Jaro distančně

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 1: KDYŽ JSME SKÁKALI GUMU

Milé děti, paní učitelka Bára ze Sluníček zažila při skákání gumy mnoho radosti. Zkuste to podle ní. Požádejte maminku nebo babičku, zda by ve svých šicích potřebách nenašly kousek gumy do tepláků:))), 3- 3,5m by mohly stačit.  Společně s rodiči si gumu zauzlujte a můžete začít. Nejlepší varianta je samozřejmě hra ve třech, kdy dvě děti mají gumu navlečenou na nohách a třetí mezi nimi skáče. Pokud jsou doma jen dvě děti, zastoupí to třetí pevná židle nebo křeslo. Naopak při větším počtu dětí už se samo nabízí uspořádat sportovní olympiádu. Sestavy kroků si děti mohou určovat samy, takže každá hra je vlastně originál, a je možné, že co školní plácek nebo venkovská náves, to jiná kombinace skoků. Výhodou je, že skákat se dá opravdu všude – při špatném počasí doma, při krásném počasí venku. A poznámka zkušených: skákání gumy okouzlí i nás dospělé – můžeme se stát přirozeným účastníkem hry se svými dětmi, aniž by nás to stálo zbytečnou fyzickou námahu. Stačí se vymluvit na bolavá kolena a zhostit se pouze role pozorovatele a držáku!   VZDĚLÁVACÍ CÍL PRO RODIČE: vzpomínka na dětství pomáhá rozvoji dobré mysli. VZDĚLÁVACÍ CÍL PRO DĚTI: skákáním si rozvíjí hrubou motoriku a koordinaci pohybů těla, které začíná dynamicky růst. A prohra v soutěži, ta dítě zocelí a ukáže mu, že není třeba jen vyhrávat, ale mnohem důležitější je se hry zúčastnit a zažít radost.

Skákat gumu lze podle určitých pravidel. Dva účastníci si ca 3m dlouhou svázanou gumu upevní kolem kotníků, třetí ji přeskakuje. Pokud udělá chybu, vymění se.

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 2: APRÍLOVÉ POČASÍ

Paní učitelka Sandra od Medvídků ráda spojuje učení s pohybem. Zde nabízí svůj nejnovější nápad: Připravte si společně s dítětem kartičky s piktogramy počasí. Vyzvěte dítě, aby vám vysvětlilo, co jednotlivé obrázky mohou znamenat a kdy je možné se s takovým počasím setkat. Dítě má mít dostatek prostoru na své vyjádření, jaké počasí zná a jaké mu vyhovuje. Následně shrňte, s jakým počasím se můžeme setkat a jak je možné jednotlivé piktogramy nazývat. Pro hru samotnou umístěte obrázky v dostatečné vzdálenosti od sebe (ideálně venku na větev, strom, lavičku, pokud nám počasí nepřeje, pak v místnosti na skříň, židli apod.). Obrázky můžete připevnit lepicí gumou, kolíčky či provázkem. Domluvte si s dětmi signál (tlesknutí, píšťalka apod.), po němž vždy vyslovíte název obrázku. Jejich úkolem je k němu co nejrychleji doběhnout. Variantou je omezení pohybu, kdy dítě k jednotlivému obrázku běží jako pejsek (po čtyřech), rak (pozpátku), slon (s rukou jako chobot), had (plazí se). VZDĚLÁVACÍ CÍL:  orientace v prostoru, rychlá reakce na podnět, upevňování poznatků o počasí a jeho vlivu na jednání lidí.

Na osmi obrázcích jsou dětské kresby, které znázorňují druhy počasí -slunce, duhu, sníh, déšť, kroupy, vítr, blesk, velké mraky

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 3: FOUKÁME SI OBRÁZKY

Foukání barev je kreativní dechové cvičení. Je pravda, že tohle by byla lepší zábava na ven, ale dá se dělat i uvnitř. Namalujte dítěti na papír obrys obličeje, naneste tekuté vodové (temperové) barvy a ukažte dítěti, jak lze pomocí brčka do barev foukat. Výsledkem bude jedinečné umělecké dílo. VZDĚLÁVACÍM CÍLEM dechového cvičení je prohloubení správného nádechu a výdechu. Dechová cvičení, stejně jako artikulační, by se mělo provádět formou hry. Nádech – při nádechu je potřeba sedět nebo stát v klidu. Nadechnout se nosem tak, aby se nezvedala ramena. Dále cvičíme s dětmi jemnou motoriku a současně provádíme dechové cvičení. Dítě se zdokonaluje v orientaci na ploše, rozvíjí cit pro estetiku a kreativitu.

Dítě má před sebou papír s hrudkami tekutých barev. Do hrudek fouká brčkem, barva se rozbíhá po papíru a tvoří krásné obrázky.

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 4: FORMULE 1? START!!!

A když už jsme v minulé aktivitě foukali, tak to zkusíme ještě jednou. Paní učitelka Bára od Sluníček pravidelně slýchá od své dcery: “Mamí, tatí, pojďte se mnou závodit! Vyrobíme si z papíru pravé závodní auto, které bude vyhrávat na každých závodech formule F1″. K výrobě závodního auta budeme potřebovat měkký papír velikosti A4, nůžky, lepidlo a pastelky. Rodiče podle předlohy nakreslí auto a děti ho vymalují podle své fantazie. Samy nebo s pomocí rodičů auto vystřihnou, složí a slepí. Závody mohou začít! Každý ze závodníků má svou formuli. Formule se připraví na start. Na povel se musí za intenzivního foukání dostat do cíle. Vítězí ta formule, která je první v cíli. VZDĚLÁVACÍ CÍL: procvičení jemné motoriky (stříhání, lepení, malování), rozvoj fantazie, dechové cvičení (logopedická prevence), dítě se učí adekvátně reagovat na případný neúspěch z prohry (sociální chování), upevnění vztahu rodič a dítě.

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 5: PLAVE NEBO NEPLAVE?

Paní učitelka Renata z Medvídků pomáhá své vnuččce objevovat svět. Nedávno se jí Andulka zeptala: “Babičko, a plave šiška?”. A protože všichni víme, že slyšené si zapamatujeme jen z 20%, zato z vlastnoručně vykonaného z 90%, připravila babička Renata pro svou vnučku jednoduchý pokus. Naplnila misku vodou, na procházce spolu s Aničkou nasbíraly přírodniny, ze zásuvky v kuchyni vytáhly, co je napadlo a učení hrou mohlo začít. Zkusíte to s dětmi také? VZDĚLÁVACÍ CÍL: Rozvoj smyslového vnímání, podpora rozumových operací a hlavně mnoho objevitelského nadšení pro děti i okolí.