JSME FAKULTNÍ ŠKOLA FP TUL

Pro zaměstnance naší mateřské školy je jmenování fakultní školou potvrzením toho, co Vy, rodiče, již víte: naši učitelé i provozní zaměstnanci jsou odborníky na svém místě, naše školka je otevřenou a fungující vzdělávací institucí.

Je pro nás proto samozřejmostí, že se o svou odbornost a praktické zkušenosti podělíme s budoucími učiteli mateřských škol, pedagogy volného času i speciálními pedagogy. V posledních dvou letech praktikovalo na naší mateřské škole na dvacet studentů, milých mladých lidí, z nichž mnozí se k nám po průběžné praxi rádi vraceli i na souvislou stáž.

Pedagogické praxe jsou procesem vzájemného obohacování. My, zkušení pedagogové, nabízíme dlouholeté zkušenosti, od Vás, praktikujících  studentů, očekáváme informace o nejnovějších trendech a neotřelé nápady v podobě her, netradičních pomůcek, nových písniček a říkadel či výtvarných technik.

Děti v naší mateřské škole se naučí setkávat s dalšími dospělými, budou nebojácnější a flexibilnější v komunikaci a připraví se tak lépe na přestup na základní školu.

Chcete-li k nám přijít na praxi, kontaktujte nás buď přímo prostřednictvím těchto stránek nebo na emailu info@msklasterni.cz

Jménem zaměstnanců školy

Kamila Podrápská, ředitelka