Zápis do speciálních tříd

 ZÁPIS DO SPECIÁLNÍCH TŘÍD – ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  

POČET VOLNÝCH MÍST:  11

Od roku 2017 se koná zápis do všech libereckých mateřských škol jednotně  s podporou elektronického evidenčního systému. Rodiče registrují své děti do konkrétních mateřských škol po dobu dubna. O všech detailech jednotného elektronického zápisu se informujte na webu Statutárního města Liberec  https://zapisyms.liberec.cz/

INFORMAČNÍ LETÁK MAGISTRÁTU MĚSTA LIBEREC SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT 2. DUBNA 2019 OD 15:45 NA PRACOVIŠTI KLÁŠTERNÍ 466/4

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2019/2020 – kritéria jsou shodná s kritérii pro zápis do běžné třídy.

A. FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A PRŮBĚH ZÁPISU

Přihlášku do MŠ přinese rodič V ÚTERÝ, 14.5.2019 mezi 9:00 – 16:00. Abyste ve školce v den zápisu zbytečně dlouho nečekali a abychom se vám mohli individuálně věnovat, napište si k nám od poloviny dubna 2019 na email info@msklasterni.cz o časovku.

K zápisu s sebou potřebujete:

  1. Doporučení ŠKOLSKÉHO poradenského zařízení a odborného lékaře, z něhož jednoznačně vyplývá potřeba zařadit Vaše dítě do speciální třídy MŠ. Seznam školských poradenských zařízení naleznete ZDE.     Pokud dosud doporučení poradenského zařízení nemáte, můžete je doložit k nejbližšímu možnému termínu. V tomto případě se správní řízení o přijetí do mateřské školy přerušuje, aby měl rodič možnost doplnit zákonem předepsané dokumenty.
  2. Vytištěnou přihlášku ze zápisového portálu
  3. Originál rodného listu dítěte, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.
  4. Občanský průkaz, jímž prokážete, že jste zákonným zástupcem dítěte.

B. PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