Informace o vedení mateřské školy

Vážení rodiče,

na konci měsíce září proběhlo konkurzní řízení na naší mateřskou školu, následně Rada města Liberec na své 18. schůzi ze dne 10. října 2023, usnesením č. 926/2023 jmenovala Bc. Šárku Kratochvílovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvkové organizace, ke dni 01. listopadu 2023.

Těším se na vzájemné potkávání s Vámi Šárka Kratochvílová