15.6.2022: schůzka nových rodičů

Vážení rodiče,
navazuji na náš rozhovor při přijetí Vašeho dítěte do naší mateřské školy a srdečně vás zvu na avizovanou informační schůzku nových rodičů.
Koná se ve středu, 15.6.2022, od 15:30 na pracovišti Klášterní 466/4 na školní zahradě. Předpokládaná délka trvání je max. 90 minut.
V případě špatného počasí se přesuneme do pavilonu A do třídy Lvíčat, která se nachází v přízemí.
Obsahem informační schůzky budou provozní a vzdělávací otázky školního roku 2022/2023, s nimiž bych vás ráda s předstihem seznámila.
Vzhledem k charakteru schůzky budeme rádi, pokud byste nechali své děti v tento den doma. Pokud by to však z různých důvodů nebylo možné, dejte nám o tom prosím vědět do 13.6. 2022 na email info@msklasterni.cz. Zajistíme přítomnost asistentek pedagoga, které děti pohlídají ve vedlejší třídě.
Již nyní si prosím poznamenejte datum 30.8.2022. V tento den pořádáme od 8:30 do 11:30 adaptační dopoledne pro rodiče s dětmi. Zde rádi uvítáme jak vás, tak i vaše další děti, které si půjdou prohlédnout třídy, do nichž jejich sourozenec nastoupí.
Pokud byste se z různých důvodů nemohli informační schůzky zúčastnit, napište nám na shora uvedený email. Po 15.6.2022 Vám zašleme všechny potřebné informace emailem.
Tímto vás všechny ještě jednou srdečně vítám v komunitě rodičů MŠ Klášterní a těším se na setkání.
Kamila Podrápská, ředitelka školky