MŠ Husova

  • třída MEDVÍDCI

  • telefon: 606 670 599
  • paní učitelky – Renata Bruthansová, Sandra Černá
  • asistent pedagoga – Andrea Cejnarová
  • email – klasterni.medvidci@seznam.cz
  • třída ZAJÍČCI

  • telefon: 605 472 455
  • paní učitlelky – Bc. Nikoleta Barošová, Adéla Vaněčková
  • email – klasterni.zajicci@seznam.cz