Úřední deska

Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace,

46001 Liberec V – Kristiánov

Telefony:

+420 485 110 179

+420 485 110 180

Informace pro rodiče – prázdniny 2024

Veškeré dokumenty zveřejněné na  webové stránce školy jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice 99/2019Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

Povinné informace o škole dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Datová schránka: 3enkt27

Číslo bankovního účtu: 5458432/0800

IČ: 727 42 810

 

STRATEGIE ROZVOJE_MS_KLASTERNI_2016_2024_aktualizace2020

směrnice o svobodném přístupu k informacím (směrnice ředitelky)

PŘEHLED SMLUVNÍCH PARTNERŮ ŠKOLY (originály smluv jsou k nahlédnutí u ředitelky školy)

 • DODAVATELÉ ENERGIÍ: rámcové smlouvy dle aukce na KB Kladno (viz web zřizovatele)
 • TELEFONY A INTERNET: VODAFON- rámcová smlouva (viz web zřizovatele)
 • BANKOVNÍ SLUŽBY: Česká spořitelna  a.s., rámcová smlouva (viz web zřizovatele)
 • POJIŠTĚNÍ ŠKOLY: Kooperativa a.s. – rámcová smlouva (viz web zřizovatele)
 • ODVOZ ODPADU:  FCC Liberec, IČ: 631 46 746
 • MZDOVÁ AGENDA:  StarComp Mzdy  Liberec, IČ: 277 32 3838
 • ÚČETNICTVÍ: Ekvita Liberec, IČ: 482 71 489
 • V.I.S. Plzeňsoftware pro evidenci stravného
 • SPRÁVA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE: Teplárna Liberec a.s., IČ: 622 41 672
 • REVIZE OBJEKTŮ (bez písemně uzavřené smlouvy):
  • Elitore Liberec, IČ: 467 12 488
  • Protipožární servis Mečíř, IČ:  114 37 456
  • OTIS Liberec, IČ: 423 24 254
  • Hromosvody Sehnoutková, IČ: 120 28 410
  • KELCOM, IČ: 602 77 301
  • SPORTSERVIS Rubáš, IČ: 868 58 904
 • ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM ŠKOLY
 • ZAŘÍZENÍ ŠKOLY (bez písemně uzavřené smlouvy):
  • ABCD služby školám Liberec, IČ: 622 44 892
 • ÚDRŽBA ZAHRADY (bez písemně uzavřené smlouvy):
  • Komunitní práce Liberec
  • L+B Zahradnické práce, IČ: 164 02 707
 • DODAVATELÉ POTRAVIN:
  • BIDVEST CZ, IČ: 282 34 642
  • MISAŘ PETR, IČ: 498 94 757
 • SPRÁVA IT
  • WEB: AZ-Comp Liberec,  IČ: 649 2942 922 (bez písemně uzavřené smlouvy)
  • WiFi Liberec – Mgr. Jiří Sýkora, IČ 66101948, aktualizace 2017
  • RELAX KEŠ: Fand Ware – Vladimír Cvajniga, IČ: 160 79 566 – strana1, strana2