Zápis do speciálních tříd

ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY  – ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU IDENTIFIKÁTORŮ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Seznam identifikátorů přijatých žáků 001

POČET VOLNÝCH MÍST: 8

O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/. Zápisový portál bude spuštěn počátkem dubna 2024.

Ve ČTVRTEK, 21.03.2024 – 15:30 pořádáme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO SPECIÁLNÍ TŘÍDY – pracoviště Klášterní 466/4, pavilon A, 1. patro, třída Sluníček. Děkujeme rodičům, že nám svůj záměr nás navštívit  ohlásí předem na email info@msklasterni.cz

SMĚRNICE K PŘJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A PRŮBĚH ZÁPISU

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 budeme přijímat pro pracoviště Klášterní 466/4 a Husova 991/35 společně ve čtvrtek, dne 09.05.2024 od 8:30 do 16:00. Můžete se dostavit osobně na časovku, nebo využít vzdálený způsob: zaslat přihlášku do datové schránky 3enkt27.

Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se dostavit do vybrané školky po předchozí domluvě např. týden předem a s ředitelkou žádost vygenerovat přímo ve školce. V případě zápisu do MŠ jde o správní úkon a není potřeba, abyste s sebou přivedli své děti.

K přijetí prosíme doložte

  1. Doporučení ŠKOLSKÉHO poradenského zařízení a odborného lékaře, z něhož jednoznačně vyplývá potřeba zařadit Vaše dítě do speciální třídy MŠ.
  2. Vytištěnou  a podepsanou přihlášku ze zápisového portálu s potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování
  3. Občanský průkaz rodiče k ověření bydliště a rodný list dítěte k ověření osobních údajů

Pořadí podávaných žádostí není pro rozhodnutí o přijetí rozhodující.

Informace o pořadí vaší žádosti  a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy se dozvíte opět na webu elektronického zápisu. Dále bude dle zákona 500/2004 Sb. zveřejněn seznam přijatých v zákonné lhůtě  na úřední desce školy v pavilonu C. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy.