Klášterní: rekonstrukce přístřešku na popelnice

Milí rodiče,

náš přístřešek na popelnice je v havarijním stavu a bude od 19.11.2022 rekonstruován.

Prosím dbejte pří průchodu kolem něj na bezpečnost svou i svých dětí.  Budu Vám vděčná, pokud je povedete za ruku. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ JE ALE PROSÍM NENECHTE JÍT KOLEM BEZ DOZORU.

Děkuji

K. Podrápská