PROVOZNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost těmto informacím:

  1. Povinná docházka předškoláků je denně od 8:00 do 12:00. Jakoukoli nepřítomnost musí rodič potvrdit u učitelky v omluvném listu dítěte.
  2. Změníte-li cokoli z údajů, které jste uvedli v evidenčním listu (zejména telefon, adresa, vyzvedávající osoby), nahlaste to bezodkladně třídní učitelce
  3. Potřebujete-li, vyzvedněte si u hospodářky v pavilonu C vjezdový čip proti vratné kauci 500,- Kč a sdělení SPZ vašeho vozu. Můžete tak učinit v pondělí mezi 12:00 a 16:00 či v úterý až v pátek od 7:00 do 10:00.
  4. Nepřítomnost svého dítěte oznamujte na třídní telefon nejpozději do 8:00, pozdější omluvu již nemůžeme akceptovat, nahlašujeme počty dětí  do kuchyně.
  5. Chcete-li dát svému dítěti do školky na oslavu narozenin s kamarády nějaké pohoštění pro kamarády, volte nejlépe ovoce nebo originálně balené potraviny.  Školka nesmí kvůli přísným hygienickým předpisům přijmout žádné doma či v cukrárnách připravované dorty. I při zacházení s bonbony jsme opatrní, nechceme děti zbytečně učit na sladké.
  6. Počátkem října budeme vybírat dobrovolný příspěvek rodičů na školní potřeby (pastelky, bílé i barevné papíry,  čtvrtky, vodovky, modelíny, korálky, štětce, nůžky, ořezávátka, voskovky, krabice dětí na výtvory, laminovací fólie aj.). O způsobu příspěvku budete informováni emailem.

Děkujeme za součinnost

Bc. Š Kratochvílová, ředitelka MŠ