Archiv autora: Kamila Podrápská

Podzimní zprávy

Vážení rodiče,

září se chýlí ke svému dnes vyjímečně slunečnému konci a my se už definitivně přehoupneme do podzimu. Nastává tedy čas na první různobarevné lístky informací z naší mateřské školy. 

List první:  V říjnu provádíme u všech dětí tradiční logopedický screening. Počátkem listopadu Vás budou paní učitelky informovat, jak si s výslovností Vaše dítě stojí, které nedostatky jsou  ještě vývojově podmíněné a tím fyziologické, a kde už musíme napřít síly k nápravě.  Pokud naše logopedické asistentky ze speciálních tříd vyhodnotí, že je potřeba návštěva klinického logopeda, dozvíte se to při konzultaci. Doporučujeme s návštěvou logopeda neváhat, v šesti letech jsou správná výslovnost a vytrénovaný fonematický sluch (abyste si udělali lehkou představu o jeho kvalitě, stačí se občas dítěte zeptat: “Na jaké písmenko začíná toto slovo?”) základem klidného vstupu do první třídy, tj. zvládnutí základů čtení a psaní.

List druhý: Vzhledem ke zdražení stravného jsme se rozhodli, že pokud odchází dítě domů po obědě, bude dostávat ekvivalent odpolední svačiny v podobě ovoce, müsli tyčinky, přesnídávky či baleného pečiva. Jedinou podmínkou je, aby rodič odchod dítěte  po obědě nahlásil do 8:00 ve své třídě. Děkujeme za pochopení, že ekvivalent odpolední svačiny nedostanou ty děti, jejichž rodiče se rozhodnou ad hoc ve 12:00, že asi své dítě vyzvednou.

List třetí:  Naši nováčci mají za sebou první měsíc v mateřské škole, jejich rodiče první měsíc kontaktu se  všemi  zaměstnanci školky. Budeme rádi, pokud nám řeknete, jak naši školku vnímáte. Počátkem října od nás dostanete malý dotazník, kde budete moci vyjádřit svůj názor. Provozní slepota se totiž nevyhýbá ani nám, i když se opravdu snažíme. Nejvíce se těšíme na osobní vzkazy rodičů, které nám napíší na druhou stranu dotazníku.

List čtvrtý:  Výtvarné činnosti svých dětí vídáte na třídních nástěnkách, mnohé z nich si děti berou domů, další budou třeba vánočním překvapením pro babičku a dědu. Všechny výtvarné potřeby nakupujeme po celý rok z jednorázového daru rodičů, o který prosíme právě na podzim. Peníze, které darujete jdou pouze a výhradně  do třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě. Z celkové částky odečte školka pouze 5% a zakoupí např. vybavení na školní dvůr nebo zahradu. Jde o dar zcela dobrovolný. Během příštího týdne dostanete darovací smlouvu ve dvojím vyhotovení, do níž prosím doplníte částku, kterou byste nám  chtěli a mohli poukázat na účet školky. Jednu darovací smlouvu si ponechte, použijte ji jako odpočet v daňovém přiznání za rok 2022. Druhou vraťte do třídy. Orientačně jsme spočítali, že na měsíc a jedno dítě potřebujeme pro tento školní rok 55 Kč, budeme ale samozřejmě rádi, pokud darovanou částku zaokrouhlíte směrem nahoru :))).  Až budete peníze poukazovat, napište do zprávy pro příjemce jméno dítěte, NEUVÁDĚJTE PROSÍM VARIABILNÍ SYMBOL!!! Peníze by se nám připsaly do stravného. Děkujeme.

List pátý: V září a říjnu se u našich nejmenších zaměřujeme na bezproblémový vstup do školky. Jsme moc rádi, že se mnoho nejmladších dětí již na školku adaptovalo, některé – zejména po prodělané viróze a pobytu doma – začínají jakoby od počátku. Milí rodiče, buďte v klidu, slzičky vidíte v šatnách, pak na prahu třídy. Za 10 minut si Vaše děti hrají s učitelkami a ostatními dětmi a těší se na vše nové. Další krátké slzičky se občas objeví při oblékání na vycházku, děti si totiž vzpomenou na maminku, která je ráno převlékala. I tato slzavá epizoda ale končí do 5-10 minut a děti si pak na zahradě nebo u přehrady hrají s ostatními. Je na nich prostě  vidět, že věří svým mámám a tátům, že si je odpoledne vyzvednou.  Jsme velice rádi, že nám s adaptací svých dětí pomáháte.

