Režim dne

MŠ je otevřena od 6:30 do 17:00.

Příchod dětí do MŠ od 6:30 do 8:00.

Vyzvedávání dětí po obědě od 12:00 do 13:00, bližší informace ve třídě.

Odpolední vyzvedávání dětí od 14:30 do 16:50, v 17:00 se uzamyká budova MŠ.

Pozdní příchod do MŠ, mimořádné vyzvednutí dítěte z MŠ z důvodu návštěvy lékaře konzultujte s třídními učitelkami.

Nepřítomnost dětí v MŠ se nahlašuje telefonicky, SMS nebo osobně nejpozději do 8:00 hodin příslušného dne, pokud dítě není omluveno je mu v tento den počítaná celodenní strava.