Naše další aktivity

Tvořeníčko 

Děti se seznamují se základními výtvarnými materiály a technikami, aktivity jsou prožitkové – hlavní je radost z činnosti. Aktivitami rozvíjíme u dětí jak jemnou, tak i hrubou motoriku.

Tanečky pro nejmenší

pohybová průprava rytmika, děti se učí tanečky v několika různých tanečních stylech. Učíme se vše, co patří k základům  tance a pohybu vůbec. Klademe důraz na správné držení těla a koordinaci pohybu.

Tenis

Cílem tenisového klubu LTK  je systematická výuka tenisu u dětí ze základních a mateřských škol  v Liberci.  Trénink probíhá zábavnou formou a připravuje děti po všeobecné stránce.  Jedním ze stanovených úkolů tohoto klubu je vybudovat u dětí smysl pro fair play.

Předškoláček

Vede k rozvíjení grafomotoriky a vizuomotorické koordinace, rozvíjení rozumových schopností, cvičení paměti, procvičování smyslového a sluchového vnímání.