Archiv rubriky: Obecné informace

Čipové karty pro vjezd rodičů z Husovky

Vážení rodiče z Husovky,

podařilo se mi zatím pro 23 z vás zajistit vjezdové karty na parkoviště u Klášterní. Je mi líto, že to nejde pro všechny, ale možnosti jsou omezené a tímto děkuji správci Polikliniky Klášter za pochopení a vstřícnost, že se pokusí sehnat další karty pro zbývající rodiče.

Vratná kauce za kartu je od 1. ledna 2021 stanovena na  500,- Kč, vybereme ji ve školce a předáme proti podpisu správci polikliniky.

Abych postupovala účelně a spravedlivě, zvolila jsem následující postup. Kartu obdrží:

 1. rodič, jehož dítě pokračuje v docházce do MŠ i příští rok, neboť pobyt dětí z Husovky na Klášterní trvá až do konce října.
 2. Na dva sourozence  vydávám pouze jedinou kartu.
 3. Rodiče, jejichž děti chodí do školky pravidelně – ti, kteří  mi nahlásili dlouhodovbou nepřítomnost, kartu neobdrží.

Sdělte prosím ve své třídě SPZ a značku svého vozidla, předejte paním učitelkám kauci 500 Kč, do dalšího dne obdržíte vjezdový čip nebo kartu.

Za solidnost rodičů jsem se zaručila svým čestným slovem, děkuji, že mne nezklamete.

K. Podrápská

 

Informační schůzka pro rodiče nových dětí

Vážení rodiče našich nově přijatých dětí,

srdečně Vás zvu na během zápisu avizovanou schůzku nových rodičů.

Sejdeme se ve středu, 23. června v 15:30 na zahradě na pracovišti Klášterní 466/4. Schůzka má informační charakter, dozvíte se vše, co je potřeba vědět o chodu školky, jejím denním režimu, zářijovém adaptačním období pro dítě a mnohé jiné. Pokud nutně potřebujete, můžete s sebou přivést i své děti, na zahradě se jim budou věnovat paní asistentky.

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, ozvěte se nám, prosím, na email info@msklasterni.cz, všechny potřebné informace vám doručíme jiným způsobem.

Těšíme se na viděnou

Kamila Podrápská, ředitelka

Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

blíží se hlavní prázdniny,  a tak vám shrnujeme několik informací:

 1. O prázdninách je sníženo školné podle počtu dní, kdy je školka fakticky otevřená. Přesný výpočet školného pro červenec a srpen naleznete ZDE.
 2. Naše mateřská škola je uzavřena v období od 12.7. do 13.8.2021, tj. 5 týdnů. V harmonogramu školního roku z 1.9.2020 jsme plánovali uzavření na 6 týdnů. Kvůli uzavření školek v březnu a části dubna jsme prázdninovou uzávěru zkrátili.
 3. V období 19.7.-13.8. jsou jednotně uzavřeny všechny mateřské školy v Liberci. Náhradní školky se pro toto období nezřizují.

Pokud máte doplňující dotazy, ráda je zodpovím

K. Podrápská

CELOŠKOLNÍ VÝLET

MILÉ DĚTI, MILÍ RODIČE,

NAŠE ŠKOLKOVÁ ROSNIČKA, PANÍ UČITELKA SVĚTLA ZE SLŮŇAT, VYHLÁSILA, ŽE SLUNÍČKO SE UŽ ZASE NAVRACÍ DO NAŠICH KONČIN A JE MOŽNO VYJET NA CELODENNÍ VÝLET.

CELÁ ŠKOLKA VYRAZÍ PROTO VE ČTVRTEK, 3. ČERVNA. PODROBNOSTI O VÝLETECH SE DOZVÍTE NA SVÝCH TŘÍDNÍCH EMAILECH. 

HODNĚ RADOSTI NA JEŠTĚDU, V HEJNICÍCH, NA VÝŠINĚ, NA BEDŘICHOVĚ, V DOLÁNKÁCH U ZRCADLOVÉ KOZY, V OLDŘICHOVSKÝCH SKALÁCH A VŮBEC VŠUDE, KAM SE ROZHODNETE SE TŘÍDOU VYRAZIT.

ŠŤASTNĚ SE VRAŤTE A VÝLET SI UŽIJTE!!!

KNOFLÍKOVÁNÍ 2021

Milí (před)školáci,

minulý čtvrtek jste složili úspěšně svou školkovou maturitu a byli jste slavnostně pasováni na školáky.

