3.-4.2.2022 PŘECHODNÉ UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ KLÁŠTERNÍ

Vážení rodiče,

v souladu s § 3, odst. 2  vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů  a po projednání se zřizovatelem školy tímto oznamuji  přechodné uzavření pracoviště Klášterní 466/4 naší mateřské školy v termínu 3. a 4.2.2022,  a to ze závažných důvodů, konkrétně z organizační příčiny, která znemožňuje řádné poskytování předškolního vzdělávání.

ZDŮVODNĚNÍ:  V karanténě, nemocných nebo na OČR s vlastním dítětem je 19 zaměstnanců (pedagogové, všechny kuchařky, všechny uklízečky)  z 25.

PŘIJATÁ OPATŘENÍ:

  1. Děti rodičů, které je potřeba ze závažných důvodů umístit po oba dny do MŠ, přijdou se svými dětmi do 8:00 na odloučené pracoviště Husova 991/35 (vila v zahradě vedle záchranky), kde budou rozmístěny do jednotlivých tříd. Ve třídách budou spolu s pracovníky z Husovky sloužit zbývající učitelky z Klášterní. Prosíme rodiče, aby děti vybavili náhradním oblečením na pobyt na zahradě.
  2. Prosíme všechny rodiče, kteří mají možnost si ponechat své děti alespoň na jeden z obou dnů doma, aby tuto možnost zvážili, velmi nám tím pomůžete. Kapacita MŠ Husova je omezená.
  3. LYŽAŘSKÝ VÝCVIK: prosíme rodiče předškoláků, aby po oba dny přivedli své děti nejpozději v 7:45 na sraz k autobusu. Ve čvtrtek v poledne je možnost si dítě vyzvednout ve 12:20 přímo u autobusu, nebo následně po obědě ve 13:00 na Husově 991/35.  V pátek předpokládáme, že si rodiče vyzvednou své děti na svahu v Bedřichově.  PROSÍM TÍMTO VŠECHNY RODIČE A PRARODIČE, ABY MI OD 10:00 PŘÍMO V BEDŘICHOVĚ TUTO SKUTEČNOST OSOBNĚ NAHLAŠOVALI. 

Děkuji tímto všem rodičům za vyjádřenou podporu  i pochopení. Jakékoli doplňující dotazy ráda zodpovím na tel. 724 302 950.

K. Podrápská, ředitelka