Speciální třídy

2018:

VŠEM ZÁJEMCŮM O PROBLEMATIKU DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DOPORUČUJEME INFORMAČNÍ WEB http://www.inkluzevpraxi.cz/

Vážení rodiče,

naše školka zahrnuje vedle 6 tříd běžného typu pro 144 dětí  také  4 třídy pro 36 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z oblasti zrakových vad, poruch autistického spektra, logopedických vad, lehkých až středně těžkých tělesných vad, poruch pozornosti a vad kombinovaného typu.

Speciální třídy pro 6-12 dětí jsou umístěny na pracovišti Klášterní 466/4.  Každou třídu vedou dvě učitelky, jedna z nich je absolventkou vysokoškolského oboru speciální pedagogika, druhá oboru předškolní pedagogika. V každé speciální třídě působí kvalifikovaná asistentka pedagoga. Toto spojení pedagogů a asistentů umožňuje dětem vedle individuální práce  zejména přípravu na plynulý přechod do třídy běžného typu ve chvíli, kdy je jejich speciální vzdělávací potřeba kompenzována. Všechny naše speciální třídy jsou provozně propojeny se třídami běžného typu tak, aby se děti v čase volné hry bez problémů pohybovaly v obou z nich.  Ze zkušenosti můžeme říci, že téměř polovina dětí přechází během dvou let do třídy běžného typu, neboť se jejich zejména zraková nebo logopedická vada zmírnila natolik, že mohou být tzv. individuálně integrovány ve velkém kolektivu. Ještě rok po přechodu z „malé“ třídy do „velké“ jim ale věnujeme nejméně 3x v týdnu zvýšenou pozornost, abychom se ujistili, že dítě zvládá všechny činnosti ve velké třídě bez problémů.

Během celého školního roku úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry, jejichž přehled naleznete zde.

V posledních sedmi letech se hlouběji zaměřujeme na péči o děti s vadami zraku, naši školku navštěvují děti s tupozrakostí, šilháním a dalšími poruchami binokulárního vidění. Jak je známo, vývoj oka je ukončen zpravidla mezi 6-8 lety a každá oční vada, kterou lze v tomto období diagnostikovat, lze buď úplně vyléčit, nebo alespoň výrazně zmírnit.

Naší specialitou je úzká spolupráce s pleoptickou a ortoptickou oční ambulancí centra Sluníčko o.p.s., Husova 991/35 (tel. 733 696 653, sestra Zdena Tejklová), do níž naše děti s vadami zraku se svými učitelkami a asistentkami pravidelně docházejí. Podobně úzkou spolupráci máme navázánu s dětskými očními lékaři, MUDr. Ježkovou, MUDr. Denkovou, MUDr. Olivovou, s lékaři z Oční kliniky U lípy a dalšími.

Pro rodiče jsme připravili několik informací o dětech

Metodické listy: