V PONDĚLÍ, 12.4.2021 OTEVÍRÁME OD 6:30 ŠKOLKU

Vážení rodiče,

jsme velmi rádi, že můžeme alespoň některé děti opět od pondělí přivítat opět ve školce.

Protože je informací mnoho, mnoho, mnoho, mnoho, dovolte mi malý telegrafický souhrn:

JAKÝ MÁTE PROVOZ?  Standardní, tedy od 6:30 do 17:00. Budeme Vám ale vděční, pokud po dlouhé uzávěře své dítě nenecháte v MŠ déle než 9 hodin, jak doporučují dětští psychologové.  Ani Vaše pracovní doba nebývá obvykle delší :)))) .

DO KOLIKA BYCHOM MĚLI BÝT VE ŠKOLCE? Vzhledem k 15 minutám testování budeme rádi, pokud dorazíte nejpozdějií do 7:45, abychom mohli od 8:00 začít s dětmi pracovat.

KDO MUSÍ/MŮŽE PŘIJÍT DO ŠKOLKY?  – povinně všichni předškoláci a děti rodičů vybraných profesí integrovaného záchranného systému (IZS), děti integrované podle par. 16 ŠZ.

KDO PATŘÍ K VYBRANÝM PROFESÍM?  Lékař, zdravotní sestra, ošetřovatelka, pedagog, policista, voják, zaměstnanci věznice, úřadu práce , finanční správy, sociální správy, hygienické stanice či sociálních služeb.

MUSÍM MÍT PO DOBU POBYTU VE ŠKOLCE RESPIRÁTOR?  Ano, děkujeme Vám velmi. I my, zaměstnanci MŠ, budeme mít po celý den práce s Vašimi dětmi na ústech respirátor.

JAKÉ DÍTĚ SMÍ DO MŠ?  Pouze takové, které nevykazuje příznaky žádného onemocnění (zvýšenou tělesnou, teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže  jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy). PROSÍME VELMI VELMI O POCHOPENÍ, ŽE VÁM BUDEME PŘÍPADNĚ VOLAT I BĚHEM DNE, ABYSTE SI DÍTĚ VYZVEDLI, VYHNEME SE TAK UZAVŘENÍ ŠKOLKY.

A CO TESTOVÁNÍ?  Děti i zaměstnanci se v pondělí a ve čtvrtek podrobí antigennímu testování (test typ LEPU RAPID – NA VIDEO, JAK NA TO, SE PODÍVEJTE ZDE). Testovací místností pro děti jsou šatny jednotlivých tříd. Testy budou dělat svým dětem rodiče, odebraný test položí na místo  se jmenovkou dítěte, kde test setrvá ca 10-15min až do odečtu, který provede a zaznamená učitelka. Použité testy likviduje učitelka do předem určených pytlů. Pokud by dítě mělo pozitivní test, obdrží rodič potvrzení školy o pozitivním testu, které předá ošetřujícímu lékaři pro vystavení žádanky na PCR-test. 

NETESTUJEME DĚTI, KTERÉ PRODĚLALY COVID PŘED NEJVÝŠE 90 DNY. PROSÍME RODIČE, ABY SI PŘIPRAVILI SMS S INFORMACÍ O POZITIVITĚ DÍTĚTE, DOPOČÍTÁME SI OCHRANNOU LHŮTU.

TO MÁM OPRAVDU ČEKAT 15 MINUT V ŠATNĚ?  Ano, prosíme vás, milí rodiče, o to. Abyste si ukrátili čas, budete mít s dětmi k dispozici knížky, časopisy, hračky.

KDE BUDOU DĚTI TRÁVIT DEN?  Ráno si budou standardně hrát ve školce, ihned po svačině odcházejí buď na polodenní výlet nebo na vycházku. Máme sestaven plán vzdělávání v přírodě. Odpolední klid předškoláků bude zkrácen na 30 minut, dále budou s učitelkami reflektovat všechny úkoly, které během uzavření školky rodiče zaslali nebo donesli do školky. I proto vás, milí rodiče, prosíme o dostatek náhradního oblečení (zkon trolujte, zda má vaše dítě v  přihrádce holínky, pláštěnku, mikinu, náhradní tričko, ponožky, kalhotky/slipy aj. 

JAK JE TO S PLATBOU ZA ŠKOLKU? Od dubna můžete opět hradit standardní platby, případné přeplatky za BŘEZEN 2021, kdy jsme měli zavřeno, zahrneme do ročního zúčtování. Můžete také jednu platbu vynechat v případě, že jste březen uhradili.

 

NA ZÁVĚR:

V hluboké úctě ke všem, kdo bojují s pandemií, nebudu před Vámi, rodiči, obhajovat rozhodnutí a závazné pokyny nadřízených orgánů, nebudu hledat argumenty pro nastavená opatření.  Mou odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání Vašich dětí v souladu splatnou legislativou. K podávání odporu proti nařízením využijte prosím informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují  odborníci, kteří vám dotazy jistě  zodpoví. Velmi děkuji za pochopeni.

Kamila Podrápská, ředitelka MŠ