Podzim distančně

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 1: POČTY S MYČKOU

Myčka je umytá a vy se ji chystáte právě vyklidit. Paní učitelka Iva ze Slůňátek radí: pozvěte si na pomoc své dítě, dejte mu košíček s příbory a následující úkol: Udělej mi tady hromádky se stejnými předměty (lžíce, lžičky, vidličky, nože, měchačky).
VZDĚLÁVACÍ CÍL: Vaše dítě se právě zdokonaluje ve třídění podle tvaru. Ve které hromádce je nejvíce předmětů? A ve které nejméně? Vaše dítě si právě ujasňuje pojem o množství a automatizuje pojmy nejvíce/nejméně. Nyní přejděte k hrnečkům. Seřaď mi je od největšího k nejmenšímu, prosím.
VZDĚLÁVACÍ CÍL: Vaše dítě si právě ujasňuje, že zná pojem největší-prostřední-nejmenší. Při tom všem se Vaše dítě učí, že pomáhat rodičům je radost. A to není z pohledu předškolní pedagogiky na jednu myčku vůbec tak málo…

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 2: S BUBLINKOVOU FOLIÍ POD NOHAMA

Začínáte objednávat z eshopů dárky k Vánocům. Mnoho nich přijde zabaleno do BUBLINKOVÉ FOLIE. Nevyhazujte ji, radí paní učitelka Dáša z Koťátek. Rozprostřete ji na podlahu (lépe na lino než na koberec) a vyzvěte svého potomka, ať bosou nohou při pobíhání /poskakování sem a tam rozpraská všechny bublinky. Ty, co nepůjdou samy o sobě, může dítě zkusit palci nebo dalšími prsty u nohy. A ty nejtvrdošíjnější ať dopraská rukama. VZDĚLÁVACÍ CÍL: Vaše dítě si právě procvičilo nožní klenbu, naučilo se hledat možné cesty, jak dokončit úkol. Pokud si k tomu pustí i hudbu, naučilo se poskakovat do rytmu, pokud vše vykonává v tichu, učí se sluchem rozlišovat zvuky. A pokud k tomu přizve i sourozence, dostane se vše ještě o mnoho úrovní výše :)))

Položte bublinkovou folii na zem  a nechte po ní děti bosou nohou šlapat.

DOPORUČUJEME AKTIVITU Č. 3: RUCE V KRUPICI

Tác se zdviženým okrajem, pytlík krupice nebo hrubé mouky, tyčka, pár kolínek nebo vrtulek, to všechno doma určitě najdete. Teď už jen krupici nasypte na tác a nechte dítě do krupice kreslit jednoduché obrázky. Nejprve prstem, pak špejlí či párátkem. Ten nejhezčí dozdobte těstovinovými vrtulkami či kolínky. Tuto aktivitu pro vás připravila paní učitelka Renča z Medvídků.VZDĚLÁVACÍ CÍL: jemné krouživé pohyby prstů v krupici stimulují nervová zakončení, jejichž dráhy vedou až k mozkovým centrům řeči. Kromě výtvarného projevu si tedy dítě rozvíjí i nervová spojení. Dost slušný výkon na obyčejnou krupici, že?!

DOPORUČUJEME AKTIVITU č.4: VEČERY POD LAMPOU

Nedávno mi ve třídě jedna čtyřletá dívenka na otázku, co dělá u stolečku s omalovánkami, odpověděla poměrně lakonicky: „Čtu si.“ A mně došlo, jak je to pro děti jednoduché. Čtení totiž není pouze dešifrování písmen. Dětské čtení je i hledání příběhu z obrázků. Najděte si doma dětskou knížku s minimem textu a maximem obrázků znázorňujících děj příběhu. Sedněte si s dítětem někam do koutku, zabalte se spolu do deky a poproste ho, aby vám příběh „přečetlo“, že vás dnes nějak bolí oči… Neskákejte dítěti nijak do řeči, nepomáhejte mu otázkami, jen je nechte „číst“. A domluvte si další „čtení“ na další večer. VZDĚLÁVACÍ CÍL: rozvoj souvislého mluvního projevu dítěte, vytváření kladného vztahu ke knížce jako zdroji zábavy i poučení, prohloubení vztahů dítě-rodič.

Ilustrace k básničce Polámal se mraveneček, ví to celá obora.

DOPORUČUJEME AKTIVITU Č. 5: KOREK A HOUSENKA Z LISTÍ

Paní učitelka Renata z Husovky vymýšlí pravidelně aktivity pro svou vnučku. Umí je ale propojit i s radostí pro dospělé. Tady je jedna z nich: Až dopijete láhev vína, nevyhazujte korek, budete ho potřebovat. Do korku pevně zapíchněte špejli a vše si dejte do kapsy. Vyrazte s dítětem na podzimní vycházku. Nechte dítě sbírat barevné listy a napichovat je průběžně na špejli. Můžete i chtít listy určitých tvarů či barev, aby byla budoucí housenka proužkovaná. Pokud někde na cestě naleznete i malé jablíčko či kdouli, seberte je, budou třešinkou na dortu – tedy vlastně hlavičkou na housence. A pokud jste měli větší oslavu a tím i více korků, můžete si vyrobit více housenek při rodinné procházce nebo hrabání listí na zahradě. VZDELÁVACÍ CÍL: dítě vybírá a třídí listy podle barev a tvarů, jemně je napichuje na špejli a tím se orientuje v prostoru listu, pojmenovává listy a stromy, dotvoří výtvarně obličej housenky, zamyslí se, co dělá housenka před zimou a co s ní bude dál. A to je na jednu vypitou láhev vína pedagogického efektu až dost, nemyslíte?!

Podzimní housenka je vyrobena napichováním listů stromů na špejli. Na konci má zapíchnutý korek, aby listy nespadly. Hlavičku tvoří malé jablíčko, oči vpíchnuté rozinky nebo koření -hřebíčky.

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 6: AŤ NEZABLOUDÍŠ V POKOJÍČKU

Je podzim a tím i období, kdy nejsme s dětmi tolik venku. Proto si děti více hrají se svými hračkami, ale také při tom udělají pěkný nepořádek. Uklízet se dětem většinou moc nechce, a tak jim můžeme uklízení zpříjemnit hrou “ Kam co patří?“
Maminka dává dítěti pokyny s využitím předložek a příslovcí místa, kam má co uklidit: „Dej vláček pod stavebnici. Stavebnici za knížky…“. Dítě tak učiní a ještě zopakuje, kam si co uklidilo, může při tom i měnit hlas. Role si mohou střídat.
Příklady důležitých předložek a příslovcí: před, za, u, na, vedle, nahoře, dole, uprostřed, uvnitř, pod, nad, vpravo, vlevo….
VZDĚLÁVACÍ CÍL: Zjistíme, zda se dítě umí orientovat v prostoru a pokud mu to bude dělat problémy, můžeme to touto formou procvičovat a upevňovat! Pozor zejména na slova nad/pod, za/před, uprostřed. Mnoha dětem dělají opravdu problémy.

DOPORUČUJEME AKTIVITU č.7: MILÝ DENÍČKU

Paní učitelka Iva ze Slůňátek ke babička i učitelka na jedničku, rádi si určitě s dětmi vyzkoušíte jeden z jejích úkolů. Zapamatovat si, co se v našem životě kdy stalo, bývá někdy těžké. Zejména děti nemají zpočátku vůbec pojem o čase, vše pro ně bylo zítra a bude včera. Pokud jsou s rodiči delší dobu doma, můžeme jim vnímání času trochu usnadnit. Bude nás to stát cestu do papírnictví pro jeden slabý sešitek bez linek. Dáme dítěti za úkol, aby si každý den navečer nakreslilo, co je v ten den nejvíce zaujalo. Dítě může nakreslit buď věc, zachytit příhodu, nebo jen pokreslit stránku čímkoli, co je napadne. Poté si s některým členem rodiny o nakresleném obrázku a s ním spojeném zážitku mohou povídat, případně též ještě něco společně dokreslit. Řeknou si, jak se jmenuje dnešní den, rodinný posluchač to může na obrázek napsat tiskacím písmem, předškolák pak může slovo napodobit a „přepsat“. Malé tajemství – toto zadání dostávají děti pravidelně při zápisu na ZŠ. A nakonec ještě výtvarně ztvárnit obal deníčku a je hotovo.
VZDĚLÁVACÍ CÍL: Zopakujeme s dítětem orientaci v časové ose (včera, dnes, zítra), řekneme si názvy dalších dnů v týdnu, případně názvy ročních období a měsíců. Upevníme vnímání času a ještě vyrobíme dárek pro prarodiče v Vánocům, nebo si sešitek uložíme jako vzpomínku na školku.

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 8: PONOŽKO, PONOŽKO, KDE MÁŠ SESTŘIČKU?

