ZÁPIS DO ŠKOLKY STARTUJE

Vážení rodiče, 

dnes byl otevřen podpůrný  zápisový portál na stránkách Statutárního města Liberce, v němž si vytvoříte přihlášku do naší mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Přímý odkaz na zápisový portál naleznete ZDE.

Pro snazší orientaci v portálu shrnujeme:

  1. Připravte si zdravotní kartičku dítěte, kde najdete tzv. číslo pojištěnce. Toto číslo zadejte do portálu a dále postupujte dle pokynů, tj. rozmyslete a někde si zaznamenejte heslo, pod nímž se budete vždy přihlašovat, pokud budete chtít v přihlášce cokoli upravit a následně, pokud se budete chtít podívat, na kterém místě se dítě v pořadí přijatých nachází.
  2. Promyslete si, do kterých tří školek chcete přihlášku podat. Rozhodujte se např. podle místa svého bydliště nebo zaměstnání nebo podle toho, kde má vaše dítě kamarády. Školky seřaďte podle svých preferencí od 1 do 3. Preferenční pořadí je důležité, podle toho se dítě nejspíše dostane tam, kam chcete nejvíce. Zvolte si kombinaci malých a velkých školek, šanci na umístění dítěte tím zvýšíte.
  3. Vyplňte a uložte si přihlášku do svého počítače. Následně všechny listy vytiskněte. Budete je odevzdávat počátkem května ve školce. Pokud nemáte možnost si přihlášku vytisknout, zastavte se buď v některé ze zvolených školek nebo na magistrátu, určitě vám tam s tiskem pomohou.
  4. Navštivte dětského lékaře a nechte si potvrdit řádný průběh očkování a celkový zdravotní stav dítěte.
  5. Napište nám email na adresu info@msklasterni.cz  a zajistěte si časovku. Budeme tak mít ca 10 min. čas se věnovat pouze vám. ČASOVKU SI MŮŽETE REZERVOVAT OD 10. DO 13. KVĚTNA 2021, DENNĚ OD 9:00 DO 16:00.
  6. DOSTAVTE SE DO ŠKOLKY NA ADRESU KLÁŠTERNÍ 466/4, PAVILON C. ZDE PROBÍHÁ PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK PRO OBĚ NAŠE PRACOVIŠTĚ.
  7. Po podání přihlášky vyčkejte ca 1 týden a pak se podívejte pomocí čísla pojištěnce a svého hesla do zápisového portálu. Už se vám zobrazí, na kterém místě v pořadí se vaše přihláška nachází.
  8. Pokud budete “pod čarou” nezoufejte. Rodiče se v následujících 5-8 dnech rozhodují, do které školky  ze tří zvolených jejich dítě nastoupí. Ve chvíli, kdy své rozhodnutí nahlásí ředitelce příslušné MŠ a ta je zanese do portálu, se uvolní místa v ostatních dvou školkách a pořadí se opět změní.
  9. Dostavte se na emailovou výzvu do školky pro rozhodnutí o přijetí. Zde také podepíšete tzv. zpětvzetí žádosti do dalších dvou školek. Podepsaný dokument si předají již jen ředitelky mezim sebou, nikam už chodit nemusíte.

 

Těšíme se na viděnou při zápisu!

K. Podrápská, ředitelka