Zápis do běžných tříd

ZÁPIS DO TŘÍDY BĚŽNÉHO TYPU – ŠKOLNÍ ROK 2010/2022

POČET VOLNÝCH MÍST: …….

 O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/.

INFORMAČNÍ LETÁK MAGISTRÁTU MĚSTA LIBERCE SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se KVŮLI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI NEKONÁ.

SMĚRNICE K PŘJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK …………

A. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A PRŮBĚH ZÁPISU

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 budeme přijímat pro pracoviště Klášterní 466/4 a Husova 991/35 společně VZDÁLENÝM ZPŮSOBEM na adresu MŠ Klášterní 466/4, pavilon C nebo do datové schránky 3enkt27 nebo emailem s ověřeným podpisem na info@msklasterni.cz nebo vhozením do schránky na pracovišti Klášterní 466/4.

Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se dostavit do vybrané školky po předchozí domluvě např. týden předem a s ředitelkou žádost vygenerovat přímo ve školce. V případě zápisu do MŠ jde o správní úkon a není potřeba, abyste s sebou přivedli své děti.

K podání přihlášek ve školce doložte:

  1. Vytištěnou a podepsanou přihlášku z registračního systému včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.
  2. Kopii rodného listu dítěte, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.

Pořadí podávaných žádostí není pro rozhodnutí o přijetí rozhodující.

Informace o pořadí vaší žádosti  a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy se dozvíte opět na webu elektronického zápisu. Dále bude dle zákona 500/2004 Sb. zveřejněn seznam přijatých v zákonné lhůtě  na úřední desce školy v pavilonu C. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy.

B. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