RODIČOVSKÝ KLUB

Vážení rodiče,

členy rodičovského klubu 2019/2020, který konzultuje s ředitelkou  školkový život jsou:

za Lvíčata a Kuřátka: paní Suková a Vavřichová

za Myšáky a Sluníčka: paní Slavíková a Čížková

za Slůňata a Koťata: paní Pazourková a pan Kuba

za Sedmikrásky a Broučky: paní Slováková a Struhovská

za Husovku: paní Bohuňková a Schlechterová

Ze schůzky 25.2.2020 vyplynulo:

 1. Ředitelka informovala o čerpání prostředků z finančních darů rodičů a požádala přítomné rodiče, aby zkontrolovali čerpání ve svých třídách. Podklady jim připraví paní hodpodářka k nahlédnutí do tříd.
 2. Ředitelka informovala o dubnové sportovní akci Sejdeme se nad přehradou. termín bude stanoven v rozmezí  20-30.4. 2020. Obsahem bude sportovní klání týmů dětí, rodičů a pedagogů jednotlivých tříd. Pro zajištění organizace navrhují rodiče vypsat potřeby akce na jednotlivé nástěnky, kdo se bude chtít zúčastnit může přispět pomocí, odměnou pro děti, vytvořením sportovní discipliny, upečením koláče aj.
 3. Během akce Sejdeme se nad přehradou vysadí jednotlivé třídy “svůj ” ovocný strom a keř do zamýšleného školního ovocného sadu. Umístění bude vyznačeno. Finanční prostředky na stromy a keře plynou aktuálně ze sběru papíru, dobrovolné příspěvky mohou dárci dát do “sadové pokladničky” během sportovního klání.
 4. Rodiče odsouhlasili uvolnění 5 tis. Kč z fondu Klášterní na terénní skluzavku. Pro Husovu se o aktuální potřebě dohodnou s ředitelkou.
 5. Rodiče nabízejí pomoc při zajištění dlouhodobé zápůjčky  sportovního, hudebního a jiného vybavení pro MŠ.

Ze schůzky 17.10. vyplynulo:

 1. ředitelka vysvětlila pravidla čerpání třídních fondů vzniklých z darů rodičů a možnost kteréhokoli rodiče kdykoli nahlédnout do jeho čerpání
 2. ředitelka informovala o společném tvoření dětí a prarodičů v 11/2019, jehož výrobky ozdobí Galerii na plotě
 3. ředitelka informovala o právě ukončovaném logopedickém screeningu, jehož výsledky se rodiče spolu s doporučením vyhledat pomoc klinického logopeda dozvědí počátkem listopadu.
 4. rodiče požádali o zveřejňování jídelníčků na webu školy
 5. rodiče nabídli účast na sběru papíru 2x ročně, jehož výtěžek půjde ve prospěch školy
 6. rodiče požádali o zvážení možnosti vybírat ve třídách zálohově peníze za vstupné na jednotlivé akce v měsíci např. předplacením ve výši ca 200,- Kč.  Ředitelka prověří, zda je tento záměr v souladu s účetními pravidly školy.