Maminky a babičky mívají doma spoustu práce a my jim, milé děti, chceme alespoň trochu pomoci, aby měly dobrou náladu a nebyly unavené. Právě vyndaly ze sušičky nebo sundaly ze sušáku spoustu prádla, hlavně ponožek. Jsme velká rodina, máme jich tedy hodně. A vy se, děti, určitě zeptáte: „Maminko, můžu ti najít dvojice stejných ponožek, pěkně je narovnat a složit?“
A tak nejprve hledáme dvojice stejných ponožek, učíme se pečlivě každou ponožku rovnat, skládáme ponožky dle toho, jak nám maminka ukáže, dokážeme je i uklidit, kam patří. A pokud nás to baví, můžeme je dále všechny i spočítat, seřadit je od nejsvětlejších po nejtmavší, pak ještě seřadit je podle velikosti od nejmenších po největší, rozdělit na slabé a silné nebo krátké a dlouhé…. A když už tohle vše zvládneme, můžeme si u toho zakrýt oči a zkusit hledat stejné ponožky poslepu.
Podobně zvládneme skládat a rovnat i ostatní malé prádlo, u toho si „hrát“. Ani nevíte, jakou tím mamince nebo babičce uděláme velkou radost, že jsme jí pomohli !!! VZDĚLÁVACÍ CÍL: Pro děti je velmi důležité zvládnout třídění předmětů podle zadaného kritéria, hledat stejné tvary a barvy ve větším množství předmětů. A pokud zařadíme variantu „po slepu“ zvládli jsme i rozvoj hmatového vnímání.

Na šňůře visí mnoho černých ponožek. Kdo je bude asi skládat...

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 9: JEŘABINKO, JEŘABINKO, AŤ JE VENKU ZASE SLUNKO

Děti si na procházce s rodiči rády všímají podzimního zabarvení stromů, soutěží spolu v poznávání stromů, všímají si tvarů listí, plodů stromů. Sbírají, podobně jako dcera paní učitelky Báry ze Sluníček, jejich plody a listy pro další tvoření. Po návratu domů mohou rodiče nebo starší sourozenci nakreslit výraznou černou pastelkou nebo fixou jednoduchý obrázek (domeček, strom, sluníčko). Děti poté na linku předkresleného obrázku pokládají drobné plody – bobule jeřabiny, žaludy, šípky, bukvice apod. Je možné plody na linku i nalepit – postupně potíráme linku lepidlem ve větší vrstvě (nám se osvědčilo lepidlo Herkules) , aby plody na papíře držely. Tím zachováme výtvor po delší dobu a dětský pokojíček se podzimně rozzáří.
VZDĚLÁVACÍ CÍL: poznávání druhů stromů a jejich tvarů listů a plodů, barev. Cvičíme jemnou motoriku – pokládání plodů, práce se štětcem.  Pracujeme na lince (pleoptické cvičení – vhodné pro tupozraké děti), orientace na ploše, rozvoj citu pro estetiku a kreativitu.

Na papíře je silná černá linka ve tvaru domečku s okny a plotem zahrady. Holčička na linky přilepuje šípky, jeřabiny, bukvice a tvoří podzimní obrázek.

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 10: CO POTŘEBUJEME NAKOUPIT?

Je dopoledne a maminka přemýšlí, co bude vařit k obědu a k večeři. Jak bychom jí mohli pomoci? Ve schránce nebo v krabici máme spoustu letáků z různých obchodů. Dojdeme si s maminkou pro některé a já začnu vyrábět seznam.
Připravím si nůžky, lepidlo a papír velikosti A4. Vezmu si leták a mamince říkám, jaké potraviny vidím. Ona mně odpovídá:“ Ano, to potřebujeme“. U všeho, co bude maminka potřebovat, si udělám puntík. Pak si obrázek vystřihnu a nalepím na papír. A maminka má hotový nákupní seznam. Snažím se držet správně nůžky a pečlivě vystřihovat. Při práci s lepidlem dbám na to, abych udržel čistotu kolem sebe, musím natřít celý obrázek zezadu, aby držel na papíře a po nalepení přidržím chvíli celý obrázek rukou, ať se pěkně přichytí. Pokud v letáku něco chybí, mohu to buď dokreslit, nebi si to maminka může dopsat. Celý nákupní seznam pak můžu pak mamince „přečíst“, abychom něco nezapomněli. Všechny vás zdraví vnuk paní učitelky Ivy ze Slůňátek.
VZDĚLÁVACÍ CÍL: procvičíme práci s nůžkami, s lepidlem, upevníme správné držení tužky (špetkový úchop ), pojmenováváme předměty kolem nás, co patří k vaření, opět se učíme orientovat v prostoru, na papíře, můžeme opakovat názvy, barvy a tvary potravin.

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 11: PATŘÍME K SOBĚ? PATŘÍME!

Paní učitelka Bára ze Sluníček je akční maminka malé dcerky a vymyslela pro ni vedle úkolu Jeřabinka i tento. Na procházce nechte děti nasbírat 10 listů z různých druhů stromů a různého zabarvení.  Pokud to zvládnete, můžete při sbírání dítě naučit poznávat stromy a pojmenovávat barvy
jejich nejen listů, ale i kůry. Nechte také dítě sáhnout na kmen stromu rukou a vyzvěte je, aby pojmenovalo, jak kůru hmatem vnímá. Doma přestříháme listy napůl nebo více dílků. Platí pravidlo, čím menší dítě, tím menší počet dílků. Úkolem je zase listy správně složit. Pokud máte více času, můžete vyzvat dítě, aby si vytvořilo listovou mozaiku. Listy může nalepit na papír a přidat k listové housence (úkol č. 5) nebo obrázku z přírodnin (úkol č. 9). VZDĚLÁVACÍ CÍL: poznávání stromů v lese je výzvou nejen pro dítě, ale i pro mnohé rodiče. Pojmenovávání přecházejících barev je zábavné i smysluplné, tzv. sekundární barvy bývají pro dítě obtížné – nechte dítě rozlišit, zda jde o tmavý nebo světlý odstín barev. Pokud bude dítě sestavovat mozaiku na papíře, zdokonalí se v orientaci na ploše, o procvičení jemné motoriky a rozvoji kreativity už nemusíme snad ani hovořit.

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 12: NEJCENNĚJŠÍ KORÁLE

Je čas vytvořit ptáčkům dárek k Vánocům. Ale jaký dárek máme na mysli? Na procházce v přírodě často potkáváme strom, který se červená, jako by hořel. Je to jeřáb a červený je od jeřabin a právě jeho červené korálky (bobulky) přichystáme ptáčkům na zimu. Nejdříve musíme jeřabiny otrhat ze stromu, mezi listy visí hrozny červených jeřabin. Doma jednu po druhé navlékneme pomocí navlékací velké jehly, nebo drátku na dvojitou niť a vytvoříme NECENNĚJŠÍ KORÁLE NA SVĚTE. „Proč si myslíte, děti, že tyto korále jsou nejcennější na světě?“, ptá se paní učitelka Magda z Myšáčků. VZDĚLÁVACÍ CÍL: Poznávání podzimní přírody, co všechno v přírodě můžeme nalézt a jak to můžeme dále využít. Zamyšlení se nad otázkou, proč jsou naše korále nejdražší?

DOPORUČUJEME AKTIVITU č. 13: HEMISFÉRO, HEMISFÉRO…

Souhra levé a pravé ruky znamená souhru levé a pravé mozkové hemisféry. Souhra mozkových hemisfér znamená pro dětský i dospělý věk rychlejší úsudek, orientaci v problému i v učení se novému. S dětmi to můžeme zkusit už od mala. Jen prostředky, jak to činíme, jsou na nejjednodušší úrovni. Vezměte si papír A4, přeložte jej po výšce na polovinu, do obou polovin namalujte shodné tvary, paní učitelka Dáša z Koťátek si vybrala kolečka a oválky. Doprostřed všech tvarů vyznačte puntíky, do kolečka jeden, do oválku dva.

Dětem vysvětlíme, že na tečky položí vždy jeden nebo dva prsty (2 puntíky = 2 prsty a 1 puntík = 1 prst). Dítě pokládá souběžně obě ruce na tečky v obou polovinách papíru a říká si u toho, zda do daného tvaru dá jeden prst na 1 puntík (kolečko), nebo dva prsty na 2 puntíky (oválek). Dětem pomáhá i hlasový projev, kdy si počet teček říkají nahlas. VZDĚLÁVACÍ CÍL:Dítě se učí soustředěnosti, koordinaci oko – ruka se zapojením funkcí mozku, který se touto aktivitou procvičuje. Dítě po krátké instruktáži zvládá těžší a těžší kombinace (kolečko, oválek, trojúhelník – 1,2,3 prsty nebo různé tvary a tím i počty prstíků v levé a pravé části papíru). Přijme tuto dovednost jako novou a kdykoliv se k ní vrátí, bude vědět, jak na to.