Poznáváme pohádkové knížky

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že jste se s námi zúčastnili projektu „Poznáváme pohádkové knížky“.

Celkem jsme přečetli 165 knížek.

Máme radost, že stále vedou klasické české pohádky:

 • Dášenka
 • Pejsek a kočička
 • Rumcajs
 • Krteček
 • Mikeš
 • Broučci

Z novějších knížek jsou oblíbené:

 • Včelí medvídci
 • Dědečku, vyprávěj
 • Kosí bratři
 • Pohádky z Větrné Lhoty
 • Papírová vesnice

A zde jsou nejnovější knížky, které se Vám i Vašim dětem líbily. A můžou sloužit jako inspirace pro Ježíška 🙂

 • Justýnka a asistenční jednorožec
 • Pozor, červená
 • Pohádky z pokojíčku
 • Nerozluční přátelé
 • Velká medvědí kuchařka
 • Vodopád
 • Dobrodružství v říši hmyzu

Přejeme Vám pohodový adventní čas s krásnou knížkou!

                                                                                  KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY

Advent u nás ve školce

Vážení rodiče,

vstupujeme do krásného adventního času a v našich třídách se chystají prosincové činnosti, které začnou návštěvou Mikuláše, anděla i čertíka a vyvrcholí adventním zpíváním v zahradě. Ráda bych Vás informovala o dění v mateřské škole:

v čase do adventu 2023:

 • V měsíci listopadu byly na obou školních zahradách (Klášterní, Husova) vysázeny ovocné stromy jako náhrada za pokácené staré stromy.
 • Děkuji rodičům nových dětí za vyplnění evaluačního dotazníku. Udělalo nám radost, že si děti v naší mateřské školce rychle zvykly a chodí do školky rády. Často jste zmiňovali horší orientaci na našich webových stránkách, do budoucna se tomuto problému budeme věnovat.
 • Dále Vám děkuji, že jste se zapojili do projektu rodičů a školky „Poznáváme pohádkové knížky“, knížky v šatnách tříd se nám pěkně plní. V prosinci uveřejníme na webových stránkách naší školky seznam knížek, které se Vám nejvíc líbily.

v čase adventu 2023:

 • Od pátka 24.11.2023 do úterý 03.01.2024 můžete navštívit výstavu na liberecké radnici „Vánoce očima dětí“, kde máme i naší prezentaci, kterou letos zajišťovala třída Slůňátek ve spolupráci s dětmi a rodiči. Třída Koťátek vyrobila vánoční ozdobu na vánoční strom na Soukenném náměstí.
 • Jako každý rok budeme zdobit látkové vánoční stromky na Klášterní u každého pavilonu a na Husovce na zahradním domečku. Kdo máte chuť a kreativního ducha pomozte nám je ozdobit. Můžete vyrobit lehkou vánoční ozdobu ve tvaru – zvonečku, andílka, kouličky a pomocí zavíracího špendlíku si ji pověsit na stromeček – od 01.12.2023.
 • V pondělí 04.12.2023 navštíví naší školku Mikuláš, anděl a čertík.
 • Ve čtvrtek 07.12.2023 v 15:30 vystoupí děti z naší školky na adventním zpívání před radnicí s programem: „Krásné svátky moji milí“. Přijďte se na nás podívat 🙂
 • Ve středu 13.12.2023 v 15:30 jste zváni na 13. adventní zpívání v zahradě na Husovku a
 • ve čtvrtek 14.12.2023 v 15:30 na Klášterní. Děti a paní učitelky pro Vás připravují vystoupení s krásnými zimními a vánočními písněni a paní kuchařky něco teplého pro zahřátí. Těšíme se na Vás!
 • Vánoční nadílku pro děti si každá třída zajišťuje podle svého programu.
 • Vánoční uzavření MŠ je od 23.12.2023 do 02.01.2024.

ZA VŠECHNY ZAMĚSTNANCE Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁM PŘEJI KLIDNÉ A RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ! 

Těšíme se na Vaše děti a na Vás v novém roce ve středu 03.01.2024.

Šárka Kratochvílová

 

Informace o vedení mateřské školy

Vážení rodiče,

na konci měsíce září proběhlo konkurzní řízení na naší mateřskou školu, následně Rada města Liberec na své 18. schůzi ze dne 10. října 2023, usnesením č. 926/2023 jmenovala Bc. Šárku Kratochvílovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace, ke dni 01. listopadu 2023.

Těším se na vzájemné potkávání s Vámi Šárka Kratochvílová

PROVOZNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost těmto informacím:

 1. Povinná docházka předškoláků je denně od 8:00 do 12:00. Jakoukoli nepřítomnost musí rodič potvrdit u učitelky v omluvném listu dítěte.
 2. Změníte-li cokoli z údajů, které jste uvedli v evidenčním listu (zejména telefon, adresa, vyzvedávající osoby), nahlaste to bezodkladně třídní učitelce
 3. Potřebujete-li, vyzvedněte si u hospodářky v pavilonu C vjezdový čip proti vratné kauci 500,- Kč a sdělení SPZ vašeho vozu. Můžete tak učinit v pondělí mezi 12:00 a 16:00 či v úterý až v pátek od 7:00 do 10:00.
 4. Nepřítomnost svého dítěte oznamujte na třídní telefon nejpozději do 8:00, pozdější omluvu již nemůžeme akceptovat, nahlašujeme počty dětí  do kuchyně.
 5. Chcete-li dát svému dítěti do školky na oslavu narozenin s kamarády nějaké pohoštění pro kamarády, volte nejlépe ovoce nebo originálně balené potraviny.  Školka nesmí kvůli přísným hygienickým předpisům přijmout žádné doma či v cukrárnách připravované dorty. I při zacházení s bonbony jsme opatrní, nechceme děti zbytečně učit na sladké.
 6. Počátkem října budeme vybírat dobrovolný příspěvek rodičů na školní potřeby (pastelky, bílé i barevné papíry,  čtvrtky, vodovky, modelíny, korálky, štětce, nůžky, ořezávátka, voskovky, krabice dětí na výtvory, laminovací fólie aj.). O způsobu příspěvku budete informováni emailem.

Děkujeme za součinnost

Bc. Š Kratochvílová, ředitelka MŠ

 

Zářijové podněty pro rodiče

Vážení rodiče,

první dny pobytu v naší mateřské škole mají děti již za sebou a je na čase shrnout to, s čím se denně setkáváte:

 1. ZÁŘIJOVÉ ADAPTAČNÍ OBDOBÍ – nástup do školky znamená pro každé dítě – a je jedno, jak je staré – velkou změnu. I proto se většina z vás zúčastnila se svými dětmi adaptačního dne. JISTOTA, že je poblíž moje milovaná máma, musí být postupně nahrazena JISTOTOU a DŮVĚROU, že stejně jako máma mi pomohou i paní učitelky. V tomto procesu dětem každodenně pomáháme a předem děkujeme, pokud je i nás v budování jistoty v mateřské škole podpoříte i vy, rodiče. Postačí začít v září tím, že dítě vždy vyzvednete v předem dohodnutý čas (ve třídě máme hodiny a ukazujeme dětem, kdy si rodič pro ně přijde), nebo že mu pravdivě řeknete, že dnes pro ně po obědě přijít nemůžete, ale po spinkání jste tu coby dup. Pravda je to nejcennější, co svému dítěti můžete dát.  Vše ostatní začneme společně objevovat v říjnu.
 2. ČASOVÉ SCHÉMA A OBSAHOVÉ MILNÍKY DNE – naše školka je denně otevřena od 6:30 do 17:00. Prosíme proto všechny rodiče, aby s dětmi do školky dorazili nejpozději v 8:00. Do 8:15 mají děti možnost se porozhlédnout po třídě, ujistit se, že se v ní nic nezměnilo a začít se těšit na objevování nových věcí. V 8:15 začíná tzv. řízená pedagogická činnost. Na jejím počátku učitelky děti motivují, mají připravena kolektivní logopedická cvičení a pohybové aktivity, připravují je na hlavní téma týdne. Jakýkoli pozdní příchod dítěte po 8:15 naruší soustředění dětí a učitelka může začít budovat atmosféru objevování od začátku. Po ca 60 minutách řízené činnosti, která je časově odstupňována podle věku dětí, následuje čas na  hru s využitím námětových a konstruktivních her, které učitelky připravují v závislosti na tématu. Nejpozději v 10:00 odcházejí děti na pobyt venku. Následuje oběd a odpolední klid, o jeho podobě v závislosti na věku dítěte jste se dozvěděli během adaptačního dne. Odpoledne je věnováno individuálním činnostem učitelek s jednotlivými dětmi podle toho, jak které dítě potřebuje. Od 15:00 věnujeme čas volné hře. O TÝDENNÍCH TÉMATECH I VŠECH AKCÍCH TŘÍDY VÁS INFORMUJEME NA NÁSTĚNKÁCH ČI V OBČASNÝCH EMAILECH Z TŘÍDNÍCH EMAILOVÝCH ADRES.
 3. KONZULTACE RODIČ-PEDAGOG – v průběhu října vás paní učitelky osloví s nabídkou konzultace k tématu úspěšnosti adaptačního období vašeho dítěte v mateřské škole. V této době bude dokončena i tzv. vstupní pedagogická diagnostika dítěte, která u nejmenších dětí zahrnuje zejména diagnostiku problémů ve výslovnosti a zjištění pravo-levé orientace , abychom mohli s dítětem pracovat tak, jak mu to jeho fyziologické potřeby umožňují. Pokud byste měli zájem o dřívější konzultaci, dohodněte si ji kdykoli s třídní učitelkou.
 4. DO ŠKOLKY PATŘÍ JEN ZDRAVÉ DÍTĚ – největší prosba nakonec. Chápeme, že nastupujete mnohdy po mateřské zpět do svého zaměstnání a každá absence je nemilá. I vaše dítě ale nastupuje poprvé mezi ostatní děti a začíná si budovat díky nim svou imunitu. Tato cesta je dlážděna občasnou rýmou, kašlem, teplotou či dětskými nemocemi. Ta prvně jmenovaná je největší bolístkou. Dokud má podobu vody, nic neřešíme s učíme děti smrkat. Ve chvíli, kdy se ale rýma zbarví do žluto zelena, je třeba zahájit léčbu antibiotickými kapkami, aby infekce nesestoupila na průdušky a nenakazila ostatní děti. Tato léčba trvá obvykle tři dny a vyžaduje pobyt doma. Ani ostatní děti  nechtějí být nemocné.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Šárka Kratochvílová, ředitelka MŠ

