KLA: neblokujte vjezd na parkoviště

Vážení rodiče,

prosíme o vzájmenou ohleduplnost a předjímání možné kolize. Neparkujte prosím v místě vjezdu na parkoviště. Sníh, spěch druhých i mnohdy méně ohleduplné jednání mezi rodiči vedou ke zbytečnému napětí.

S velkým díkem všem, kdo spolupracují

K. Podrápská, ředitelka