Učíme se německy

 

Vážení rodiče,

zde na Liberecku máme jako součást Euroregionu Nisa každodenně možnost využít přirozeného kontaktu s němčinou a setkat se s ní nikoli jako s “cizím jazykem” ale jako s jazykem sousedů. Díky našim aktivitám jsme se zapojili do sdružení TriLingo (www.trilingo.eu), které podporuje v mateřských školách první krůčky dětí v jazycích sousedů, tedy češtině, němčině a polštině. V TriLingu je k 1.9.2014 sdruženo na 40 školek.

Můžete se nás ptát, co se děti v jazyce sousedů, němčině, mají v mateřské škole naučit. Odpověď je a není jednoduchá.

Naším cílem je, aby se/si:

  • TI NEJMENŠÍ se naučili reagovat na pokyn v němčině,
  • TI VĚTŠÍ si postupně upevnili svou dovednost zopakovat (imitovat) část básničky, říkadla, rozpočítadla či písničky,
  • NAŠI PŘEDŠKOLÁCI postupně uvědomili, že se němčinou, podobně jako češtinou, mohou i dorozumět.

Zda se nám náš cíl podaří naplnit, je samozřejmě závislé na mnoha proměnných. Některé děti si němčinu zapojí do své hry a bude pro ně přirozené ji používat. Jiné budou v životě spíše zaměřené na matematiku a technické obory a jazyky je nebudou nikdy bavit. Jiné děti jsou zejména v počátcích docházky do školky častěji nemocné a nemohou se s němčinou pravidelně setkávat, a některé si prostě ještě chtějí spíše jen hrát…

Se všemi z nich ale umíme pracovat tak, aby jim první setkání s cizím jazykem dělalo hlavně radost .

Těšíme se na Vaše ohlasy.

Abyste si učinili představu, jak naše setkání s němčinou vypadají, přinášíme ukázku našich metodických listů:

A několik základních informací k osvojování cizího jazyka: