MŠ Husova

K naší mateřské škole patří vedle pracoviště na Klášterní 466/4 i detašované pracoviště Husova 991/35, které najdete uprostřed malebné zahrady ve staré vile naproti vedlejšímu vjezdu do nemocnice. Mateřská škola má díky investici Statutárního města Liberce od 1.1. 2012 navýšenu kapacitu na 44 dětí.

Děti jsou  od září 2018 nově rozmístěny do dvou  tříd, v přízemí najdete Medvídky, v 1. patře Zajíčky. O děti se starají pod vedením  vedoucí učitelky další čtyři předškolní pedagožky, o dobré jídlo paní kuchařka a o úklid budovy i zahrady paní školnice.

Zápis do MŠ probíhá společně se zápisem na MŠ Klášterní 466/4.

V budově naší školky je v přízemí umístěna pleoptická a ortooptická ambulance pro děti s vadami zraku, již pravidelně navštěvují jak děti z našich speciálních tříd tak děti z Liberce a širokého okolí. Tato oční ambulance je jedinečným zařízením Dětského centra Liberec (Kontakt: Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, Pekárkova 572/5 460 01 LIBEREC;  tel/fax: 485 105 690;    e-mail: info@kuliberec.cz; webová stránka: http://www.kuliberec.cz/).