Archiv rubriky: Obecné informace

Testování dětí v karanténě

Vážení rodiče, testování dětí v karanténě proběhne ve čtvrtek, 8.10.2020, v 8:00 na pracovišti Klášterní 466/4. Specializovaná sanitka bude parkovat před pavilonem C. Odhadovaná doba testování: 15 min. Prosíme o přesnost a respektování pokynů zdravotníků.

Testování se týká výhradně tříd Lvíčata a Kuřátka. U jiných dětí nedošlo k tzv. ÚZKÉMU KONTAKTU, který je definován jako kontakt s případem onemocnění COVID-19 ve vzdálenosti do dvou metrů po dobu delší než 15 minut nebo sdílením stejného uzavřeného prostředí (např. domácnosti, učebny, zasedací místnosti, nemocniční čekárny atd.) s případem onemocnění COVID-19 po dobu delší než 15 minut (viz citace KHS LK).

Karanténa pro třídy Lvíčata a Kuřátka

Vážení rodiče,

dle sdělení Krajské hygienické stanice ze soboty, 3.10., 10:00, je všem dětem a zaměstnancům z pracoviště Klášterní 466/4, pavilon A, přízemí, kteří byli přítomni ve školce ve dnech 29. a 30. září 2020, nařízena karanténa kvůli úzkému kontaktu s osobou, u níž byl zjištěn pozitivní výskyt nemoci SARS Cov19 tamtéž. Karanténa je nařízena s okamžitou platností od soboty, 3.10.2020 do pátku, 10.10.2020 včetně.

Rodičům náleží zákonné ošetřovné. Kontaktujte prosím ošetřujícího dětského lékaře. Zároveň prosím reagujte v pondělí a v úterý na telefonát z čísla 724 302 950 (mobilní telefon ředitelky), musíme doplnit údaje, k nimž normálně nemáme kvůli GDPR přístup (rodné číslo dítěte, ošetřující lékař…).

Všichni budou centrálně testováni ve středu, 7.10.2020, nebo ve čtvrtek, 8.10.2020, v prostorách mateřské školy, kam dorazí testovací sanitka. O přesném datu a čase testování budete informováni pracovníky KHS LK buď emailem nebo prostřednictvím SMS.

Přízemí MŠ bylo v pátek, 2.10.2020 ve 14:00 desinfikováno ozonem, abychom zabránili dalšímu přenosu.

Děti, které nebyly v dané dny přítomny ve školce a přijdou v pondělí do MŠ, budou umístěny v 1. patře pavilonu A ve třídách Myšáků a Sluníček.

Děkuji za pochopení

Kamila Podrápská, ředitelka

30.9.-1.10.2020 omezen vjezd k MŠ

Vážení rodiče, sdílím tímto oznámení správce polikliniky Klášter. Předpokládám, že souvisí s asfaltováním ulice Klášterní:

Vážení paní ředitelko,
rád bych vás informoval o příjezdu do objektu kliniky ve dnech 30.9.2020 a 1.10.2020.
Dne 30.9. bude od 7 hod uzavřen příjezd z Jablonecké ulice včetně příjezdu přes dvůr polikliniky. Jediný příjezd bude od Husovy ulice, vjezd a výjezd k poliklinice bude přes současnou výjezdovou závoru. Toto platí pro nájemce EUC kliniky, MŠ a sanitní vozy. Ostatní budou mít přístup pouze pěší.
Dne 1.10. bude uzavřen příjezd z Husovy ulice včetně možnosti výjezdu přes výjezdovou závoru. Jediný vjezd a výjezd bude přes vjezdovou závoru.
Tímto vás žádám o pochopení a trpělivost. Po této akci bude Klášterní ulice opět průjezdná.
Přeji pěkný den.  S pozdravem
Josef Lochman
správce EUC kliniky Liberec
mobil: 725 907 678

DO ŠKOLKY S VŘESEM

Milé děti, podzim začíná barvit naše stromy a louky a i naše zahrada se díky loňským předškoláčkům zabarvila trsy vřesů. Pokud chcete navázat na tradici, zasaďte si s rodiči svůj vřes i letos. Od pondělí budou u vstupu k dispozici malé motyčky, kýbl s vodou na zalití i pytle na případný plevel.

Svůj vřes si můžete opět ozdobit a označit obrázkem nebo jmenovkou. I díky vám a vašim vřesům bude naše školka opět krásnější.

ROZHOVORY VE TŘECH – rodičovská akademie I-IV

Vážení rodiče,

minulý týden jste poslali své dítě poprvé do školky. Nyní nastává období neustálých překvapení – proč dělá naše dítě to či to, proč nezvládá, co už doma dávno zvládalo, proč, proč, proč….

Domnívám se, že nikdo neshrnul specifika dětské duše a dětského světa lépe, než tři odborníci na tento křehký útvar: PhDr. L.Trapková, MUDr. V. Chvála a PhDr. M. Hermann. Najděte si, prosím, po čtyři odpoledne hodinku času a zaposlouchejte se do rozhovoru, který vám usnadní život v dalších nejméně 15 letech… Přeji vám hezký poslech a čas ke vstřebání slyšeného. Kamila Podrápská, ředitelka

DÍL PRVNÍ NALEZNETE ZDE

DÍL DRUHÝ NALEZNETE ZDE

DÍL TŘETÍ NALEZNETE ZDE

DÍL ČTVRTÝ NALEZNETE ZDE

První den je za námi

Milé děti, milí rodiče,

gratuluji vám všem k úspěšnému zvládnutí prvního školkového dne. U některých zejména menších dětí může být adaptační období o trošku delší, dejte sobě i nám čas.

Těšíme se na vás opět zítra!

Jménem zaměstnanců MŠ Klášterní (Husovu nevyjímaje)

Kamila Podrápská, ředitelka školy

Kontakt na správce polikliniky

Vážení rodiče,

pan Lochman, správce polikliniky v klášteře, má nově svou kancelář přístupnou z parkoviště za pavilonem A, bílé dveře uprostřed. Kontakt na pana Lochmana je emailem lo.klaster@email.cz nebo telefonicky 725 907 678. Koncem prvního školního týdne jej můžete začít kontaktovat kvůli vjezdovým čipovým kartám. Vratná kauce za kartu činí 200,- Kč.

Pro parkování na “školkovýchch parkovištích”, tj. v úzkém trojúhelníku za řetízkem a u sochy pod  hlavním parkovištěm, mějte prosím vždy za sklem dole uvedenou značku pro rodiče, která nám dokládá, že zde můžete parkovat.  Pokud ji jěště nemáte, obdržíte od učitelek  ji u vstupu do pavilonu A a B.

Školní řád a podmínky provozu v epidemicky ohrožujících podmínkách

Vážení rodiče,

školní řád si můžete přečít ZDE nebo na záložce Úřední deska/školní dokumenty (nahoře)

Jeho součástí je harmonogram školního roku a opatření v případě vyhlášení vyššího stupně ohrožení SARS-COVID-19 nebo jiným epidemiologicky závažným onemocněním.

Seznámení se školním řádem podepíšete dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon,  v prvním týdnu docházky Vašeho dítěte do naší mateřské školy. O podpis Vás poprosí třídní učitelky.

I přes tuto úřední zátěž vězte, že naším hlavním úkolem je výchova a vzdělávání zdravě sebevědomých, zvídavých a šťastných dětí.

Na každodenní setkávání se těší všichni pracovníci MŠ Klášterní 466/4 a Husova 991/35.

ZŠ Husova – stravování prvňáčků

Vážení rodiče prvňáčků ze ZŠ Husova,

děkuji vám všem za dodání přihlášek ke stravování, poslední k nám dorazila dnes.

Dovolte mi zopakovat několik informací, které jste od nás obdrželi již v červnu (INFORMAČNÍ LETÁK ZDE):

