Zaměstnanci

ŘEDITELKA: Bc. Šárka Kratochvílová, telefon: 724 302 950 nebo 485 110 180

ZÁSTUPKYNĚ: Světla Moravcová

PROVOZNÍ MŠ:  Jana Šrámková, telefon: 608 620 503 nebo 485 110 179

PRACOVIŠTĚ KLÁŠTERNÍ 466/4:

PEDAGOGOVÉ:

Bc. Adamcová Anežka

Benešová Radka

Björke Eliška

Hánová Martina

Bc. Hanousková Kateřina

Karpetová Lenka

Bc. Knejzlíková Lenka

Bc. Kobosilová Dagmar

Kotrčová Ivana

Bc. Kratochvílová Šárka

Lajksnerová Jana

Mikulčíková Kateřina

Moravcová Světla

Mgr. Pejčinovičová Martina

Suhajová Věra

Suchardová Jana

Veverková Monika

ASISTENTI PEDAGOGA :  Nicole Vomžilová, Andrea Novotná, Bc. Nikola Partlová, Šárka Kováčová

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Albrechtová Iveta

Češková Hana

Donets Yelyzaveta

Frölichová Eva

Khrypchenko Olga

Pichrt Jaroslav

Pichrtová Mária

Prudičová Jana

Seifová Květoslava

PRACOVIŠTĚ HUSOVA 991/35:

VEDOUCÍ UČITELKA: Renata Bruthansová, tel. 606 670 599

PEDAGOGOVÉ:

Bc. Barošová Nikoleta

Bruthansová Renata

Černá Sandra

Vaněčková Adéla

ASISTENTKA PEDAGOGA: Cejnarová Andrea

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:

Hornová Zdena

Kolářová Martina