Archiv rubriky: Obecné informace

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH AKTIVIT

Milí rodiče našich stávajících dětí,

rádi bychom vás informovali o možnostech umístit během hlavních prázdnin své dítě do jiného zařízení v době, kdy bude mít naše školka v období 10.7. – 11.8.2023 zavřeno.

  1. Po celou dobu prázdnin pořádá Dům dětí a mládeže Větrník příměstské tábory pro předškoláky. Jejich přehled naleznete ZDE.
  2. Náhradní školkou  na období  17.-21.7.2023 je MŠ Pod Ještědem. Přihlášky jsou k dispozici u ředitelky kmenové školky. Požádejte o ni třídní učitelku svého dítěte.
  3. Náhradní školkou  na období  7.-11.8.2023 je MŠ Čtyřlístek. Přihlášky jsou k dispozici u ředitelky kmenové školky. Požádejte o ni třídní učitelku svého dítěte.

V obou náhradních školkách jsou děti přijímány podle dvou kritérií, tj. trvalý pobyt v Liberci a věk dítěte, kdy přednost mají vždy děti věkově starší.

Přihlášku, kterou vám připravíme do třídy, prosím vyplňte a odevzdejte zpět třídní učitelce. Souhrnně pak všechny přihlášky s kopiemi evidenčních listů dítěte z kmenové školky doručíme do prázdninové školky. O přijetí rozhodne ředitelka prázdninové školky v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů od doručení, tj. do ca poloviny dubna 2023.

Pokud byste měli jakýkoli doplňující dotaz, kontaktujte mne, prosím.

K. Podrápská, ředitelka

ZVEME NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 29. a 30.3.2023

Vážení rodiče našich „budoucích dětí“,

srdečně vás zveme na dny otevřených dveří, které vám umožní nahlédnout do života naší školky ještě před tím, než se rozhodnete, do které z libereckých školek podáte během dubna svou přihlášku. V naší školce máme sedm tříd běžného typu, které se nacházejí na pracovišti Klášterní 466/4 (5 tříd) a na pracovišti Husova 991/35 (2 třídy).  Dále máme na pracovišti Klášterní 466/4 ještě tři malé třídy pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro oba typy tříd  nabízíme den otevřených dveří  takto:

TŘÍDY BĚŽNÉHO TYPU  uvítají zájemce ve středu, 29.3.2023 od 15:00 do 16:00 na pracovišti Klášterní 466/4, pavilon B, 1. patro, třída Sedmikrásek.

TŘÍDY SPECIÁLNÍ uvítají zájemce ve čtvrtek, 30.3.2023 od 15:00 do 16:00 na pracovišti Klášterní 466/4, pavilon A, 1. patro, třída Sluníček.

Během obou dní otevřených dveří se setkáte s ředitelkou školy a její zástupkyní, prohlédnete si prostory školky, seznámíte se s cíli předškolního vzdělávání, strukturou běžného dne a aktivitami, které s dětmi děláme. Vysvětlíme vám průběh zápisu s podporou elektronického systému, v němž vygenerujete svou přihlášku. Hlavně ale budete mít prostor se zeptat na cokoli, co vás zajímá.

Pokud máte zájem o návštěvu, poprosíme vás, abyste se nám ohlásili do 27.3. 2023 emailem na adrese info@msklasterni.cz a sdělili nám, zda přijdete sami, nebo zda budete mít s sebou své děti. Připomínáme, že naše dny otevřených dveří  si kladou za cíl především informovat rodiče o školce a jejím chodu. Pro přijaté děti máme  v srpnu naplánována adaptační dopoledne, aby se i ony mohly se svou školkou seznámit. Chápeme ale zcela, že máte mnohdy omezené možnosti hlídání, proto budou v oba dny přítomny naše asistentky pedagoga, které se budou vašim dětem věnovat, zatímco vy si budete prohlížet školku.

Těšíme se na viděnou

Kamila Podrápská a Šárka Kratochvílová

Zimní zprávy

Vážení a milí rodiče,

ráda bych vám popřála klidné vykročení do roku 2023 a předala vám několik aktuálních zimních a dokonce už i jarních a letních informací:

 

  1. Lyžařský výcvik pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky 30.1.- 3.2.2023

Jako každoročně máme 32 míst pro lyžařský výcvik v Bedřichově, v areálu U  vodárny, který pro nás již 15. rokem pořádá firma Activ Guide. Počet míst je dán možnostmi poskytovatele a kapacitou autobusu, který každodenně děti ráno v 8:00 odváží na svah a v 12:30 je dopravuje zpět do MŠ na oběd. Vzhledem k počtu našich předškoláků budeme děti řadit podle věku, což je jediné objektivní kritérium, a vytvoříme seznam účastníků a náhradníků. Ze zkušenosti víme, že i když máme přihlášeno více dětí, někteří z „účastníků“ právě v týdnu lyžařského výcviku onemocní a jsme proto rádi za náhradníky. Lyžařský výcvik stojí 2.900,- Kč (cenový nárůst oproti loňskému roku je 500,- Kč, vše je vyšší kvůli cenám nafty a elektřiny), půjčovné lyží a helem zůstává na celý týden stejné (400,- Kč). Prosím tímto zájemce, aby se nahlásili u třídních učitelek.