GRATULUJEME VÁM VŠEM, NEBOŤ JSTE ZKOUŠKOU ŠKOLÁCTVÍ PROŠLI NA VÝBORNOU.

Nyní máte před sebou předposlední krok na své cestě na základní školu. Přineste si do škoky svůj školácký knoflík a přidělejte jej společně se svou třídou na náš plot. Budete s námi navždy spojeni.

Děti z Kuřátek už tak učinily:

Pro zájemce o naši školku

Vážení  budoucí rodiče našich školkových dětí,

protože  nám nejistá epidemická situace nedovolila uspořádat tradiční dny otevřených dveří, přineseme vám několik základních informací o naší školce alespoň touto formou.

Zde jsou odpovědi na opakující se otázky, které jsme před zápisem do MŠ dostávali:

 1. Jaké je věkové složení tříd? Všechny naše třídy jsou věkově smíšené, setkávají se zde děti od  tří do šesti až sedmi let.
 2. A kde budou netříletí?  Od 1. září 2021 máme připravenu na Klášterní  jednu třídu pro děti netříleté, tj. takové, které dovrší tří let až v průběhu školního roku 2021/2022. V této třídě jsou upraveny podmínky pro malé děti. Od dalšího školního roku se pak tyto děti přesunou do některé ze tříd pro větší děti.
 3. Mohu si určit, do které třídy mé dítě bude chodit? Tuto možnost dáváme pouze sourozencům. Třídy sestavujeme tak, aby v nich byla vždy polovina chlapců a polovina dívek a to ve všech věkových skupinách. Vyřešit toto sudoku bývá dost napínavé. Přesto se snažíme v oprávněných případech vyjít přáním rodičů vstříc.
 4. Uvidíme před 1. zářím školku i zevnitř? Ano, na červen plánujeme na Klášterní 466/4 den otevřených dveří pro přijaté děti a rodiče. S rodiči si bude povídat paní ředitelka o školce a všem, co s ní souvisí. S dětmi si budou mezitím hrát asistentky pedagoga ve vedlejší třídě. Pokud bude hezké počasí, proběhne den otevřených dveří zčásti i na zahradě.
 5. Máte pro nové děti nastaven adaptační program? Ano, máme. Úspěšně jej praktikujeme  již pátým rokem. Poslední týden v srpnu pozveme rodiče i s dětmi na jedno celé dopoledne do školky. Děti se seznámí se svou třídou, s učitelkami i  budoucími kamarády, Rodiče mají mezitím prostor si popovídat s třídními učitelkami, sdělit jim potřebné informace o svých dětech. První září pak není spojeno se slzičkami, ale spíše očekáváním. V první měsíci školního roku diskutujeme  s rodiči denní režim dle toho, jak jejich dítě vstup do školky zvládá. Koncem září jsou již všechny mechanismy nastaveny a děti se do školky obvykle těší.
 6. Mají děti ve školce pitný režim? Ano, samonřejmě. Děti si s sebou denně nosí vhodnou uzavíratelnou láhev, kterou jim ve školce plníme dle přání dítěte buď čistou vodou, vodou s citronem nebo voudou ředěným ovocným neslazeným čajem. Dbáme na to, aby děti dostatečně pily, motivujeme je hrou.
 7. Musí děti jíst i to, co nechtějí, nebo všechno dojídat?  Na obou pracovištích máme vlastní kuchyně. Naše kuchařky a pan kuchař  připravují vše z čerstvých surovin, polotovary u nás nenajdete. Chceme, aby dětem u nás chutnalo. I proto zásadně děti do jídla nenutíme a čekáme, až se rozjedí samy. Věřte, že u stolečku s ostatními se to stane brzy. Rodiče prosíme o součinnost. Jídelníčky, které vyvěšujeme v šatnách, mohou být radostným čtením a spojeny s výzvou – ochutnáš to?
 8. A musí děti po obědě spát? Pro tuto věkovou skupinu je doporučen polední odpočinek v  trvání minimálně 30 minut. Po tuto dobu všechny děti odpočívají na svém lehátku a poslouchají čtení pohádky. Malé děti obvykle usínají ještě při pohádce. Starší dostávají po  půlhodině knížky k prohlížení, v nastaveném cyklu pracují po skupinkách u stolečku na klidových aktivitách.

Máte ještě další otázky? Připravte si je na červnový den otevřených dveří. Těšíme se na vás!

