Archiv pro měsíc: Březen 2023

Ze dne otevřených dveří

Vážení rodiče, kteří jste dorazili na naše DoD.

Děkujeme vám za milé setkání i zajímavou diskusi. Slíbily jsme vám odkaz na velmi dobré příspěvky k výchově předškolních dětí. Zde jsou:

Každé dítě má na něco talent – Rodinář Kraje Vysočina, lektor Jiří Halda – YouTube

Rodinář: Zdravé sourozenecké vztahy v dětství s Jiřím Haldou – YouTube

Doufáme, že vás zaujmou jako nás, předškolní pedagogy.

K. Podrápská, ředitelka a Š. Kratochvílová, zástupkyně ředitelky

Výše úplaty za prázdninový provoz

Vážení rodiče,

informaci o platbě za prázdniny naleznete pod tímto odkazem.

Pro úplnost připomínám pravidla uvedená ve školním řádu, která hovoří o tom, jak se vyúčtovává za celý školní rok stravné  (konkrétně kapitola č. 4)  nebo ve směrnici o školném a stravném:

  1. pokud platíte trvalým příkazem a pohybujete se v měsíčních vyúčtováních, která jsou k dispozici ve třídě vašeho dítěte,  okolo kladné nuly nebo máte drobný přeplatek,  nemusíte trvalý příkaz na prázdniny rušit. Vzniklý prázdninový přeplatek Vám poukážeme  v přeplatku za celý rok 2022/2023 na váš účet do 15.9.2023;
  2. pokud platíte trvalým příkazem a z uzávěrky za měsíc červen, která je k dispozici u třídních učitelek, zjistíte, že jste ve vysokém přeplatku,  příkaz můžete na prázdniny zrušit;
  3. pokud platíte jednorázově na daný měsíc a pohybujete se v měsíčních vyúčtováních okolo kladné nuly nebo máte drobný přeplatek,  uhraďte prosím i částku za prázdniny. Vzniklý prázdninový přeplatek Vám poukážeme  v přeplatku za celý rok 2022/2023 na váš účet do 15.9.2023;
  4. pokud platíte jednorázově na daný měsíc a z uzávěrky za měsíc červen zjistíte, že jste ve vysokém přeplatku,  nemusíte za prázdniny nic platit. Vzniklý prázdninový přeplatek Vám poukážeme  v přeplatku za celý rok 2022/2023 na váš účet do 15.9.2023.

Děkujeme  zároveň, že hradíte včas všechny své nedoplatky.

K. Podrápská, ředitelka školy

 

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT

Milí rodiče našich stávajících dětí,

rádi bychom vás informovali o možnostech umístit během hlavních prázdnin své dítě do jiného zařízení v době, kdy bude mít naše školka v období 10.7. – 11.8.2023 zavřeno.

  1. Po celou dobu prázdnin pořádá Dům dětí a mládeže Větrník příměstské tábory pro předškoláky. Jejich přehled naleznete ZDE.
  2. Náhradní školkou  na období  17.-21.7.2023 je MŠ Pod Ještědem. Přihlášky jsou k dispozici u ředitelky kmenové školky. Požádejte o ni třídní učitelku svého dítěte.
  3. Náhradní školkou  na období  7.-11.8.2023 je MŠ Čtyřlístek. Přihlášky jsou k dispozici u ředitelky kmenové školky. Požádejte o ni třídní učitelku svého dítěte.

V obou náhradních školkách jsou děti přijímány podle dvou kritérií, tj. trvalý pobyt v Liberci a věk dítěte, kdy přednost mají vždy děti věkově starší.

Přihlášku, kterou vám připravíme do třídy, prosím vyplňte a odevzdejte zpět třídní učitelce. Souhrnně pak všechny přihlášky s kopiemi evidenčních listů dítěte z kmenové školky doručíme do prázdninové školky. O přijetí rozhodne ředitelka prázdninové školky v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů od doručení, tj. do ca poloviny dubna 2023.

Pokud byste měli jakýkoli doplňující dotaz, kontaktujte mne, prosím.

K. Podrápská, ředitelka

ZVEME NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 29. a 30.3.2023

Vážení rodiče našich „budoucích dětí“,

srdečně vás zveme na dny otevřených dveří, které vám umožní nahlédnout do života naší školky ještě před tím, než se rozhodnete, do které z libereckých školek podáte během dubna svou přihlášku. V naší školce máme sedm tříd běžného typu, které se nacházejí na pracovišti Klášterní 466/4 (5 tříd) a na pracovišti Husova 991/35 (2 třídy).  Dále máme na pracovišti Klášterní 466/4 ještě tři malé třídy pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro oba typy tříd  nabízíme den otevřených dveří  takto:

TŘÍDY BĚŽNÉHO TYPU  uvítají zájemce ve středu, 29.3.2023 od 15:00 do 16:00 na pracovišti Klášterní 466/4, pavilon B, 1. patro, třída Sedmikrásek.

TŘÍDY SPECIÁLNÍ uvítají zájemce ve čtvrtek, 30.3.2023 od 15:00 do 16:00 na pracovišti Klášterní 466/4, pavilon A, 1. patro, třída Sluníček.

Během obou dní otevřených dveří se setkáte s ředitelkou školy a její zástupkyní, prohlédnete si prostory školky, seznámíte se s cíli předškolního vzdělávání, strukturou běžného dne a aktivitami, které s dětmi děláme. Vysvětlíme vám průběh zápisu s podporou elektronického systému, v němž vygenerujete svou přihlášku. Hlavně ale budete mít prostor se zeptat na cokoli, co vás zajímá.

Pokud máte zájem o návštěvu, poprosíme vás, abyste se nám ohlásili do 27.3. 2023 emailem na adrese info@msklasterni.cz a sdělili nám, zda přijdete sami, nebo zda budete mít s sebou své děti. Připomínáme, že naše dny otevřených dveří  si kladou za cíl především informovat rodiče o školce a jejím chodu. Pro přijaté děti máme  v srpnu naplánována adaptační dopoledne, aby se i ony mohly se svou školkou seznámit. Chápeme ale zcela, že máte mnohdy omezené možnosti hlídání, proto budou v oba dny přítomny naše asistentky pedagoga, které se budou vašim dětem věnovat, zatímco vy si budete prohlížet školku.

Těšíme se na viděnou

Kamila Podrápská a Šárka Kratochvílová