Hospodaření školy

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejňujeme střednědobý a krátkodobý výhled rozpočtu Mateřské školy Liberec, Klášterní 466/4, p.o.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ORGANIZACE

2022 – schválený rozpočet KLA je k nahlédnutí zde

2022 – schválený rozpočet HUS je k nahlédnutí zde

2022navrhovaný rozpočet organizace je k nahlédnutí ZDE

2021: provozní rozpočet schválen dne 1.12.2020 usnesením rady města č. 1087/2020

2021 Schválený rozpočet je k nahlédnutí ZDE

2020:

Oznámení o schválení rozpočtu 2020 je k nahlédnutí ZDE     Schválený rozpočet na rok 2020: je k nahlédnutí ZDE

2019:

rozpočet pracoviště Klášterní 466/4 

2019:

rozpočet pracoviště Husova 991/45

2018:    zde naleznete rozpočet školy dle rozhodnutí rady města č. 316/2018 ze dne 20.3.2018 ( viz URL: http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/rozpocet-mesta/rozpocet-2018-zakladni-materske-skoly.html)

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED

střednědobý výhled na období 2020-2023 je k nahlédnutí ZDE

výhled na období 2018-2022  je ke stažení ZDE