List šestý: Od září do ledna se u předškoláků zaměřujeme na bezproblémové zvládnutí Desatera předškoláka. Mnohé z Desatera děti již znají, můžeme pouze opakovat. Mnohé – jako například obávané vázání kliček či přesné znění své adresy – se budou postupně učit. Naším cílem je, abychom Vám počátkem února 2023 mohli říci, zda je vaše dítě na základní školu emocionálně a sociálně zralé a připravené. Děkujeme tímto všem, že s námi budete spolupracovat na drobných domácích úkolech, jejichž cílem není zatěžovat rodiče ve volném čase, ale naučit dítě, že má jednou týdně povinnost, kterou musí doma splnit a další den o ní ve školce vyprávět. U zápisu na ZŠ v dubnu 2023 si na nás určitě vzpomenete.

Přeji nám všem klidný podzim a těším se na  setkávání ať už na Klášterní či na Husovce.

Kamila Podrápská, ředitelka

UČILI JSME SE POSKYTOVAT POMOC

VČERA JSME SE UČILI POD VEDENÍM LIBERECKÉHO ZÁCHRANÁŘE, SKVĚLÉHO ONDŘEJE CÁBA, POSKYTOVAT PRVNÍ POMOC. VÍME, JAK POSTUPOVAT RYCHLE, ÚČINNĚ A JAK VYBALANCOVAT STRES ZRANĚNÉHO. ZASE JSME CHYTŘEJŠÍ A VÍCE PŘIPRAVENÍ NA MOŽNÁ RIZIKA.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA POCHOPENÍ, ŽE JSME 31.8. UZAVŘELI ŠKOLKU, ZDRAVÍ DĚTÍ JE NÁM VŠEM PŘEDNĚJŠÍ.

EVIDENČNÍ LIST A DOTAZNÍK PRO NAŠE NOVÁČKY

Milí rodiče,

zde si můžete stáhnout EVIDENČNÍ LIST, který je ze zákona povinným dokumentem dítěte v MŠ.

Dále si můžete  připravit odpovědi na otázky, které budeme mít ještě před nástupem dětí do MŠ. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MÉM DÍTĚTI!

Abychom vám vše usnadnili, vytiskli jsme vám je i na adaptační den. VŠE MÁTE PŘIPRAVENÉ VE SVÉ TŘÍDĚ.

 

 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ NA KLÁŠTERNÍ

VÁŽENÍ RODIČE,

PO CELÝ DEN A MOŽNÁ JEŠTĚ ZÍTRA BUDE NA KLÁŠTERNÍ NA DVOŘE A  ZAHRADĚ  PROBÍHAT RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ. PÁTEČNÍ BOUŘE SI S NAŠÍ ZAHRADOU ZLE POHRÁLA. PADL JEDEN STARÝ SMRK, DVA JAVORY K NÁM PŘISTÁLY OD SOUSEDŮ, PORUŠILY PLOT A NĚKOLIK PROLÉZAČEK. POLÁMALY NAŠE DVĚ LÍPY A JEDEN JAVOR. NEBEZPEČNĚ SE NAHNUL STŘÍBRNÝ SMRK NAD ŠKOLNÍM DVOREM, JEHOŽ KÁCENÍ NESNESE DLE ARBORETISTŮ ODKLADU.

DĚKUJEME TÍMTO PANU MATĚJI KEJŘOVI A JEHO KOLEGŮM ZA PRECIZNÍ PRÁCI!

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Vážení rodiče,

vývoj cen potravin je tak překotný, že náš rozpis plateb za stravné, který jsme zveřejnili v květnu 2022 a o němž jsme informovali v červnu 2022 nově nastupující rodiče dětí již bohužel neplatí.

Velmi se omlouváme, ale současné platby za školné a stravné vypadají takto:

ŠKOLNÉ (=ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ):  794,- KČ

STRAVNÉ (DĚTI 3-6 LET): 960,- KČ

STRAVNÉ (DĚTI 7 LET): 1020,- KČ

Celý rozpis je k nahlédnutí ZDE.

Na počátku školního roku obdrží každý rodič ve třídě svůj individuální předpis včetně přiděleného variabilního symbolu. Platbu  za měsíc zařím proveďte prosím do 20. v měsíci.

 

Adaptační den v MŠ

Vážení rodiče nových dětí, 

těšíme se na vás i vaše děti v úterý, 30.8.2022, od 8:30 v naší MŠ na adaptačním dopoledni.

Od 8:30 do 11:00 si můžete se svými dětmi prohlédnout svou třídu, seznámit se s třídními učitelkami a podívat se, jak si děti u nás hrají a jak se učí.

Budeme rádi, pokud nám na místě vyplníte i krátké informace o svém dítěti – budeme se vás ptát na podobu jména, na kterou slyší, s čím si rádo hraje, co rádo ale i nerado dělá nebo jí, jak vyjadřuje své potřeby (velké i malé) a mnoho dalších věcí. Díky vašim odpovědím budeme moci rychleji reagovat na potřeby našich nejmenších a našich nováčků.

