Ze dne otevřených dveří

Vážení rodiče, kteří jste dorazili na naše DoD.

Děkujeme vám za milé setkání i zajímavou diskusi. Slíbily jsme vám odkaz na velmi dobré příspěvky k výchově předškolních dětí. Zde jsou:

Každé dítě má na něco talent – Rodinář Kraje Vysočina, lektor Jiří Halda – YouTube

Rodinář: Zdravé sourozenecké vztahy v dětství s Jiřím Haldou – YouTube

Doufáme, že vás zaujmou jako nás, předškolní pedagogy.

K. Podrápská, ředitelka a Š. Kratochvílová, zástupkyně ředitelky