Výše úplaty za prázdninový provoz

Vážení rodiče,

informaci o platbě za prázdniny naleznete pod tímto odkazem.

Pro úplnost připomínám pravidla uvedená ve školním řádu, která hovoří o tom, jak se vyúčtovává za celý školní rok stravné  (konkrétně kapitola č. 4)  nebo ve směrnici o školném a stravném:

  1. pokud platíte trvalým příkazem a pohybujete se v měsíčních vyúčtováních, která jsou k dispozici ve třídě vašeho dítěte,  okolo kladné nuly nebo máte drobný přeplatek,  nemusíte trvalý příkaz na prázdniny rušit. Vzniklý prázdninový přeplatek Vám poukážeme  v přeplatku za celý rok 2022/2023 na váš účet do 15.9.2023;
  2. pokud platíte trvalým příkazem a z uzávěrky za měsíc červen, která je k dispozici u třídních učitelek, zjistíte, že jste ve vysokém přeplatku,  příkaz můžete na prázdniny zrušit;
  3. pokud platíte jednorázově na daný měsíc a pohybujete se v měsíčních vyúčtováních okolo kladné nuly nebo máte drobný přeplatek,  uhraďte prosím i částku za prázdniny. Vzniklý prázdninový přeplatek Vám poukážeme  v přeplatku za celý rok 2022/2023 na váš účet do 15.9.2023;
  4. pokud platíte jednorázově na daný měsíc a z uzávěrky za měsíc červen zjistíte, že jste ve vysokém přeplatku,  nemusíte za prázdniny nic platit. Vzniklý prázdninový přeplatek Vám poukážeme  v přeplatku za celý rok 2022/2023 na váš účet do 15.9.2023.

Děkujeme  zároveň, že hradíte včas všechny své nedoplatky.

K. Podrápská, ředitelka školy