ESF – publicita projektů

Digitalizujeme školu

priloha_1326755162_5_Vzor publicity cíl 174 – digitální učební pomůcky

Účast školy v projektech Evropských strukturálních a investičních fondů

PROJEKT: AD ASTRA – 01.07.2023 – 31.07.2025

Ref. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0006008 je spolufinancován Evropskou unií.

Projektem Ad astra přispívá mateřská škola, k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

 

 

ESF: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022167 – Postavíme hrad III – projekt zjednodušeného financování („šablony MŠMT) 

 • zapojení do projektu 7/2021 – 6/2023
 • 15 podpořených pedagogů v oblasti dalšího vzdělávání se zaměřením na ICT, sdílení zkušeností, projektové  dny v MŠ a zahraniční stáž
 • maximální objem finančních prostředků: 440 060,- Kč

ESF:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358 – FÉROVÉ ŠKOLY 2 V LIBERCI
Termín realizace: červenec 2020 až prosinec 2022 

 • partner projektu spolu s 32 MŠ, 27 ZŠ a 15 dalších subjektů
 • v naší MŠ zapojeno 20 dětí a jejich učitelek
 • objem finančních prostředků nečleněného projektu: 76.932.072,66 Kč

ESF: CZ.02.3.68/0,0/0,0/18_067/0012414 – NAŠE ŠKOLIČKA JE PLNÁ JAKO VČELIČKA 

11 podpořených pedagogů v oblasti ICT a digitální kompetence

ESF: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011491Postavíme hrad II – projekt zjednodušeného financování („šablony MŠMT) – ÚSPĚŠNĚ UKONČENO K 31.7.2021

15 podpořených pedagogů v oblasti dalšího vzdělávání se zaměřením na osobnostní rozvoj (IT, polytechnika, osobnostně sociální rozvoj), sdílení zkušeností a projektový den v MŠ

 • zapojení do projektu 2/2019 – 1/2021 – ZAŽÁDÁNO O PRODLOUŽENÍ DO 6/2021
 • maximální objem finančních prostředků: 756 522 Kč

 

 • ESF CZ 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249: VZDĚLÁVEJME SPOLEČNĚ DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V LIBERCI  – partner projektu Statutárního města Liberec
  • 20 podpořených pedagogů v oblasti dalšího vzdělávání na FP TU Liberec
  • 4 úvazky školních asistentů na období 1/2017 – 10/2019
  • zapojení do projektu v období 12/2016 – 11/2019
 • ESF CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003060:   POSTAVÍME HRAD – projekt zjednodušeného financování („šablony MŠMT) – úspěšně ukončeno
  • 20 podpořených pedagogů v oblasti dalšího vzdělávání se zaměřením na osobnostní rozvoj, specializaci logopedický asistent, práci s dvouletými dětmi v MŠ
  • zapojení do projektu 11/2016 – 10/2018
  • maximální objem finančních prostředků: 605.000,- Kč
 • ESF  LBA – VF-46/2015 – Vytvoření pracovní příležitosti (veřejně prospěšné práce) – úspěšně ukončeno, proběhla veřejnosprávní kontrola
  • 4 podpořené osoby – zde, prodloužení na rok 2017/2018 zde a zde
  • maximální objem mzdových prostředků vč. odvodů: 1.440.000,- Kč
  • zapojeni do projektu v období: 1.9.2015 – 31.8.2018
 • ESF LBA-V-44/2014 – Vytvoření pracovní příležitosti (veřejně prospěšné práce) – úspěšně ukončeno, proběhla veřejnosprávní kontrola
  • 3 podpořené osoby
  • maximální objem mzdových prostředků vč. odvodů: 390.400,- Kč
  • zapojení do projektu v období: 1.9.2014 – 31.8.2015
 • ESF č. CZ 1.04/2.1.00/03.00015    Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti – úspěšně ukončeno
  • 1 podpořená osoba –  zde
  • maximální objem mzdových prostředků vč. odvodů: 144.000,- Kč
  • zapojeni do projektu v období: 1.2.2015 – 31.10.2015
 • ESF č. CZ 1.07/1.3.52/01.0002     Živá škola – škola životem pro život – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – úspěšně ukončeno
  • 25 podpořených osob – zde
  • zapojeni do projektu v období: 1.9.2012 – 31.12.2014