  1. Jarní prázdniny 20.-24.2.2023

Prosím rodiče, kteří vědí, že v tomto týdnu nebude jejich dítě v MŠ přítomno, aby to nahlásili třídním učitelkám. Potřebujeme znát přibližný počet dětí pro týden od 20.2., neboť musíme sestavit plán služeb. Může se stát, že děti budou v tomto týdnu nebo v konkrétní den  s paní učitelkou, kterou znají z jiné třídy.  I my,  učitelky, jsme maminky a rády bychom prožily se svými dětmi několik dní na horách. Zabezpečení provozu MŠ je pro nás ale i nadále prioritou. Děkujeme velmi za pochopení.

  1. Zápis do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 a den otevřených dveří

Zápis bude jako v předchozích letech podpořen elektronickým zápisovým portálem, přístup na portál je umístěn na webu města a bude otevřen počátkem dubna 2023.  Dnem zápisu, kdy se rodič s vyplněnou a vytištěnou přihláškou dostaví do zvolené mateřské školy, je čtvrtek, 11.května 2023. Pokud nemáte možnost přihlášku vzdáleně vyplnit a zejména vytisknout, zastavte se v ředitelně, rádi vám pomůžeme. O termínu dne otevřených dveří budete včas informováni. Plánujeme jej na počátek dubna.

  1. Zápis do náhradních mateřských škol o hlavních prázdninách

Rodiče dětí, které již naši školku navštěvují, vědí z harmonogramu, že v létě budeme mít zavřeno na 5 týdnů od 10.7. do 11.8.2023. Uzavřené jsou všechny liberecké školky bez rozdílu pouze poslední týden v červenci a první týden v srpnu.  Pokud nemáte ve zbylých 3 týdnech možnost hlídání, můžete samozřejmě využít služeb sousedních školek. I v Liberci funguje zastupitelnost. Město je rozděleno do 5 zón,  v každé zóně se o prázdninách školky navzájem zastupují. Všechny liberecké školky uzavírají provoz na 5 týdnů, jsou ale vůči sobě v dané zóně posunuty v čase. Konkrétně my v centru spolupracujeme s MŠ Jizerka, Nad přehradou, Sedmikráska, Rolnička, Rosnička, Matoušova a Srdíčko.

Akce „zápis do prázdninových školek“ startuje v polovině února, rodiče musí svůj požadavek nahlásit své kmenové školce do konce března a uhradit i předem platbu. Vydržte prosím, budete informování ve chvíli, kdy město zápis do prázdninových školek spustí. Vše bude zveřejněno i v Libereckém zpravodaji.

Na konec bych jen ráda upozornila, že ne všechny děti týdenní pobyt ve zcela cizím prostředí  zvládají bez problémů.

  1. Odečty „školkového“ pro daňová přiznání za rok 2022

Právě od třídních učitelek dostáváte potvrzení o výši školkovného, které můžete uplatnit jako odečet v daňovém přiznání. Dokument prosím uschovejte, v březnu je pro nás již velmi obtížné vše dohledávat a vystavovat duplikát, systém již načítá pouze rok 2023.

  1. Podmínky parkování na Klášterní

V hektickém předvánočním čase parkovali ráno někteří rodiče opakovaně své vozy na placených stáních lékařů „před řetízkem“. Vzhledem k tomu, že se situace opakovala a stres narůstal, zablokoval správce Polikliniky 5 rodičům vjezdové čipy a do MŠ se už nedostanou. Milí rodiče, informace o způsobu parkování jsou uvedeny ve školním řádu, str. 9 (odkaz na školním řád je zde: 2022_2023_ms_klasterni_skolni_rad_final.pdf (msklasterni.cz) ), byli jste opakovaně upozorněni na podmínky parkování jak mnou osobně, pokud jsem vás viděla mimo náš prostor, i na webu školy. Příjezd ke školce se děje přes cizí pozemek bez jakéhokoli věcného břemene a je pouze na libovůli Polikliniky EUC, že rodičům příjezd po všechny roky umožňuje. Naším poděkováním pak je, že dodržujeme dohody a neparkujeme (ani na tři minuty, jak mi obvykle říkáte) tam, kde nemáme. Děkuji za pochopení!

 

Těším se na setkávání na dvoře, v šatnách i v ředitelně, pokud byste cokoli potřebovali!

S pozdravem Kamila Podrápská, ředitelka MŠ

PF 2023

Milé děti,  milí rodiče, milí zaměstnanci naší školky, 

děkujeme vám všem z celého srdce za spolupráci v roce 2022 a pro nadcházející rok 2023 nám všem přeji radostný zvuk hudby a slov ve třídách, usměvavé tváře ve školních šatnách a klid na práci. Věřte nám, že pro tuto pozitivní atmosféru uděláme  i v novém roce maximum.

Kamila Podrápská, ředitelka

Šárka Kratochvílová, zástupkyně