Vítáme naše nováčky

Milé děti, vážení rodiče,

srdečně vás všechny vítáme v naší mateřské škole na úplném začátku školního roku 2023/2024.

Věříme, že se k nám po adaptačních pobytech minulý týden vracíte rádi a že se vám u nás bude líbit. Udělali jsme proto maximum: připravili jsme do prvních řad hračky, které se vám u nás líbily, nabrousili jsme pastelky, vyleštili autíčka, kočárky i autodráhy. Pro ty, kterým se přeci jen bude trochu stýskat po mamce a taťkovi jsme připravili náruč a něco dobrého ovoce na rozptýlení.

S každým novým školním rokem přicházejí i změny. Tento rok je prvním, kdy vás v roli ředitelky bude provázet paní Bc. Šárka Kratochvílová (tel. 724 302 950, email info@msklasterni.cz) , až do včerejšího dne dlouholetá  zástupkyně bývalé ředitelky, paní Kamily Podrápské, která odešla do důchodu.

Ve třídě Myšáků nově nastupuje  Bc. Anežka Adamcová, u Broučků se setkáte s paní učitelkou Bc. Kateřinou Hanouskovou, která v minulém roce pracovala na Husovce. K Zajíčkům nově nastoupila Adéla Vaněčková. Všechny nové paní učitelky se školkou dlouhodobě spolupracovaly, ať už během svých školních praxí nebo jako zástup.

Věříme, že se nám všem bude dobře spolupracovat a těšíme se na každodenní setkávání.

Šárka Kratochvílová, ředitelka MŠ a všichni zaměstnanci

 

Noví rodiče: čipy pro vjezd a pravidla parkování

Vážení noví rodiče,

čipy pro vjezd k MŠ Klášterní budeme u správce polikliniky EUC Klášter zajišťovat centrálně v týdnu od 4.9.2023. Do té doby budou své karty a čipy vracet odcházející rodiče. Vratná kauce za čip či čipovou kartu je 500,- Kč.

Pro vjezd a výjezd až do té doby prosíme  o trpělivost a využívání telefonu zaměstnanců školky uvedených na vjezdové tabuli, kteří vám bránu od 6:30 do 17:00 otevřou jak na vjezdu tak na výjezdu. Při prvních telefonátech uvádějte prosím  jméno dítěte, abychom  ověřili oprávněnost požadavku na vjezd.

