Zářijové podněty pro rodiče

Vážení rodiče,

první dny pobytu v naší mateřské škole mají děti již za sebou a je na čase shrnout to, s čím se denně setkáváte:

  1. ZÁŘIJOVÉ ADAPTAČNÍ OBDOBÍ – nástup do školky znamená pro každé dítě – a je jedno, jak je staré – velkou změnu. I proto se většina z vás zúčastnila se svými dětmi adaptačního dne. JISTOTA, že je poblíž moje milovaná máma, musí být postupně nahrazena JISTOTOU a DŮVĚROU, že stejně jako máma mi pomohou i paní učitelky. V tomto procesu dětem každodenně pomáháme a předem děkujeme, pokud je i nás v budování jistoty v mateřské škole podpoříte i vy, rodiče. Postačí začít v září tím, že dítě vždy vyzvednete v předem dohodnutý čas (ve třídě máme hodiny a ukazujeme dětem, kdy si rodič pro ně přijde), nebo že mu pravdivě řeknete, že dnes pro ně po obědě přijít nemůžete, ale po spinkání jste tu coby dup. Pravda je to nejcennější, co svému dítěti můžete dát.  Vše ostatní začneme společně objevovat v říjnu.
  2. ČASOVÉ SCHÉMA A OBSAHOVÉ MILNÍKY DNE – naše školka je denně otevřena od 6:30 do 17:00. Prosíme proto všechny rodiče, aby s dětmi do školky dorazili nejpozději v 8:00. Do 8:15 mají děti možnost se porozhlédnout po třídě, ujistit se, že se v ní nic nezměnilo a začít se těšit na objevování nových věcí. V 8:15 začíná tzv. řízená pedagogická činnost. Na jejím počátku učitelky děti motivují, mají připravena kolektivní logopedická cvičení a pohybové aktivity, připravují je na hlavní téma týdne. Jakýkoli pozdní příchod dítěte po 8:15 naruší soustředění dětí a učitelka může začít budovat atmosféru objevování od začátku. Po ca 60 minutách řízené činnosti, která je časově odstupňována podle věku dětí, následuje čas na  hru s využitím námětových a konstruktivních her, které učitelky připravují v závislosti na tématu. Nejpozději v 10:00 odcházejí děti na pobyt venku. Následuje oběd a odpolední klid, o jeho podobě v závislosti na věku dítěte jste se dozvěděli během adaptačního dne. Odpoledne je věnováno individuálním činnostem učitelek s jednotlivými dětmi podle toho, jak které dítě potřebuje. Od 15:00 věnujeme čas volné hře. O TÝDENNÍCH TÉMATECH I VŠECH AKCÍCH TŘÍDY VÁS INFORMUJEME NA NÁSTĚNKÁCH ČI V OBČASNÝCH EMAILECH Z TŘÍDNÍCH EMAILOVÝCH ADRES.
  3. KONZULTACE RODIČ-PEDAGOG – v průběhu října vás paní učitelky osloví s nabídkou konzultace k tématu úspěšnosti adaptačního období vašeho dítěte v mateřské škole. V této době bude dokončena i tzv. vstupní pedagogická diagnostika dítěte, která u nejmenších dětí zahrnuje zejména diagnostiku problémů ve výslovnosti a zjištění pravo-levé orientace , abychom mohli s dítětem pracovat tak, jak mu to jeho fyziologické potřeby umožňují. Pokud byste měli zájem o dřívější konzultaci, dohodněte si ji kdykoli s třídní učitelkou.
  4. DO ŠKOLKY PATŘÍ JEN ZDRAVÉ DÍTĚ – největší prosba nakonec. Chápeme, že nastupujete mnohdy po mateřské zpět do svého zaměstnání a každá absence je nemilá. I vaše dítě ale nastupuje poprvé mezi ostatní děti a začíná si budovat díky nim svou imunitu. Tato cesta je dlážděna občasnou rýmou, kašlem, teplotou či dětskými nemocemi. Ta prvně jmenovaná je největší bolístkou. Dokud má podobu vody, nic neřešíme s učíme děti smrkat. Ve chvíli, kdy se ale rýma zbarví do žluto zelena, je třeba zahájit léčbu antibiotickými kapkami, aby infekce nesestoupila na průdušky a nenakazila ostatní děti. Tato léčba trvá obvykle tři dny a vyžaduje pobyt doma. Ani ostatní děti  nechtějí být nemocné.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Šárka Kratochvílová, ředitelka MŠ