Archiv rubriky: Obecné informace

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

V ážení rodiče,

pokud jste před započetím nouzového stavu, ze svého rozhodnutí nebo na doporučení třídních učitelek naší MŠ,  zvažovali pro své dítě šetření k odkladu povinné školní docházky (=OŠD), budete pro formální schválení odkladu ředitelem své spádové základní školy potřebovat  k zápisu na ZŠ dokument – tzv. Doporučení odkladu povinné školní docházky, který může vystavit školské poradenské zařízení nebo klinický psycholog. Celý příspěvek