Učíme se německy

31.8.2021

Vzhledem k trvající epidemii plánujeme obnovení aktivit spojených s jazykem sousedů až na jaro 2022. Přetrvávající karantény, vysoká absence dětí a pedagogů a jarní uzávěra školky na 8 týdnů před nás staví jiné, než nadstandardní výzvy.

Děkujeme za pochopení. K. Podrápská, ředitelka školy

31.8.2020

Vzhledem ke tříměsíční uzávěře mateřské školy na jaře 2020 a očekávanému pokračování pandemie COVID 19 i v podzimních měsících a možným uzávěrám škol  jsme povinni doplnit zameškanou “výuku”. Po projednání na pedagogické radě dne 26.8.2020 z tohoto důvodu pro školní rok 2020/2021 nebudeme  nabízet dětem setkání s jazykem sousedů, němčinou. Věříme však, že se situace co nejdříve stabilizuje a budeme moci na jaře 2021 tuto nadstandardní aktivitu opět obnovit.

Děkuji za pochopení K. Podrápská, ředitelka

Vážení rodiče,

zde na Liberecku máme jako součást Euroregionu Nisa každodenně možnost využít přirozeného kontaktu s němčinou a setkat se s ní nikoli jako s “cizím jazykem” ale jako s jazykem sousedů. Díky našim aktivitám jsme se zapojili do sdružení TriLingo (www.trilingo.eu), které podporuje v mateřských školách první krůčky dětí v jazycích sousedů, tedy češtině, němčině a polštině. V TriLingu je k 1.9.2014 sdruženo na 40 školek.

Můžete se nás ptát, co se děti v jazyce sousedů, němčině, mají v mateřské škole naučit. Odpověď je a není jednoduchá.

Naším cílem je, aby se/si:

  • TI NEJMENŠÍ se naučili reagovat na pokyn v němčině,
  • TI VĚTŠÍ si postupně upevnili svou dovednost zopakovat (imitovat) část básničky, říkadla, rozpočítadla či písničky,
  • NAŠI PŘEDŠKOLÁCI postupně uvědomili, že se němčinou, podobně jako češtinou, mohou i dorozumět.

Zda se nám náš cíl podaří naplnit, je samozřejmě závislé na mnoha proměnných. Některé děti si němčinu zapojí do své hry a bude pro ně přirozené ji používat. Jiné budou v životě spíše zaměřené na matematiku a technické obory a jazyky je nebudou nikdy bavit. Jiné děti jsou zejména v počátcích docházky do školky častěji nemocné a nemohou se s němčinou pravidelně setkávat, a některé si prostě ještě chtějí spíše jen hrát…

Se všemi z nich ale umíme pracovat tak, aby jim první setkání s cizím jazykem dělalo hlavně radost .

Těšíme se na Vaše ohlasy.

Abyste si učinili představu, jak naše setkání s němčinou vypadají, přinášíme ukázku našich metodických listů:

A několik základních informací k osvojování cizího jazyka: