ESF – publicita projektů

Účast školy v projektech Evropského sociálního fondu

 • ESF CZ 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249: VZDĚLÁVEJME SPOLEČNĚ DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V LIBERCI  – partner projektu Statutárního města Liberec
  • 20 podpořených pedagogů v oblasti dalšího vzdělávání na FP TU Liberec
  • 4 úvazky školních asistentů na období 1/2017 – 10/2019
  • zapojení do projektu v období 12/2016 – 11/2019
 • ESF CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003060:   POSTAVÍME HRAD – projekt zjednodušeného financování („šablony MŠMT)
  • 20 podpořených pedagogů v oblasti dalšího vzdělávání se zaměřením na osobnostní rozvoj, specializaci logopedický asistent, práci s dvouletými dětmi v MŠ
  • zapojení do projektu 11/2016 – 10/2018
  • maximální objem finančních prostředků: 605.000,- Kč
 • ESF  LBA – VF-46/2015 – Vytvoření pracovní příležitosti (veřejně prospěšné práce)
  • 4 podpořené osoby – zde, prodloužení na rok 2017/2018 zde a zde
  • maximální objem mzdových prostředků vč. odvodů: 1.440.000,- Kč
  • zapojeni do projektu v období: 1.9.2015 – 31.8.2018
 • ESF LBA-V-44/2014 – Vytvoření pracovní příležitosti (veřejně prospěšné práce)
  • 3 podpořené osoby
  • maximální objem mzdových prostředků vč. odvodů: 390.400,- Kč
  • zapojení do projektu v období: 1.9.2014 – 31.8.2015
 • ESF č. CZ 1.04/2.1.00/03.00015    Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti
  • 1 podpořená osoba –  zde
  • maximální objem mzdových prostředků vč. odvodů: 144.000,- Kč
  • zapojeni do projektu v období: 1.2.2015 – 31.10.2015
 • ESF č. CZ 1.07/1.3.52/01.0002     Živá škola – škola životem pro život – další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  • 25 podpořených osob – zde
  • zapojeni do projektu v období: 1.9.2012 – 31.12.2014