NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT

Milí rodiče našich stávajících dětí,

rádi bychom vás informovali o možnostech umístit během hlavních prázdnin své dítě do jiného zařízení v době, kdy bude mít naše školka v období 10.7. – 11.8.2023 zavřeno.

  1. Po celou dobu prázdnin pořádá Dům dětí a mládeže Větrník příměstské tábory pro předškoláky. Jejich přehled naleznete ZDE.
  2. Náhradní školkou  na období  17.-21.7.2023 je MŠ Pod Ještědem. Přihlášky jsou k dispozici u ředitelky kmenové školky. Požádejte o ni třídní učitelku svého dítěte.
  3. Náhradní školkou  na období  7.-11.8.2023 je MŠ Čtyřlístek. Přihlášky jsou k dispozici u ředitelky kmenové školky. Požádejte o ni třídní učitelku svého dítěte.

V obou náhradních školkách jsou děti přijímány podle dvou kritérií, tj. trvalý pobyt v Liberci a věk dítěte, kdy přednost mají vždy děti věkově starší.

Přihlášku, kterou vám připravíme do třídy, prosím vyplňte a odevzdejte zpět třídní učitelce. Souhrnně pak všechny přihlášky s kopiemi evidenčních listů dítěte z kmenové školky doručíme do prázdninové školky. O přijetí rozhodne ředitelka prázdninové školky v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů od doručení, tj. do ca poloviny dubna 2023.

Pokud byste měli jakýkoli doplňující dotaz, kontaktujte mne, prosím.

K. Podrápská, ředitelka