Formuláře

NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • OBECNÁ PŘIHLÁŠKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – přihláška je určena pro ty uchazeče o přijetí, kteří nastupují do školky na uvolněné místo v průběhu školního roku.
  • EVIDENČNÍ LISTEvidenční list si  prosíme přineste v první den nástupu do mateřské školy. Bez tohoto dokumentu nemůže být Vaše dítě do školky přijato. Potvrzení od lékaře přejímáme z podkladů k zápisu do MŠ.

DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

UKONČENÍ DOCHÁZKY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

DAŇOVÝ ODPOČET RODIČE ZA ÚHRADU ŠKOLNÉHO