Distanční vzdělávání

NEJPRVE TROCHA SUCHÝCH FAKTŮ:

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v souvislosti s epidemicky nebezpečnou situací ve světě v § 184a[1] zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí a žáků ve školách. Co to tedy pro praxi v mateřských školách znamená?

  1. Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.
  2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.
  3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.
  4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

[1] § 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem . Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

A NYNÍ PŘEHRŠEL VOŇAVÉ A RADOSTNÉ PRAXE

Naše nabídka distančního vzdělávání staví důsledně na principech předškolního vzdělávání. Pro nás to znamená, že je naším cílem:

* NEPŘETĚŽOVAT dítě, ale ani rodiče
* NENUDIT A NEUNAVOVAT ŠKOLOMETSKY POJATÝMI ÚLOHAMI
* NABÍZET SITUATIVNĚ ZAKOTVENÉ ČINNOSTI, KTERÉ DĚLAJÍ RADOST DĚTEM A POMOHOU RODIČI

A JAK NÁM MŮŽETE POMOCI? Poslední rok před základní školou je v mateřské škole povinný. Bude-li Vaše dítě v karanténě, mělo by se s naší, byť vzdálenou, pomocí vzdělávat. Pokud se Vám některá z nabízených aktivit na dalších záložkách líbí a budete ji s dětmi dělat, pošlete nám např. fotku na email info@msklasterni.cz nebo nám přineste do školky svůj výrobek. Až se děti vrátí do školky, uděláme z nich výstavku.

POKUD VÁM NEBUDE NAŠE NABÍDKA STAČIT, ZDE JE PÁR OVĚŘENÝCH ODKAZŮ:

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni – smysluplná krátká videa vytvořená pro předškolní věk

https://www.predskolaci.cz/ – Vyberte vlevo v menu příslušné roční období

www.alik.cz – nejlépe část Alíkoviny

https://www.detsky-web.cz/omalovanky – vyberte obsah opět podle ročního období

https://www.pohadkozem.cz/