Zápis do běžných tříd

ZÁPIS DO TŘÍDY BĚŽNÉHO TYPU – ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

POČET VOLNÝCH MÍST: 40

 O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/. Zápisový portál bude spuštěn počátkem dubna 2023.

VE STŘEDU, 29.3.2023 – 15:00  se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BĚŽNÉ TŘÍDY – pracoviště Klášterní 466/4, pavilon B, 1. patro, třída Sedmikrásek. Děkujeme rodičům, že nám svůj záměr nás navštívit  ohlásí předem na email info@msklasterni.cz.

SMĚRNICE K PŘJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

A. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A PRŮBĚH ZÁPISU

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 budeme přijímat pro pracoviště Klášterní 466/4 a Husova 991/35 společně ve čtvrtek, dne 11.5.2023 od 8:30 do 16:00. Můžete se dostavit osobně na časovku, nebo využít vzdálený způsob: zaslat podklady do datové schránky 3enkt27.

Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se dostavit do vybrané školky po předchozí domluvě např. týden předem a s ředitelkou žádost vygenerovat přímo ve školce.

V případě zápisu do MŠ jde o správní úkon a není potřeba, abyste s sebou přivedli své děti.

K podání přihlášek ve školce doložte:

  1. Vytištěnou a podepsanou přihlášku z registračního systému včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.
  2. Rodný list dítěte k nahlédnutí, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.
  3. Svůj občanský průkaz, kde ověříme bydliště.

Pořadí podávaných žádostí není pro rozhodnutí o přijetí rozhodující.

Informace o pořadí vaší žádosti  a dalších krocích vedoucích k přijetí dítěte do zvolené mateřské školy se dozvíte opět na webu elektronického zápisu. Dále bude dle zákona 500/2004 Sb. zveřejněn seznam přijatých v zákonné lhůtě  na úřední desce školy v pavilonu C. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedne zákonný zástupce osobně a do vlastních rukou v kanceláři ředitelky školy.

B. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