Podzimní zprávy

Vážení rodiče,

září se chýlí ke svému dnes vyjímečně slunečnému konci a my se už definitivně přehoupneme do podzimu. Nastává tedy čas na první různobarevné lístky informací z naší mateřské školy. 

List první:  V říjnu provádíme u všech dětí tradiční logopedický screening. Počátkem listopadu Vás budou paní učitelky informovat, jak si s výslovností Vaše dítě stojí, které nedostatky jsou  ještě vývojově podmíněné a tím fyziologické, a kde už musíme napřít síly k nápravě.  Pokud naše logopedické asistentky ze speciálních tříd vyhodnotí, že je potřeba návštěva klinického logopeda, dozvíte se to při konzultaci. Doporučujeme s návštěvou logopeda neváhat, v šesti letech jsou správná výslovnost a vytrénovaný fonematický sluch (abyste si udělali lehkou představu o jeho kvalitě, stačí se občas dítěte zeptat: “Na jaké písmenko začíná toto slovo?”) základem klidného vstupu do první třídy, tj. zvládnutí základů čtení a psaní.

List druhý: Vzhledem ke zdražení stravného jsme se rozhodli, že pokud odchází dítě domů po obědě, bude dostávat ekvivalent odpolední svačiny v podobě ovoce, müsli tyčinky, přesnídávky či baleného pečiva. Jedinou podmínkou je, aby rodič odchod dítěte  po obědě nahlásil do 8:00 ve své třídě. Děkujeme za pochopení, že ekvivalent odpolední svačiny nedostanou ty děti, jejichž rodiče se rozhodnou ad hoc ve 12:00, že asi své dítě vyzvednou.

List třetí:  Naši nováčci mají za sebou první měsíc v mateřské škole, jejich rodiče první měsíc kontaktu se  všemi  zaměstnanci školky. Budeme rádi, pokud nám řeknete, jak naši školku vnímáte. Počátkem října od nás dostanete malý dotazník, kde budete moci vyjádřit svůj názor. Provozní slepota se totiž nevyhýbá ani nám, i když se opravdu snažíme. Nejvíce se těšíme na osobní vzkazy rodičů, které nám napíší na druhou stranu dotazníku.

List čtvrtý:  Výtvarné činnosti svých dětí vídáte na třídních nástěnkách, mnohé z nich si děti berou domů, další budou třeba vánočním překvapením pro babičku a dědu. Všechny výtvarné potřeby nakupujeme po celý rok z jednorázového daru rodičů, o který prosíme právě na podzim. Peníze, které darujete jdou pouze a výhradně  do třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě. Z celkové částky odečte školka pouze 5% a zakoupí např. vybavení na školní dvůr nebo zahradu. Jde o dar zcela dobrovolný. Během příštího týdne dostanete darovací smlouvu ve dvojím vyhotovení, do níž prosím doplníte částku, kterou byste nám  chtěli a mohli poukázat na účet školky. Jednu darovací smlouvu si ponechte, použijte ji jako odpočet v daňovém přiznání za rok 2022. Druhou vraťte do třídy. Orientačně jsme spočítali, že na měsíc a jedno dítě potřebujeme pro tento školní rok 55 Kč, budeme ale samozřejmě rádi, pokud darovanou částku zaokrouhlíte směrem nahoru :))).  Až budete peníze poukazovat, napište do zprávy pro příjemce jméno dítěte, NEUVÁDĚJTE PROSÍM VARIABILNÍ SYMBOL!!! Peníze by se nám připsaly do stravného. Děkujeme.

List pátý: V září a říjnu se u našich nejmenších zaměřujeme na bezproblémový vstup do školky. Jsme moc rádi, že se mnoho nejmladších dětí již na školku adaptovalo, některé – zejména po prodělané viróze a pobytu doma – začínají jakoby od počátku. Milí rodiče, buďte v klidu, slzičky vidíte v šatnách, pak na prahu třídy. Za 10 minut si Vaše děti hrají s učitelkami a ostatními dětmi a těší se na vše nové. Další krátké slzičky se občas objeví při oblékání na vycházku, děti si totiž vzpomenou na maminku, která je ráno převlékala. I tato slzavá epizoda ale končí do 5-10 minut a děti si pak na zahradě nebo u přehrady hrají s ostatními. Je na nich prostě  vidět, že věří svým mámám a tátům, že si je odpoledne vyzvednou.  Jsme velice rádi, že nám s adaptací svých dětí pomáháte.

List šestý: Od září do ledna se u předškoláků zaměřujeme na bezproblémové zvládnutí Desatera předškoláka. Mnohé z Desatera děti již znají, můžeme pouze opakovat. Mnohé – jako například obávané vázání kliček či přesné znění své adresy – se budou postupně učit. Naším cílem je, abychom Vám počátkem února 2023 mohli říci, zda je vaše dítě na základní školu emocionálně a sociálně zralé a připravené. Děkujeme tímto všem, že s námi budete spolupracovat na drobných domácích úkolech, jejichž cílem není zatěžovat rodiče ve volném čase, ale naučit dítě, že má jednou týdně povinnost, kterou musí doma splnit a další den o ní ve školce vyprávět. U zápisu na ZŠ v dubnu 2023 si na nás určitě vzpomenete.

List sedmý: prosíme všechny rodiče, jejichž děti docházejí na Klášterní, aby parkovali pouze na místech určených pro naši MŠ. Konrétně na trojúhelníku “za řetízkem” a na dolním parkovišti u sochny sv. Jana Nepomuckého. Bílými čárami vyznačená stání s čísly jsou placená a patří výhradně poliklinice.

Přeji nám všem klidný podzim a těším se na  setkávání ať už na Klášterní či na Husovce.

Kamila Podrápská, ředitelka