Stravování ZŠ Husova do 28.2.2021

Vážení rodiče školáků ze ZŠ Husova,

stravování vašich dětí v naší školce se blíží ke konci. Od 1. března budou děti navštěvovat novou jídelnu na své základce. Do 15.3.2021 provedeme vyúčtování vašich plateb a buď vám vrátíme na účet přeplatky tam, kde jste platili trvalým příkazem, nebo vás vyzveme k úhradě nedoplatku, pokud jste obědy hradili nahodile. O úhradu nedoplatků na náš účet prosíme také do 15.3.2021.

Děkujeme všem učitelkám, vychovatelkám, dětem i rodičům za skvělou spolupráci!

K. Podrápská, ředitelka MŠ