Seznam zaměstnanců

Ředitelka: Bc. Šárka Kratochvílová

Zástupkyně: Světla Moravcová

Provozní MŠ: Jana Šrámková

pracoviště KLÁŠTERNÍ:

Pedagogové:

Bc. Adamcová Anežka

Benešová Radka

Björke Eliška

Bc. Hanousková Kateřina

Hánová Martina

Karpetová Lenka

Bc. Knejzlíková Lenka

Bc. Kobosilová Dagmar

Kotrčová Ivana

Bc. Kratochvílová Šárka

Lajksnerová Jana

Mikulčíková Kateřina

Moravcová Světla

Mgr. Pejčinovičová Martina

Suhajová Věra

Suchardová Jana

Veverková Monika

Asistenti pedagoga:

Kováčová Šárka

Novotná Andrea

Bc. Partlová Nikola

Vomžilová Nicole

Kuchařky:

Češková Hana

Pichrtová Mária – vedoucí kuchyně

Seifová Květoslava

Uklizečky:

Albrechtová Iveta

Čamrová Petra

Donets Yelyzaveta

Khrypchenko Olha