Považujte prosím celé září za určitou formu adaptačního období. Jak vaše děti, tak vy si budete zvykat na nové časové rozložení dne, na nové radosti i povinnosti. Budeme se snažit, aby docházka do naší mateřské školy byla tou nejmenší zátěží.

za celý tým MŠ

K. Podrápská, ředitelka

 

31.8.2022 je naše MŠ uzavřena

Vážení rodiče, 

jak jsem již  oznámila v hromadném emailu všem rodičům v květnu 2022 a na květnovém Zpívání v zahradě na Klášterní i Husově, bude naše školka dne 31.8.2022 (středa) UZAVŘENA.

Všichni učitelé a provozní zaměstnanci se v tento den účastní osmihodinového školení první pomoci dětem předškolního věku.

Děkujeme za pochopení, děláme to pro děti!

K. Podrápská, ředitelka

Knoflík tě spojí se školkou

Naši milí předškoláci,

rok se s rokem sešel a před námi jsou už jen prázdniny, po kterých se vydáte na základní školu. Stalo se krásnou tradicí, že si všichni předškoláci na náš školní plot pověsí svůj knoflík. Proto si do úterý 28.6. přineste svůj vlastní velký knoflík, který s paní učitelkou podepíšete a umístíte ho taktéž na náš plot. Až se jednou poletech budete toulat kolem naší školky, můžete zavzpomínat na léta strávená u nás ve školce a vzpomenout si na své kamarády a paní učitelky.

Letní zprávy z mateřské školy

Vážení rodiče,

dnes jsme s dětmi na zahradách hrami, soutěžemi a tvarohovojahodovým nanukem  oslavili jejich velký dětský svátek. Od svých třídních učitelek obdržíte emailem odkaz s připomínkou letošního Zpívání v zahradě na Klášterní. Děkujeme tímto panu Miklánkovi za profesionální režisérský a střihačský výkon.

Dovolte mi, abych vás při této příležitosti seznámila s událostmi, které nás v letním období čekají. Celý příspěvek

Zápis 9.6.2022 – Спеціальний запис до дитячих садків

Термін запису :   9 червня 2022   

8:00 – 14:00 Klášterní 466/4, pavilon C   –  FORMULÁŘ

Список дошкільних навчальних закладів створених містом Ліберець.

Організація запису:

 1. Заяву про зарахування дитини до школи може подати законний представник відповідно українського права або законний представник відповідно до чеського права.
 2. )Законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу(дитячого садка) у навчальному році 2022/2023 дитину,яка перебуває на території Чехії більше ніж 3 місяці і яка на 31.8.2022 року досягла 5-річного віку.
 3. Законні представники зобовязані подати такі документи:
  1. заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу(дитячого садка)
  2. документ дитини в якому є віза(якщо документ не подається особисто ,треба надати копію документа,яку буде поміщено у папку)
  3. документ,що дає право представляти дитину.
  4. довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується  дітей,які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад,тобто дітей,які на 31.8.2022 року досягли 5-років)

Рішення про зарахування дитини до дошкільного початку закладу приймає директор навчального закладу  за встановленими критеріями.

Більш детальну інформацію знайдете на веб-сайтах окремих дошкільних навчальних закладів (дитячих садків).

ZAZPÍVÁME MAMINKÁM

Milé maminky, babičky a tety,

po dvou letech nedobrovolného mlčení zveme vás všechny srdečně na krásné odpolední zpívání v našich zahradách.

Na Husovce se uvidíme ve středu, 11.5.2022 , v 15:45.

Na Klášterní se uvidíme ve čtvrtek, 12.5.2022, v 15:45.

Máme připravenu kytičku písniček, ošatku úsměvu a náruč lásky pro všechny z vás. Jako maminky si to zasloužíte ze všech nejvíce. Přijďte si nás poslechnout, každodenní shon v tento jarní den určitě počká a bude poslouchat s vámi.

Těšíme se na vás!                   Vaše děti.

 

Zápis bez časovky

Vážení rodiče, 

možná se na vás během zápisu dne 10.5.2022 již nedostala časovka Dle naší letité praxe víme, že každých 15 minut obsloužíme nejen 2 rodiče s časovkou, ale i 1-2 bez časové registrace.

Zápis je otevřen od 8:00 do 16:00, v mateřské škole přijímáme přihlášky od všech rodičů, kteří se v tomto časovém rozmezí dostaví. Jsme ale jako každý rok připraveni  je administrovat až do chvíle, dokud nevyřídíme posledního čekajícího rodiče.

DETAILY K ZÁPISU DO BĚŽNÝCH TŘÍD NALEZNETE NA NAŠEM WEBU POD TÍMTO ODKAZEM.

DETAILY K ZÁPISU DO SPECIÁLNÍCH TŘÍD NALEZNETE NA NAŠEM WEBU POD TÍMTO ODKAZEM.

Těšíme se na viděnou.

K. Podrápská, ředitelka školky