Zápis do speciálních tříd

 ZÁPIS DO SPECIÁLNÍCH TŘÍD – ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

POČET VOLNÝCH MÍST: 0

 O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberec  https://zapisyms.liberec.cz/

SMĚRNICE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE K NAHLÉDNUTÍ ZDE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE NEKONÁ.

K zápisu s sebou potřebujete:

  1. Doporučení ŠKOLSKÉHO poradenského zařízení a odborného lékaře, z něhož jednoznačně vyplývá potřeba zařadit Vaše dítě do speciální třídy MŠ. Seznam školských poradenských zařízení naleznete ZDE.     Pokud dosud doporučení poradenského zařízení nemáte, můžete je doložit k nejbližšímu možnému termínu. V tomto případě se správní řízení o přijetí do mateřské školy přerušuje, aby měl rodič možnost doplnit zákonem předepsané dokumenty.
  2. Vytištěnou  A PODEPSANOU přihlášku ze zápisového portálu
  3. Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 budeme přijímat buď VZDÁLENÝM ZPŮSOBEM na adresu MŠ Klášterní 466/4, pavilon C nebo do datové schránky 3enkt27 nebo emailem s ověřeným podpisem na info@msklasterni.cz.  Můžete nás také navštívit v předem sjednaný čas OSOBNĚ. Pokud by rodiče neměli přístup k počítači či internetu, mají možnost se dostavit do vybrané školky po předchozí domluvě např. týden předem a s ředitelkou žádost vygenerovat přímo ve školce. V případě zápisu do MŠ jde o správní úkon a není potřeba, abyste s sebou přivedli své děti.

B. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