Advent u nás ve školce

Vážení rodiče,

vstupujeme do krásného adventního času a v našich třídách se chystají prosincové činnosti, které začnou návštěvou Mikuláše, anděla i čertíka a vyvrcholí adventním zpíváním v zahradě. Ráda bych Vás informovala o dění v mateřské škole:

v čase do adventu 2023:

 • V měsíci listopadu byly na obou školních zahradách (Klášterní, Husova) vysázeny ovocné stromy jako náhrada za pokácené staré stromy.
 • Děkuji rodičům nových dětí za vyplnění evaluačního dotazníku. Udělalo nám radost, že si děti v naší mateřské školce rychle zvykly a chodí do školky rády. Často jste zmiňovali horší orientaci na našich webových stránkách, do budoucna se tomuto problému budeme věnovat.
 • Dále Vám děkuji, že jste se zapojili do projektu rodičů a školky „Poznáváme pohádkové knížky“, knížky v šatnách tříd se nám pěkně plní. V prosinci uveřejníme na webových stránkách naší školky seznam knížek, které se Vám nejvíc líbily.

v čase adventu 2023:

 • Od pátka 24.11.2023 do úterý 03.01.2024 můžete navštívit výstavu na liberecké radnici „Vánoce očima dětí“, kde máme i naší prezentaci, kterou letos zajišťovala třída Slůňátek ve spolupráci s dětmi a rodiči. Třída Koťátek vyrobila vánoční ozdobu na vánoční strom na Soukenném náměstí.
 • Jako každý rok budeme zdobit látkové vánoční stromky na Klášterní u každého pavilonu a na Husovce na zahradním domečku. Kdo máte chuť a kreativního ducha pomozte nám je ozdobit. Můžete vyrobit lehkou vánoční ozdobu ve tvaru – zvonečku, andílka, kouličky a pomocí zavíracího špendlíku si ji pověsit na stromeček – od 01.12.2023.
 • V pondělí 04.12.2023 navštíví naší školku Mikuláš, anděl a čertík.
 • Ve čtvrtek 07.12.2023 v 15:30 vystoupí děti z naší školky na adventním zpívání před radnicí s programem: „Krásné svátky moji milí“. Přijďte se na nás podívat 🙂
 • Ve středu 13.12.2023 v 15:30 jste zváni na 13. adventní zpívání v zahradě na Husovku a
 • ve čtvrtek 14.12.2023 v 15:30 na Klášterní. Děti a paní učitelky pro Vás připravují vystoupení s krásnými zimními a vánočními písněni a paní kuchařky něco teplého pro zahřátí. Těšíme se na Vás!
 • Vánoční nadílku pro děti si každá třída zajišťuje podle svého programu.
 • Vánoční uzavření MŠ je od 23.12.2023 do 02.01.2024.

ZA VŠECHNY ZAMĚSTNANCE Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VÁM PŘEJI KLIDNÉ A RADOSTNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ! 

Těšíme se na Vaše děti a na Vás v novém roce ve středu 03.01.2024.

Šárka Kratochvílová