Jménem  zaměstnanců MŠ K. Podrápská, ředitelka

 

ZÁPIS DO ŠKOLKY STARTUJE

Vážení rodiče, 

dnes byl otevřen podpůrný  zápisový portál na stránkách Statutárního města Liberce, v němž si vytvoříte přihlášku do naší mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Přímý odkaz na zápisový portál naleznete ZDE.

Pro snazší orientaci v portálu shrnujeme:

 1. Připravte si zdravotní kartičku dítěte, kde najdete tzv. číslo pojištěnce. Toto číslo zadejte do portálu a dále postupujte dle pokynů, tj. rozmyslete a někde si zaznamenejte heslo, pod nímž se budete vždy přihlašovat, pokud budete chtít v přihlášce cokoli upravit a následně, pokud se budete chtít podívat, na kterém místě se dítě v pořadí přijatých nachází.
 2. Promyslete si, do kterých tří školek chcete přihlášku podat. Rozhodujte se např. podle místa svého bydliště nebo zaměstnání nebo podle toho, kde má vaše dítě kamarády. Školky seřaďte podle svých preferencí od 1 do 3. Preferenční pořadí je důležité, podle toho se dítě nejspíše dostane tam, kam chcete nejvíce. Zvolte si kombinaci malých a velkých školek, šanci na umístění dítěte tím zvýšíte.
 3. Vyplňte a uložte si přihlášku do svého počítače. Následně všechny listy vytiskněte. Budete je odevzdávat počátkem května ve školce. Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout, zastavte se buď v některé ze zvolených školek nebo na magistrátu, určitě vám tam s tiskem pomohou.
 4. Navštivte dětského lékaře a nechte si potvrdit řádný průběh očkování a celkový zdravotní stav dítěte.
 5. Napište nám email na adresu info@msklasterni.cz  a zajistěte si časovku. Budeme tak mít ca 10 min. čas se věnovat pouze vám. ČASOVKU SI MŮŽETE REZERVOVAT OD 10. DO 13. KVĚTNA 2021, DENNĚ OD 9:00 DO 16:00.
 6. DOSTAVTE SE DO ŠKOLKY NA ADRESU KLÁŠTERNÍ 466/4, PAVILON C. ZDE PROBÍHÁ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO OBĚ NAŠE PRACOVIŠTĚ.
 7. Po podání přihlášky vyčkejte ca 1 týden a pak se podívejte pomocí čísla pojištěnce a svého hesla do zápisového portálu. Už se vám zobrazí, na kterém místě v pořadí se vaše přihláška nachází.
 8. Pokud budete “pod čarou” nezoufejte. Rodiče se v následujících 5-8 dnech rozhodují, do které školky  ze tří zvolených jejich dítě nastoupí. Ve chvíli, kdy své rozhodnutí nahlásí ředitelce příslušné MŠ a ta je zanese do portálu, se uvolní místa v ostatních dvou školkách a pořadí se opět změní.
 9. Dostavte se na emailovou výzvu do školky pro rozhodnutí o přijetí. Zde také podepíšete tzv. zpětvzetí žádosti do dalších dvou školek. Podepsaný dokument si předají již jen ředitelky mezim sebou, nikam už chodit nemusíte.

 

Těšíme se na viděnou při zápisu!

K. Podrápská, ředitelka

TESTOVÁNÍ – TÝDEN PRVNÍ: nula pozitivních

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni je v naší školce 55 dětí a 29 dospělých.   Pozitivita testů: nula.

Velmi děkuji všem rodičům i prarodičům za součinnost při dnešním  příchodu do školky. Překážku v podobě testování jsme zvládli všichni na jedničku. Děkuji i rodičům, kteří ve víkendovém rychlokurzu naučili mnohé předškoláky samoodběru testu  :))).  Gratuluji dětem, že vše zvládly a vzaly vše jako hru.

Srdečně K. Podrápská

V PONDĚLÍ, 12.4.2021 OTEVÍRÁME OD 6:30 ŠKOLKU

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že můžeme alespoň některé děti opět od pondělí přivítat opět ve školce.

Protože je informací mnoho, mnoho, mnoho, mnoho, dovolte mi malý telegrafický souhrn:

JAKÝ MÁTE PROVOZ?  Standardní, tedy od 6:30 do 17:00. Budeme Vám ale vděční, pokud po dlouhé uzávěře své dítě nenecháte v MŠ déle než 9 hodin, jak doporučují dětští psychologové.  Ani Vaše pracovní doba nebývá obvykle delší :)))) .

