Letní zprávy z mateřské školy

Vážení rodiče,

dnes jsme s dětmi na zahradách hrami, soutěžemi a tvarohovojahodovým nanukem  oslavili jejich velký dětský svátek. Od svých třídních učitelek obdržíte emailem odkaz s připomínkou letošního Zpívání v zahradě na Klášterní. Děkujeme tímto panu Miklánkovi za profesionální režisérský a střihačský výkon.

Dovolte mi, abych vás při této příležitosti seznámila s událostmi, které nás v letním období čekají.

  1. Na obou pracovištích jsme se minulý týden fotili. V následujících dnech dostanou děti památeční skupinové foto své třídy. Předpokládaná cena je jako vloni 40,- Kč.
  2. V týdnu od  13.6.2022 pojede celá školka na své celodenní výlety. Přesné datum určí počasí, předpokládáme ale, že vyjedeme v  úterý, ve středu nebo ve čtvrtek. Obě pracoviště tedy budou pro tento den uzavřena. Detaily (cíl a časový harmonogram výletu, výbavu, způsob stravování aj.) vám sdělí třídní učitelky emailem. V tento den mají všechny děti automaticky odhlášenu stravu.
  3. Pro letní měsíce je vzhledem k uzavření školky v období 11.7. – 14.8.2022 vyhlášena redukovaná výše školného. V praxi to znamená, že pokud platíte platby za školku každý měsíc, zaplatíte v tomto období  za oba měsíce pouze 513,- Kč + stravné. Pokud máte zřízen trvalý příkaz, nemusíte nic měnit a přeplatek vám vrátíme v ročním zúčtování k 31.8.2022. Detaily k prázdninovému školnému naleznete na tomto odkazu.
  4.  Celoroční vyúčtování stravného za školní rok 2021/2022 proběhne k 31.8.2022, přeplatky obdržíte připsány na svůj účet nejpozději do 15.9.2022. Již nyní se můžete u třídních učitelek informovat na stav svého “účtu” k 31.5.2022. V souladu s ustanovením školního řádu připomínám, že pokud je nedoplatek vyšší než 500,- Kč, prosíme o jeho bezodkladnou úhradu.
  5. Děti, které končí docházku do mateřské školky svým odchodem na základní školu nemusí tuto skutečnost ohlašovat v případě, že jejich docházka bude trvat až do 31.8.2022. Děti, které by chtěly končit dříve, např. k 30.6.2022,  nahlásí tuto skutečnost třídním učitelkám. Pro tyto děti připravím dohodu o ukončení docházky do MŠ a rodiče nemusí platit prázdninové školné a stravné. Totéž se týká i dětí, které by přestupovaly na jinou MŠ.
  6. V pondělí, 4.7.2022 je naše mateřská škola plánovaně uzavřena. Jako každý rok musíme plošně zlikvidovat mravence, kteří nám pochodují jak po třídách, tak po jídelně v přízemí. O této plánované uzávěře jste byli informováni již 1.9.2021 v harmonogramu školního roku 2021/2022, který je součástí školního řádu, a zároveň visí na školních nástěnkách. Děkujeme za pochopení.
  7. Jak jsem avizovala na Zpívání maminkám, bude ve středu, 31.8.2022, naše mateřská škola uzavřena. Všichni zaměstnanci se budou celý den prakticky školit v poskytování první pomoci dětem. Osmihodinový kurz nám zajistí profesionálové z firmy PMeduca.
  8. A na konec velká prosba z Klášterní: opakovaně mne upozorňuje správce polikliniky EUC, že rodiče neoprávněně parkují na místech vyhrazených zaměstnancům polikliniky. Stát se to vyjímečně odpoledne může, neměli by být ale po upozornění  hrubí a reagovat nepřiměřeně. Znovu připomínám, že vjezd rodičů se děje pouze z dobré vůle majitelů polikliniky, neboť příjezdová cesta vede přes pozemky EUC a my k nim nemáme žádné oprávnění. Byla bych nerada, pokud by školka dostala v budoucnu kvůli několika, v daný den špatně naladěným,  rodičům zákaz vjezdu úplně. Děkuji všem, kteří pravidla parkování dodržují.

Klidné první letní dny vám všem přeje Kamila Podrápská a celý tým MŠ Klášterní i Husova

mm