Hospodaření školy

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejňujeme střednědobý a krátkodobý výhled rozpočtu Mateřské školy Liberec, Klášterní 466/4, p.o.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ORGANIZACE

2025 – 2028 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

2024 – Návrh příspěvků zřizovatele pro kalendářní rok 2024

2023  – POLOŽKOVÝ ROZPOČET MATEŘSKÉ ŠKOLY K NAHLÉDNUTÍ ZDE

NAVRHOVANÝ ROZPOČET ORGANIZACE JE K NAHLÉDNUTÍ ZDE

2022 – schválený rozpočet KLA je k nahlédnutí zde

2022 – schválený rozpočet HUS je k nahlédnutí zde

2022navrhovaný rozpočet organizace je k nahlédnutí ZDE

2021: provozní rozpočet schválen dne 1.12.2020 usnesením rady města č. 1087/2020

2021 Schválený rozpočet je k nahlédnutí ZDE