TESTOVÁNÍ: TÝDEN DRUHÝ

POČET POZITIVNÍCH DĚTÍ ČI ZAMĚSTNANCŮ VE DRUHÉM TÝDNU: NULA

Výskyt onemocnění dle  jednoho pozitivního antigenního testu dítěte se při testování PCR nepotvrdil.