Konzultace

Při naší práci klademe velký důraz na vzájemnou informovanost, která pedagogům i rodičům umožňuje společný postup při rozvoji dětí. Nejčastěji si učitelky s rodiči vyměňují drobné informace při každodenním styku, pro detailnější rozhovory jsou ale připraveny konzultační hodiny.

A. třídní učitelky:

Všechny učitelky si kdykoli po předchozí domluvě s rodiči vyhradí čas na rozhovor v pohodlí ale především soukromí malé třídy.

B. ředitelka:

Rodiče mohou vyhledat ředitelku během školního roku každou středu mezi 14:00 – 15:45. Aby se nestalo, že se sejde v jeden čas více rodičů, doporučujeme ohlásit svou konzultaci předem telefonicky na tel. 724 302 950 nebo na email info@msklasterni.cz.

Nesnese-li, vážení rodiče, dle vašeho názoru rozhovor odkladu, vyhledejte ředitelku v pavilonu C denně mezi 8:00 – 15:45. Pokud to bude jen trochu možné, bude se vám věnovat.

C. provozní MŠ

Otázky spojené s úhradami za stravování a školné můžete řešit s provozní školy v pondělí mezi 11:30 – 16:00 a v úterý až pátek mezi 7:00 – 11:00.

D. školní kuchyně

Potřebujete-li konzultovat případná stravovací omezení svého dítěte, obraťte se na vedoucí kuchařku denně mezi 7:00 – 8:00. O požadovaných stravovacích omezeních informujte neprodleně i třídní učitelky.