Parkovat můžete denně od 6:30 do 9:00 a dále od 12:00 do 17:00 na nám vyhrazených parkovištích. A to buď na trojúhelníku na horním parkovišti nebo dole na parkovišti „u sochy“.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍTE, BYŤ JEN NA CHVÍLI, ZAPARKOVAT NA MÍSTECH EUC-POLIKLINIKY, KTERÁ SI PRONAJÍMAJÍ LÉKAŘI. TATO MÍSTA JSOU VYZNAČENA ČÍSLY.

Blíží se prázdniny

Vážení rodiče, milé děti,

končí červen a my se snažíme co nejvíce zlepšit naši školku a její zahrady. Určitě jste si všimli/všimly, že se na nich objevily nové herní prvky:  na obou pracovištích jsou nové  domečky a houpadla a na Husovce navíc tolik chybějící houpací hnízdo. Co vidět nemůžete, jsou dva nové profesionální sporáky za dohromady 270tis, které zdobí obě naše kuchyně. Děkujeme za ně zřizovateli, Statutárnímu městu Liberec, který nás vždy podpoří v našich rozvojových plánech.

S blížícím se létem bych ráda upozornila na náš harmonogram školního roku, který říká, že poslední den školky před plánovaným uzavřením je úterý, 4.7. 2023. Následují dva dny státních svátků a na pátek, 7.7. 2023, jsem vyhlásila sanitární den, neboť  postřik proti mravencům už opravdu nepočká. Sanitární den jsem plánovaně vyhlásila na týden, kdy očekáváme historicky nejnižší docházku do školky.

Od pondělí, 10.7. do pátku, 11.8. 2023 máme ve školce zavřeno, na děti se těšíme opět v pondělí, 14.8.2023.

Milé děti, užijte si ten tolik vzácný společný čas se svými rodiči a prarodiči. Objevte nová místa, zvířátka, rostliny. Ochutnejte, jak voní les, louka, rybník nebo moře. Těšíme se na vás po prázdninách. Milí rodiče, užijte si slunné léto plné pohody a zaslouženého odpočinku. Těšíme se na vás v srpnu.

K. Podrápská, ředitelka

Jarně-letní dopis rodičům

Milí rodiče,

slunce konečně ozářilo naši školku a je čas shrnout vše, co nás v následujícím období čeká.

 1. Je před námi tradiční Zpívání maminkám. Také letos se sejdeme na školních zahradách k písňovému poděkování dětí svým maminkám a babičkám. Na Husovce se uvidíme ve středu, 10.5.2023, od 15:30. Na Klášterní zazpívají děti ve čtvrtek, 11.5.2023 také od 15:30. Vezměte s sebou i tatínky a dědečky, pásmo písniček a básniček se jim bude také líbit. Děti jsou natěšené, aby předvedly, co se naučily.
 2. Ve středu, 14. června se budou naše třídy z Klášterní společně fotit. Podle počasí zvolíme buď zahradu nebo třídu.  Husovka si zajistila focení individuálně.
 3. Koncem června, konkrétně 26.6.2023,  proběhne tradiční pasování předškoláků poté, co ve svých třídách složí školkovou maturitu. Prosíme rodiče, aby se svými dětmi-předškoláky vybrali jeden hezký knoflík, který vydrží i povětrnostní vlivy liberecké kotliny. Knoflíkem se spojí děti navždy se svou první školou. Přidáme je na školkové ploty, aby si je mohly děti v budoucnu zkontrolovat.
 4. K 30.4.2023 jsme byli naposledy cvičit v TJ Lokomotiva Liberec, nyní jsou před námi sportovní aktivity venku. Už druhý týden vidíte na dveřích do třídy turistické broučky nebo stonožky, které jsou dokladem o aktivitě „Chodící školka“. Kolik kilometrů děti během dopoledne nebo i celodenních výletů ujdou si paní učitelky pravidelně zapisují. Návštěvy tělocvičny zahájíme s dětmi opět od října 2023.
 5. Blíží se prázdniny. Školka je uzavřená na 5 týdnů od 10.7. do 11.8.2023. V prvním červencovém týdnu od 3. do 7. 7. 2023 padnou státní svátky na středu a čtvrtek a my dle zkušeností z minulých let předpokládáme, že se v tento týden dostaví do školky minimum dětí. I proto jsme pravidelné postřiky proti mravencům v obou budovách naplánovali na pátek, 7.7.,  školka bude tedy kvůli sanitárnímu dni mimořádně uzavřena i v pátek. Během státních svátků a sanitárního dne proběhne v celé školce i čištění koberců. O všech těchto termínech jste byli informováni 1.9.2022 v harmonogramu školního roku 2022/2023. Na nástěnkách se objeví prosba o zaznamenání předpokládané docházky dětí do školky v srpnu 2023. Pokud již víte, že vaše děti do MŠ nepřijdou, děkujeme za zaznamenání. Usnadní to i nám, pedagogům plánování služeb a případné zbytkové dovolené.
 6. Ve třídách Lvíčat a Kuřátek proběhne koncem června velké stěhování, neboť budeme pokládat nové koberce a lino. Děkujeme předem tatínkům z obou tříd za pomoc při stěhování nábytku. Děti budou na několik dní umístěny k Myšákům a Sluníčkům do prvního patra.
 7. ROZKVETLÁ ŠKOLKA:  milé maminky, pokud jste dostaly od svých blízkých v květináčích jakékoli cibuloviny (narcisky, modřence, tulipány aj.), pro něž po odkvětu nemáte uplatnění, přineste nám je do školky. Spolu s dětmi bychom je zasadili do skalek a trávníků, aby byla naše školka čím dál krásnější. Děkujeme!
 8. TŘI MĚSÍCE BEZ SLADKOSTÍ:  bude léto a všude začíná dozrávat ovoce. Rozhodli jsme se, že na období květen až srpen vyhlásíme na Klášterní a Husovce léto bez bonbónů. Návykovost na sladké s dochucovadly se stává epidemií rozvinutých zemí, tento návyk na sladké se ale projeví za 20-30 let, kdy mají už i mladí lidé problémy s prediabetem a doprovodnými nemocemi. Po dohodě s lékaři-rodiči startujeme učitelsko-rodičovskou kampaň a prosíme, abyste dětem do školky žádné bonbóny a sladkosti nedávali. Pokud bude dítě slavit narozeniny, může své spolužáky obdarovat hroznem vína nebo miskou jahod. Podpoříte nás?

Na viděnou na Zpívání maminkám se těší Kamila Podrápská, ředitelka MŠ

Ze dne otevřených dveří

Vážení rodiče, kteří jste dorazili na naše DoD.

Děkujeme vám za milé setkání i zajímavou diskusi. Slíbily jsme vám odkaz na velmi dobré příspěvky k výchově předškolních dětí. Zde jsou:

Každé dítě má na něco talent – Rodinář Kraje Vysočina, lektor Jiří Halda – YouTube

Rodinář: Zdravé sourozenecké vztahy v dětství s Jiřím Haldou – YouTube

Doufáme, že vás zaujmou jako nás, předškolní pedagogy.

K. Podrápská, ředitelka a Š. Kratochvílová, zástupkyně ředitelky

Výše úplaty za prázdninový provoz

Vážení rodiče,

informaci o platbě za prázdniny naleznete pod tímto odkazem.

Pro úplnost připomínám pravidla uvedená ve školním řádu, která hovoří o tom, jak se vyúčtovává za celý školní rok stravné  (konkrétně kapitola č. 4)  nebo ve směrnici o školném a stravném:

 1. pokud platíte trvalým příkazem a pohybujete se v měsíčních vyúčtováních, která jsou k dispozici ve třídě vašeho dítěte,  okolo kladné nuly nebo máte drobný přeplatek,  nemusíte trvalý příkaz na prázdniny rušit. Vzniklý prázdninový přeplatek Vám poukážeme  v přeplatku za celý rok 2022/2023 na váš účet do 15.9.2023;
 2. pokud platíte trvalým příkazem a z uzávěrky za měsíc červen, která je k dispozici u třídních učitelek, zjistíte, že jste ve vysokém přeplatku,  příkaz můžete na prázdniny zrušit;
 3. pokud platíte jednorázově na daný měsíc a pohybujete se v měsíčních vyúčtováních okolo kladné nuly nebo máte drobný přeplatek,  uhraďte prosím i částku za prázdniny. Vzniklý prázdninový přeplatek Vám poukážeme  v přeplatku za celý rok 2022/2023 na váš účet do 15.9.2023;
 4. pokud platíte jednorázově na daný měsíc a z uzávěrky za měsíc červen zjistíte, že jste ve vysokém přeplatku,  nemusíte za prázdniny nic platit. Vzniklý prázdninový přeplatek Vám poukážeme  v přeplatku za celý rok 2022/2023 na váš účet do 15.9.2023.

Děkujeme  zároveň, že hradíte včas všechny své nedoplatky.

K. Podrápská, ředitelka školy