DO KOLIKA BYCHOM MĚLI BÝT VE ŠKOLCE? Vzhledem k 15 minutám testování budeme rádi, pokud dorazíte nejpozdějií do 7:45, abychom mohli od 8:00 začít s dětmi pracovat.

KDO MUSÍ/MŮŽE PŘIJÍT DO ŠKOLKY?  – povinně všichni předškoláci a děti rodičů vybraných profesí integrovaného záchranného systému (IZS), děti integrované podle par. 16 ŠZ.

KDO PATŘÍ K VYBRANÝM PROFESÍM?  Lékař, zdravotní sestra, ošetřovatelka, pedagog, policista, voják, zaměstnanci věznice, úřadu práce , finanční správy, sociální správy, hygienické stanice či sociálních služeb.

MUSÍM MÍT PO DOBU POBYTU VE ŠKOLCE RESPIRÁTOR?  Ano, děkujeme Vám velmi. I my, zaměstnanci MŠ, budeme mít po celý den práce s Vašimi dětmi na ústech respirátor.

JAKÉ DÍTĚ SMÍ DO MŠ?  Pouze takové, které nevykazuje příznaky žádného onemocnění (zvýšenou tělesnou, teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže  jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy). PROSÍME VELMI VELMI O POCHOPENÍ, ŽE VÁM BUDEME PŘÍPADNĚ VOLAT I BĚHEM DNE, ABYSTE SI DÍTĚ VYZVEDLI, VYHNEME SE TAK UZAVŘENÍ ŠKOLKY.

A CO TESTOVÁNÍ?  Děti i zaměstnanci se v pondělí a ve čtvrtek podrobí antigennímu testování (test typ LEPU RAPID – NA VIDEO, JAK NA TO, SE PODÍVEJTE ZDE). Testovací místností pro děti jsou šatny jednotlivých tříd. Testy budou dělat svým dětem rodiče, odebraný test položí na místo  se jmenovkou dítěte, kde test setrvá ca 10-15min až do odečtu, který provede a zaznamená učitelka. Použité testy likviduje učitelka do předem určených pytlů. Pokud by dítě mělo pozitivní test, obdrží rodič potvrzení školy o pozitivním testu, které předá ošetřujícímu lékaři pro vystavení žádanky na PCR-test. 

NETESTUJEME DĚTI, KTERÉ PRODĚLALY COVID PŘED NEJVÝŠE 90 DNY. PROSÍME RODIČE, ABY SI PŘIPRAVILI SMS S INFORMACÍ O POZITIVITĚ DÍTĚTE, DOPOČÍTÁME SI OCHRANNOU LHŮTU.

TO MÁM OPRAVDU ČEKAT 15 MINUT V ŠATNĚ?  Ano, prosíme vás, milí rodiče, o to. Abyste si ukrátili čas, budete mít s dětmi k dispozici knížky, časopisy, hračky.

KDE BUDOU DĚTI TRÁVIT DEN?  Ráno si budou standardně hrát ve školce, ihned po svačině odcházejí buď na polodenní výlet nebo na vycházku. Máme sestaven plán vzdělávání v přírodě. Odpolední klid předškoláků bude zkrácen na 30 minut, dále budou s učitelkami reflektovat všechny úkoly, které během uzavření školky rodiče zaslali nebo donesli do školky. I proto vás, milí rodiče, prosíme o dostatek náhradního oblečení (zkon trolujte, zda má vaše dítě v  přihrádce holínky, pláštěnku, mikinu, náhradní tričko, ponožky, kalhotky/slipy aj. 

JAK JE TO S PLATBOU ZA ŠKOLKU? Od dubna můžete opět hradit standardní platby, případné přeplatky za BŘEZEN 2021, kdy jsme měli zavřeno, zahrneme do ročního zúčtování. Můžete také jednu platbu vynechat v případě, že jste březen uhradili.

 

NA ZÁVĚR:

V hluboké úctě ke všem, kdo bojují s pandemií, nebudu před Vámi, rodiči, obhajovat rozhodnutí a závazné pokyny nadřízených orgánů, nebudu hledat argumenty pro nastavená opatření.  Mou odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání Vašich dětí v souladu splatnou legislativou. K podávání odporu proti nařízením využijte prosím informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují  odborníci, kteří vám dotazy jistě  zodpoví. Velmi děkuji za pochopeni.

Kamila Podrápská, ředitelka MŠ