AKTIVITY

Co je školka školkou, vedou pedagogové s rodiči diskusi, zda jsou kroužky nutné či nikoli. Odpověď není a nikdy nemůže být jednoznačná. My, pedagogové z MŠ Klášterní, začleňujeme aktivity, které se jinde nazývají „kroužky“ a za něž rodiče i platí, do pravidelného týdenního a měsíčního programu bezplatně. Neptejte se tedy svých dětí, zda měly „kroužek“, zeptejte se jich spíše, co nového se naučily, nebo co je v daný den zaujalo. 

Cvičíme a sportujeme

Každý týden navštíví některé z našich tříd velkou a malou tělocvičnu TJ Lokomotiva Liberec a učíme se pohybovat v tělocvičně, cvičíme na nářadí, hrajeme futsal, probíháme přes balanční  dráhy, hrajeme si s míčem i padákem. ROZPIS NA AKTUÁLNÍ ROK JE ZDE

Malujeme a tvoříme

Výtvarné tvoření má v naší školce dlouhodobou tradici. Za pomoci zkušených učitelek vznikají zajímavé práce a projekty, které přispívají nedílnou částí k estetické výzdobě naší mateřské školky. Účastníme se různých výstav a soutěží.

Country tance

Tanečky ve stylu „country“ jsou oblíbenou pohybovou aktivitou dětí. Pod vedením proškolených učitelek se děti seznamují se základními kroky a tanečními variacemi. Jejich úsilí je zúročeno na besídkách a dalších akcích mateřské školy.

Chodící školka

Příroda Liberecka je krásná a skýtá mnohé příležitosti pro rozvoj dětí jak po stránce pohybové, tak v oblasti poznávací. Uvidíte-li na dveřích třídy obrázek stonožky s čísly v jejích jednotlivých článcích vězte, že zabarvený článek s číslem znamená, kolik kilometrů v ten den děti ušly.

Mrkvička

Cílem projektu „Mrkvička“ je zvýšená komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu na území Libereckého kraje. Děti jsou vedeny ke kladnému vztahu k přírodě a přiměřenou formou se seznamují s tím, jak mohou životní prostředí kolem sebe chránit.

Flétničky

Během tří let, které stráví děti v naší školce, se nejméně po jedno pololetí setkají i s flétničkami. O výsledku snažení malých muzikantů se nejlépe přesvědčíte na některém setkání s rodiči.

Jazyk sousedů

Děti ze tříd běžného typu mají možnost se seznamovat po celou dobu svého pobytu ve školce s jazykem sousedů, němčinou. Školka je zapojena do euroregionální sítě Trilingo (www.trilingo.eu) a podílí se na přeshraničních aktivitách.