ZVEME NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 29. a 30.3.2023

Vážení rodiče našich „budoucích dětí“,

srdečně vás zveme na dny otevřených dveří, které vám umožní nahlédnout do života naší školky ještě před tím, než se rozhodnete, do které z libereckých školek podáte během dubna svou přihlášku. V naší školce máme sedm tříd běžného typu, které se nacházejí na pracovišti Klášterní 466/4 (5 tříd) a na pracovišti Husova 991/35 (2 třídy).  Dále máme na pracovišti Klášterní 466/4 ještě tři malé třídy pro děti  se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro oba typy tříd  nabízíme den otevřených dveří  takto:

TŘÍDY BĚŽNÉHO TYPU  uvítají zájemce ve středu, 29.3.2023 od 15:00 do 16:00 na pracovišti Klášterní 466/4, pavilon B, 1. patro, třída Sedmikrásek.

TŘÍDY SPECIÁLNÍ uvítají zájemce ve čtvrtek, 30.3.2023 od 15:00 do 16:00 na pracovišti Klášterní 466/4, pavilon A, 1. patro, třída Sluníček.

Během obou dní otevřených dveří se setkáte s ředitelkou školy a její zástupkyní, prohlédnete si prostory školky, seznámíte se s cíli předškolního vzdělávání, strukturou běžného dne a aktivitami, které s dětmi děláme. Vysvětlíme vám průběh zápisu s podporou elektronického systému, v němž vygenerujete svou přihlášku. Hlavně ale budete mít prostor se zeptat na cokoli, co vás zajímá.

Pokud máte zájem o návštěvu, poprosíme vás, abyste se nám ohlásili do 27.3. 2023 emailem na adrese info@msklasterni.cz a sdělili nám, zda přijdete sami, nebo zda budete mít s sebou své děti. Připomínáme, že naše dny otevřených dveří  si kladou za cíl především informovat rodiče o školce a jejím chodu. Pro přijaté děti máme  v srpnu naplánována adaptační dopoledne, aby se i ony mohly se svou školkou seznámit. Chápeme ale zcela, že máte mnohdy omezené možnosti hlídání, proto budou v oba dny přítomny naše asistentky pedagoga, které se budou vašim dětem věnovat, zatímco vy si budete prohlížet školku.

Těšíme se na viděnou

Kamila Podrápská a Šárka Kratochvílová