EVIDENČNÍ LIST A DOTAZNÍK PRO NAŠE NOVÁČKY

Milí rodiče,

zde si můžete stáhnout EVIDENČNÍ LIST, který je ze zákona povinným dokumentem dítěte v MŠ.

Dále si můžete  připravit odpovědi na otázky, které budeme mít ještě před nástupem dětí do MŠ. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MÉM DÍTĚTI!

Abychom vám vše usnadnili, vytiskli jsme vám je i na adaptační den. VŠE MÁTE PŘIPRAVENÉ VE SVÉ TŘÍDĚ.