opakovat. Mnohé – jako například obávané vázání kliček či přesné znění své adresy – se budou postupně učit. Naším cílem je, abychom Vám počátkem února 2023 mohli říci, zda je vaše dítě na základní školu emocionálně a sociálně zralé a připravené. Děkujeme tímto všem, že s námi budete spolupracovat na drobných domácích úkolech, jejichž cílem není zatěžovat rodiče ve volném čase, ale naučit dítě, že má jednou týdně povinnost, kterou musí doma splnit a další den o ní ve školce vyprávět. U zápisu na ZŠ v dubnu 2023 si na nás určitě vzpomenete.

List sedmý: prosíme všechny rodiče, jejichž děti docházejí na Klášterní, aby parkovali pouze na místech určených pro naši MŠ. Konrétně na trojúhelníku “za řetízkem” a na dolním parkovišti u sochny sv. Jana Nepomuckého. Bílými čárami vyznačená stání s čísly jsou placená a patří výhradně poliklinice.

Přeji nám všem klidný podzim a těším se na  setkávání ať už na Klášterní či na Husovce.

Kamila Podrápská, ředitelka

UČILI JSME SE POSKYTOVAT POMOC

VČERA JSME SE UČILI POD VEDENÍM LIBERECKÉHO ZÁCHRANÁŘE, SKVĚLÉHO ONDŘEJE CÁBA, POSKYTOVAT PRVNÍ POMOC. VÍME, JAK POSTUPOVAT RYCHLE, ÚČINNĚ A JAK VYBALANCOVAT STRES ZRANĚNÉHO. ZASE JSME CHYTŘEJŠÍ A VÍCE PŘIPRAVENÍ NA MOŽNÁ RIZIKA.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA POCHOPENÍ, ŽE JSME 31.8. UZAVŘELI ŠKOLKU, ZDRAVÍ DĚTÍ JE NÁM VŠEM PŘEDNĚJŠÍ.

EVIDENČNÍ LIST A DOTAZNÍK PRO NAŠE NOVÁČKY

Milí rodiče,

zde si můžete stáhnout EVIDENČNÍ LIST, který je ze zákona povinným dokumentem dítěte v MŠ.

Dále si můžete  připravit odpovědi na otázky, které budeme mít ještě před nástupem dětí do MŠ. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MÉM DÍTĚTI!

Abychom vám vše usnadnili, vytiskli jsme vám je i na adaptační den. VŠE MÁTE PŘIPRAVENÉ VE SVÉ TŘÍDĚ.

 

 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ NA KLÁŠTERNÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

PO CELÝ DEN A MOŽNÁ JEŠTĚ ZÍTRA BUDE NA KLÁŠTERNÍ NA DVOŘE A  ZAHRADĚ  PROBÍHAT RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. PÁTEČNÍ BOUŘE SI S NAŠÍ ZAHRADOU ZLE POHRÁLA. PADL JEDEN STARÝ SMRK, DVA JAVORY K NÁM PŘISTÁLY OD SOUSEDŮ, PORUŠILY PLOT A NĚKOLIK PROLÉZAČEK. POLÁMALY NAŠE DVĚ LÍPY A JEDEN JAVOR. NEBEZPEČNĚ SE NAHNUL STŘÍBRNÝ SMRK NAD ŠKOLNÍM DVOREM, JEHOŽ KÁCENÍ NESNESE DLE ARBORETISTŮ ODKLADU.

DĚKUJEME TÍMTO PANU MATĚJI KEJŘOVI A JEHO KOLEGŮM ZA PRECIZNÍ PRÁCI!

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Vážení rodiče,

vývoj cen potravin je tak překotný, že náš rozpis plateb za stravné, který jsme zveřejnili v květnu 2022 a o němž jsme informovali v červnu 2022 nově nastupující rodiče dětí již bohužel neplatí.

Velmi se omlouváme, ale současné platby za školné a stravné vypadají takto:

ŠKOLNÉ (=ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ):  794,- KČ

STRAVNÉ (DĚTI 3-6 LET): 960,- KČ

STRAVNÉ (DĚTI 7 LET): 1020,- KČ

Celý rozpis je k nahlédnutí ZDE.

Na počátku školního roku obdrží každý rodič ve třídě svůj individuální předpis včetně přiděleného variabilního symbolu. Platbu  za měsíc zařím proveďte prosím do 20. v měsíci.