  1. Děti budou obědvat ve dvou skupinách (dělení po třídách)  ve 12:15 a 12:40. Do jídelny v MŠ je budou přivádět učitelky a/nebo vychovatelky ZŠ Husova.
  2. První zálohovou platbu ve výši 560,- Kč  na měsíc září proveďte prosím na účet mateřské školy č. 5458432/0800 do 15.9.2020, další platby ve stejné výši vždy do 15. dalšího měsíce.
  3.  Výše platby byla vypočtena takto: 28,- Kč za oběd  x  20 pracovních dní jako průměr počtu pracovních dní v období září 2020 – leden 2021.
  4.  Ve středu, 2. září 2020, předáme každému dítěti obálku s platebními údaji a variabilním symbolem. Seznam jmen dětí a jejich variabilních symbolů zašleme tento týden na ZŠ Husova pro případ, že by dítě obálku ztratilo.
  5. Všechny děti  jsou automaticky přihlášeny k odběru oběda, seznamy přítomných budou denně aktualizovány a do 7:30 sděleny pracovníky ZŠ Husova naší mateřské škole. Pokud víte, že nebude vaše dítě v některé dny ve škole, můžete je omluvit i nejpozději den předem na emailu info@msklasterni.cz. Všechny neodebrané obědy evidujeme a odečteme od zálohových plateb při závěrečném vyúčtování. Průběžné informace o stavu plateb obdrží ZŠ Husova vždy k 10. následujícího měsíce.
  6.  JÍDELNÍČKY BUDOU ZVEŘEJŇOVNY NA CELÝ MĚSÍC  ZDE V AKTUALITÁCH.

Těšíme se na prvňáčky, z nichž mnozí naši školku navštěvovali.

Kamila Podrápská, ředitelka

 

Parkovací karty: rodiče odcházejících dětí

Milí odcházející rodiče z Klášterní,

prosíme vás o vrácení vjezdových čipových karet správci Polikliniky Klášter, panu Lochmanovi, nejpozději v poslední den školního roku, tj. 31.8.2020. Pan správce vám vrátí kauci. Od 2.9.2020 budou karty zablokovány a čekají na své nové majitele z řad rodičů nově nastupujících dětí. Velmi nám pomůžete, pokud termín dodržíte.

Jsem ráda, že jsem vás mohla během docházky vašich dětí do naší školky potkávat nejen na školním dvoře a těším se s vámi i vašimi dětmi kdykoli a kdekoli na viděnou.

Kamila Podrápská, ředitelka

 

Milé děti, adaptační den se blíží

Milé děti, 

od 1. září nastoupíte do naší mateřské školky a určitě jste zvědavé, jak to ve vaší budoucí třídě vypadá.  Zajímá vás, jací jsou tam kamarádi, s čím si budete hrát a koneckonců jste zvědaví i na paní učitelky.

Nezapomeňte tedy přijít se svými rodiči ve čtvrtek, 27.8.2020 od 9:00 do své nové třídy na návštěvu. Kam půjdete, jsme napsali rodičům emailem minulý týden.

Těšíme se na vás!

KLA: Havárie vody II

Vážení rodiče,

ve středu, 19.8.2020, až se děti v 8:30 na Klášterní nasvačí, odejdeme se všemi dětmi na naše druhé pracoviště Husova 991/35 (vila v zahradě vedle záchranky), kde setrváme až do doby, než si své děti dle svých potřeb po obědě nebo odpoledne vyzvednete. S dětmi půjdou na Husovku i všichni zaměstnanci.

Vyprošťování prasklého potrubí trvalo dnes celý den a bude trvat až do večera. Prasklina se nachází v nejnevhodnějším místě, přímo pod základy domu.  I proto jsou práce velmi obtížné. Zítra bude celý objekt Klášterní odpojen od vody a firma položí nové potrubí, projde pod základy budovy do výměníku a vše opět napojí na systém v budově.

Děkujeme za pochopení, že si své děti vyzvednete jinde, než jste zvyklí.

KLÁŠTERNÍ: Havárie vody

Vážení rodiče,

pokud máte jenom trochu možnost, nechte si v úterý, 18.8.2020 své dítě doma,  máme havárii vody. SČVaK nám musí probourat hlavní přípojku vody do objektu kvůli  potrubí pod základy domu. Vše je pouze důsledek rekonstrukce ulice Klášterní, kde prováděli tlakové zkoušky…

O děti rodičů, kteří nemají možnost si je nechat doma, se samozřejmě postaráme.

Děkujeme za pochopení

K. Podrápská, ředitelka

 

Krásné prázdniny

Milé děti, milí rodiče,

přejeme vám všem krásné prázdniny a nejen z pracoviště Husova, jehož učitelkám velmi děkujeme za krásnou výzdobu pro všechny kolemjdoucí, se těšíme  od 10. srpna 2020 opět na shledanou!