METODIKA PRO MŠ

Pro inspiraci rodičům i  jiným mateřským školám vytváříme  metodické listy pro práci s předškoláky.  Inspirujte se, máte-li zájem:

ZDRAVÉ TĚLO (portfolio her a cvičení) – vydáno 9/2016

PŘEDMATEMATICKÁ A PŘEDČTENÁŘSKÁ DOVEDNOST (portfolio úloh a aktivit) – vydáno 3/2013