Archiv rubriky: Obecné informace

Měsíc aktivního boje proti bacilům

Vážení rodiče,

během svých pravidelných hospitací ve třídách jako každý rok zjišťuji, že do školky chodí děti zjevně nemocné a tudíž infekční pro své kamarády i zaměstnance MŠ.

Plně chápu, že musíte chodit do práce, že není možné zůstat libovolně s dítětem doma, ale…  Zdraví mají i Vaše děti jen jedno a věřte mi, že jsme se zde setkali s mnoha případy zborcené imunity právě kvůli tomu, že dítě přechází virózy, dostane ráno k snídani  nurofen a kapičky na kašel či rýmu a působí pak na chvíli při ranním předávání v MŠ „zdravěji“. Účinek léčiv končí ale kolem desáté a potlačená horečka nastupuje, mnohdy (naposledy včera) doprovázena průjmem, zvracením a dalšími průvodními jevy. Jinak nám ode dneška chybí už i 3 zaměstnanci (OPRAVA: OD 11:20 JIŽ 4 ZAMĚSTNANCI).

Jako ředitelka školy mám povinnost zabránit nákaze dětí i personálu v souladu se zákonem o ochraně zdraví a vyhlašuji proto v době chřipkové epidemie  MĚSÍC BOJE PROTI BACILŮM.

Děkuji všem rodičům, jejichž děti pošleme raději k lékaři než do školky, za pochopení

K. Podrápská

Schůzka rodičů předškoláků – zápis na ZŠ

Vážení rodiče předškoláků z Klášterní i Husovy,

detailní informace k pojmům školní zralost, školní připravenost i k vlastnímu zápisu na základní školy, který proběhne 25.dubna 2019 v Liberci elektronicky, vám sdělíme ve středu, 6. února 2019 od 15:45 na pracovišti Klášterní 466/4, pavilon A, třída Lvíčátek.

Doporučuji všem rodičům našich předškoláků, aby se této schůzky zúčastnili, a tímto je zároveň srdečně zvu a o účast prosím. Děti z Husovky mají ve svých třídách hlídání zajištěno i přes 16:30.

Předpokládaná délka schůzky: 30 min

Na viděnou se s vámi všemi těší K. Podrápská, ředitelka

ZÁPIS DO MŠ PRO ROK 2019/2020

Ředitelé mateřských škol  zřizovaných statutárním městem Liberec vyhlašují

 Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol

pro školní rok 2019 – 2020

  1. fáze – vydávání žádostí:  8. dubna 2019 – 13. května 2019

prostřednictvím webového portálu pro zápisy do MŠ. Kontaktní místa pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně: Magistrát města Liberec – oddělení školství,

2. fáze – sběr vyplněných žádostí – zápis: 14. května 2019 v mateřských školách

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Pro děti narozené do 31. 8. 2014 je předškolní vzdělávání povinné.

Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Liberci (cizinci s místem hlášeného pobytu v Liberci) podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2016.

Ředitelé mateřských škol rozhodují o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria, tiskopis „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a bližší informace jsou dostupné na webovém portálu pro zápisy do MŠ https://zapisyms.liberec.cz/ (odkaz na portál je také na webových stránkách města v nabídce úřad on-line)

LETÁK JE KE STAŽENÍ ZDE