Zápis do speciálních tříd

 ZÁPIS DO SPECIÁLNÍCH TŘÍD – ŠKOLNÍ ROK 2017/2018   

Od roku 2017 se bude konat zápis do všech libereckých mateřských škol jednotně  s podporou elektronického evidenčního systému. Rodiče budou moci registrovat své děti do konkrétních mateřských škol po dobu ca čtyř týdnů od poloviny  dubna 2017. O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberce: https://zapisydoskol.liberec.cz/.

Pro speciální třídy platí v květnu 2017 ještě starý způsob zápisu, tj. zápis je plně v kompetenci dané mateřské školy. Rodiče však mohou, pokud mají zájem, využít pro přihlášku i centrální zápisový portál města, kterou si následně vytisknou. Přihlášku lze ale stáhnout i na našich webových stránkách (viz text dole).

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2017/2018 je k nahlédnutí ZDE.

A. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A PRŮBĚH ZÁPISU

Přihlášku do MŠ přinese rodič ve čtvrtek, 4.5.2017 mezi 9:00 – 16:00. Abyste ve školce v den zápisu zbytečně dlouho nečekali a abychom se vám mohli individuálně věnovat, napište si k nám od poloviny dubna 2017 na email info@msklasterni.cz o časovku.

K zápisu s sebou potřebujete:

  1.  Vytištěnou přihlášku (formulář si stáhněte ZDE)
  2. Doporučení poradenského zařízení a odborného lékaře, z něhož jednoznačně vyplývá potřeba zařadit Vaše dítě do speciální třídy MŠ. Seznam poradenských zařízení naleznete ZDE.     Pokud dosud doporučení poradenského zařízení nemáte, můžete je doložit k nejbližšímu možnému termínu. V tomto případě se správní řízení o přijetí do mateřské školy přerušuje, aby měl rodič možnost doplnit zákonem předepsané dokumenty.
  3. Originál rodného listu dítěte, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.
  4. Občanský průkaz, jímž prokážete, že jste zákonným zástupcem dítěte.

B. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